PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 534 Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju | 33--43
Tytuł artykułu

Determinanty jakości życia i zadowolenia z życia mieszkańców polskiego miasta

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of the Quality of Life and Satisfaction with Life of the Inhabitants of a Polish City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie jakości życia mieszkańców Rzeszowa w wieku 18-75 lat za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF, który zawiera 26 pytań i analizuje 4 podstawowe domeny jakości życia: fizyczną, psychiczną, relacji społecznych, środowiska funkcjonowania badanego oraz globalną jakość życia i samoocenę stanu zdrowia. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie 618 dorosłych mieszkańców Rzeszowa. Respondentów wylosowano za pomocą doboru losowego systematycznego z ukrytym podziałem na warstwy, z bazy ewidencji ludności. Do analizy czynników różnicujących ocenę jakości życia mieszkańców zastosowano zmienne socjodemograficzne, w postaci płci, wieku oraz wykształcenia oraz zmienne o charakterze czynników społecznych - sytuacja materialna oraz wskaźnik masy ciała (BMI). Uzyskane wyniki wskazują, że płeć nie różnicuje jakości życia rzeszowian. Na jakość życia wpływają za to wiek, wykształcenie, sytuacja materialna oraz wskaźnik masy ciała.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to examine the quality of life of Rzeszów residents aged 18-75 using the WHOQOL-BREF questionnaire which contains 26 questions and analyzes 4 basic domains of the quality of life: physical, mental, social relations, the functioning of the subject and global quality life and self-esteem of health. The survey was carried out on a representative sample of 618 adult residents of Rzeszów. Respondents were selected using a random systematic selection with a hidden division into layers, from the population registry database. The sociodemographic variables in the form of sex, age and education, as well as social variables - material situation and body mass index (BMI) were used to analyze factors differentiating the quality of life of the inhabitants. The obtained results indicate that the sex does not differentiate the quality of life of Rzeszów residents. The quality of life is influenced by age, education, material situation and body mass index.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamiec M., Popiołek K., 1993, Jakość życia - między wolnością a mistyfikacją, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, s. 93-102.
 • Kałamucka W., 2017, Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kłak A., Mińko M., Siwczyńska D., 2012, Metody kwestionariuszowe badania jakości życia, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 93 (4), s. 632-638.
 • Kukielczak A., 2012, Rozwój zainteresowania w naukach medycznych badaniami nad jakością życia, Przegląd Epidemiologiczny, nr 66, s. 539-545.
 • Krzysztoszek J., Koligat D., Nowakowska E., 2015, Przegląd systematyczny kwestionariuszy generycznych najczęściej wykorzystywanych w badaniach jakości życia w Polsce, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr 3 (44), s. 177-182.
 • Michalska-Żyła A., 2015, Zadowolenie z życia a zaufanie społeczne mieszkańców miast postprzemysłowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 52, s. 147-168.
 • Mularska-Kucharek M., 2013, Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Panek T., 2016, Jakość życia od koncepcji do pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Pluta J., 2010, Jakość i styl życia a system konsumpcji zbiorowej we Wrocławiu, [w:] Błaszczyk M., Kłopot S.W., Pluta J. (red.), Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rokicka E., 2013, Jakość życia - konteksty, koncepcje, interperetacje, [w:] Grotowska-Leder J., Rokicka E. (red.), Nowy Ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sompolska-Rzechuła A., 2013, Jakość życia jako kategoria ekonomiczna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, nr 71, s. 127-140.
 • The WHOQOL Group, 1998, Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF Quality of Life Assessment, Psychological Medicine, vol. 28, no. 3, s. 551-558.
 • Trzebiatowski J., 2011, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, Hygeia Public Health, nr 46 (1), s. 25-31.
 • Wołowicka L., Jaracz K., 2001, WHOQOL-BREF, [w:] Wołowicka L. (red.), Jakość życia w naukach medycznych, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.