PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 11, cz. 2 Dylematy współczesnego przedsiębiorstwa | 9--22
Tytuł artykułu

Wykorzystanie motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Motivating Employees in the Process of Human Resources Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpowiednia motywacja przejawiająca się w stworzeniu komfortowego środowiska pracy, wspierającego rozwój pracowników przekłada się na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo, poprzez zwiększenie jego wydajności i kreatywności. Skutkiem podniesienia poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy jest utożsamianie się zatrudnionego z firmą, co w rezultacie przynosi korzyści obu stronom, zarówno przedsiębiorstwu, jak i wykonującemu obowiązki zawodowe [Borkowska 2008, s. 342]. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazanie na szczególną rolę, jaką odgrywają menedżerowie w procesie aktywizowania pracowników w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the issue of the role of managers in the processes of motivating employees in businesses. The concept and the essence of motivation, motivating and motivational system are characterized. Then, motivation is discussed as an element of human resources management and the role of the manager in the process of motivating employees is identified. In the last part, considerations on ways of motivating employees on the example of upper and middle-level personnel are presented. It is emphasized that the creation of an optimal motivating system is undoubtedly an important element of human resources management, affecting the effectiveness of the employees. On the other hand, the success of the enterprise depends on employees' commitment to work, which is possible only thanks to effective motivation. Unfortunately, employers still fail to notice this regularity. Challenges related to effective motivation in contemporary enterprises are significant, also taking into account the fact that the employers are not aware of the reality regarding the perception of the needs and expectations of their employees. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Amstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Amstrong M. (2007), Zarządzanie ludźmi - praktyczny poradnik dla menedżerów liniowych, Rebis, Poznań.
 • Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie, Adam Marszałek, Toruń.
 • Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Borkowska S. (2008), Motywacja i motywowanie [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 • Czarniawska B. (1980), Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2011), The Practice of Management, Routledge, London.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • Gagne M., Deci E.L. (2005), Self-determination Theory and Work Motivation, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 26, No. 4, ss. 331-362.
 • Ganta V.Ch. (2014), Motivation in the Workplace to Improve the Employee Performance. "International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences", Vol. 2, Iss 6, ss. 221-230.
 • Griffin R. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Jasiński Z. (2007), Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników - teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • Kozdrój A. (1988), Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
 • Kozłowski W. (2010), Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Leśniewski M.A., Berny J. (2011), Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty naukowe UPH w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 90, ss. 97-98.
 • Pawlak Z. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Penc J. (1998), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 • Podmoroff D. (2014), 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Raport (2016), Motywacje Menedżerów [online], http://motywacjemenedzerow.pl/raport-motywacje-menedzerow, dostęp: 17.11.2018.
 • Reykowski J. (1992), Psychologia ogólna, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Shahzadi I., Javed A., Pirzada S.S. i in. (2014). Impact of Employee Motivation on Employee Performance. "European Journal of Business and Management", Vol. 6, Iss. 23, ss. 159-167.
 • Szczupaczyński J. (1996), Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 • Weber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Woźniak J. (2012), Współczesne systemy motywacyjne, PWN, Warszawa.
 • Zając Cz., Bąk-Grabowska D. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, ss. 473-488.
 • Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2010), Psychologia. Kluczowe koncepcje, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.