PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 91 | 49--60
Tytuł artykułu

Nauczanie rachunkowości na poziomie szkolnictwa wyższego a oczekiwania studentów i pracodawców w zakresie kompetencji i umiejętności dotyczących rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Learning at the Level of Higher Education and Students 'and Employers' Expectations in the Area of Competence and Skills About the Scope of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie oczekiwań studentów i pracodawców województwa zachodniopomorskiego w zakresie kompetencji i umiejętności dotyczących rachunkowości na podstawie oferty edukacyjnej szczecińskich uczelni państwowych. Ponadto w artykule podjęto próbę określenia kierunków zmian niezbędnych w nauczaniu rachunkowości dla zapewnienia optymalnego przygotowania absolwentów wyższych szkół ekonomicznych do wymagań rynku pracy. Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów wydziałów ekonomicznych dwóch szczecińskich uczelni oraz pracodawców województwa zachodniopomorskiego. Ponadto analizie poddano programy kształcenia badanych jednostek w zakresie rachunkowości. Głównymi metodami stosowanymi w artykule są analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Przeprowadzone badania pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, iż oferta edukacyjna szczecińskich wydziałów ekonomicznych, choć nieustanie podlega przeobrażeniom i dostosowywaniu do zmieniających się potrzeb studentów i rynku pracy, w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań obu badanych stron. Ankietowani wskazują, iż w procesie kształcenia nabywają zbyt dużo wiedzy teoretycznej, a zbyt mało umiejętności praktycznych. Uważają, że te relacje powinny ulec zmianie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to determine the expectations of students and employers of the West Pomeranian Province regarding competences and skills in the field of accounting in the light of the educational offer in this area available at Szczecin state universities. The elaboration of the article was preceded by literature studies and surveys conducted among students of economic faculties of two Szczecin universities and employers of the West Pomeranian Province. In addition, the programs of education of the surveyed entities in the field of accounting were analyzed. The main method used in the article is the analysis of sources and the method of deduction and induction. The conducted research allowed to state unequivocally that the educational offer of Szczecin's economic faculties, though it is constantly changing and adapting to the changing needs of students and the labor market, still does not meet the expectations of both sides. The respondents indicate that they acquire too much theoretical knowledge in the process of education and too little practical skills. They believe that these relationships should be change.
Rocznik
Numer
Strony
49--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, studentka
Bibliografia
 • Drumlak U. 2013. Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku "Finanse i rachunkowość" do wykonywania zawodu księgowego - fragmenty badań. Zesz. Nauk. USzczec., Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 61(1), 5-18.
 • Micherda B. 2011. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości. Warszawa, Difin, 22.
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne. 2016. Warszawa, SKwP.
 • Program kształcenia i program studiów, kierunek ekonomia, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. 2016. Szczecin, ZUT.
 • Program studiów WNEiZ, http://www.wneiz.pl/studia/sylabusy/sylabusy_FiR_stacjonarne_I_st_2016_ _2017.pdf, dostęp: 20.06.2018.
 • Program studiów WZiEU, http://www.wzieu.pl/studia/sylabusy/sylabusy_FiR_stacjonarne_I_st_2016_ _2017.pdf, dostęp: 20.06.2018.
 • Rydzewska-Włodarczyk M., Majchrzak I., Bielec J. 2013. Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych wobec studentów kierunków ekonomia i zarządzanie. Wyniki badań. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 303(72), 171-182.
 • Szczypa P. 2015. Nauczanie rachunkowości - współczesne uwarunkowania i dylematy. Pr. Nauk. UE Wroc. 388, 167-175.
 • Szydełko A. 2011. Wpływ wybranych form nauczania rachunkowości na edukację księgowych w Polsce. Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. 1/2, 417.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543874

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.