PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 11, cz. 2 Dylematy współczesnego przedsiębiorstwa | 37--51
Tytuł artykułu

Kompetencje społeczne w karierze zawodowej pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Competences in Career of Workers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompetencje społeczne w karierze zawodowej każdego człowieka odgrywają jedną z kluczowych ról i stanowią jeden z wyznaczników ścieżki kariery zawodowej. Z upływem czasu obserwujemy znaczące zainteresowanie kompetencjami społecznymi ze strony pracodawców. Wynika to przede wszystkim z permanentnych zmian zachodzących w polityce kadrowej, podyktowanych profesjonalizacją zasobów ludzkich traktowanych jako najcenniejszy kapitał intelektualny środowiska zawodowego. (fragment tekstu)
EN
The aim of the publication is to explore and analyze the literature of the subject, which shows that social competences are decisive for the effective operation and development of all types of organizations, including highly hierarchical ones. The challenges faced by contemporary organizations cause that a man with a specific personality and social skills plays a key role in them. Social competences in the professional career of every human being play one of the key roles that play one of the determinants of the career path. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Argyle M. (1991), Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Białecka-Pikul M. (1993), Interakcyjno-poznawcza koncepcja kompetencji komunikacyjnej małych dzieci. "Psychologia wychowawcza", nr 36.
 • Borkowski J. (2003), Podstawy psychologii społecznej, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Caban M.J., Rewerski T. (2012), Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych, "Polityka Socjalna", nr 2, Warszawa.
 • Ciekanowski Z. (2014), Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wyd. PWST-E, Jarosław.
 • Ciekanowski Z. (2011), Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy, "Administracja i zarządzanie", nr 89, Wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.
 • Elliott S.N., Gresham F.M. (1987), Children's social skills: Assessment and classification practices, "Journal of Counseling and Development", 66.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wyd. MEDIA Rodzina, Poznań.
 • Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań.
 • Greenspan S. (1981), Defining childhood social competence: a proposed working model [w]: B.K. Keogh (red.), Advances in special education, t. 3, Greenwich, JAI Press, ss. 1-39.
 • Jakubowska U. (1996), Wokół pojęcia "kompetencja społeczna" - ujęcie komunikacyjne, "Przegląd Psychologiczny", 39.
 • Kanios A. (2008), Kompetencje społeczne studentów do pracy w wolontariacie, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Kotarbiński T. (1955), Traktat o dobrej robocie, Wyd. Zakład im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Le Deist D., Winterton M.J. (2005), What is competence?, Human Resource Development International, nr 1 (t. 8), s. 40 [w:] T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Markowski A. (red.) (2000), Wielki Słownik... [w:] M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wyd. II, Warszawa 2000.
 • Martowska K. (2015), Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP. Teoria i praktyka, Wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa.
 • Martowska K., Matczak A. (2013), Pomiar kompetencji społecznych - prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego, "Psychologia Jakości Życia", tom 12/ Nr 1.
 • Martowska K. (2012), Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wyd. LiberiLibri, Warszawa.
 • Matczak A. (2007), Kwestionariusz kompetencji społecznych, KKS, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matczak A., Martowska K. (2003), Profil kompetencji społecznych, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matczak A., Martowska K. (2013), Profil kompetencji społecznych. PROKOS., Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matczak A. (2001), Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość, Wyd. UKSW, nr 2, Warszawa.
 • Matczak A..(1998), Preferencje zawodowe młodzieży a kompetencje społeczne, "Psychologia Wychowawcza", 41, Warszawa.
 • Maxim L.A., Nowicki S.J. (2003), Developmental assaciations between nonverbal ability and social competence, "Facta Universitatis", 2.
 • Mazurek-Kucharska B. (2006), Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych pojęć i problemów [w:] S. Konarski (red.), Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria - badania - edukacja, Wyd. SGH, Warszawa.
 • McClelland D.C. (1973), Testing for Competence Rather than for Intelligence, "American Psychologist", nr 28.
 • Miller M.L., Omens R.S., Delvadia R. (1991), Dimension of social competence: Personality and coping style correlates, "Personality and Individual Differences", 12.
 • Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie "Żak". Warszawa.
 • Oppenheimer L. (1989), The nature of social action: social competence versus social conformism [w:] B. H. Schneider, G. Attili, J. Nadel, R.P. Weissberg (red.), Social competence in developmental perspective, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers, ss. 41-69.
 • Otrębski W., Rutkowska K. (2006), Kompetencje społeczne instruktorów sportu [w:] P. Francuz, W. Otrębski (red.)., Studia z psychologii w KUL, T. 13, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Pilecka W., Pilecki J. (1990), Model kompetencji społecznych w ujęciu S. Greenspana, "Roczniki Pedagogiki Specjalnej", Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Piotrowska A. (1994), Pomiar inteligencji społecznej w psychologii osobowości i w psychologii społecznej, "Psychologia wychowawcza", 2.
 • Piotrowska A. (1997), Z badań nad inteligencją społeczną "Psychologia Wychowawcza", Wyd. UKSW. Warszawa.
 • Predel G., Łatacz J. (2014), Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście realizacji badań służbowych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wyd. Wojskowe Biuro Badań Społecznych, Warszawa.
 • Raven J. (1984)., Competence in modern society: Its identification, development and release, Oxford, England, Oxford Psychologists Press.
 • Raven J., Stephenson J. (2001), The conceptualisation of competence [w:] P. Lang (red.), Competence in the learning society, New York, Peter Lang Publishing, Inc., ss. 253-274.
 • Riggio R.E. (1986), Assessment of basic social skills, "Journal of Personality and Social Psychology", 51.
 • Sęk H. (1988), Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia teoretyczne i metodologiczne, "Przegląd Psychologiczny", 3, Poznań.
 • Sęk H. (2014), Społeczna psychologia kliniczna, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Skarżyńska K. (1981), Spostrzeganie ludzi, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Skrabacz A. (2015), Powinności żołnierskie w perspektywie historycznej [w]: A. Skrabacz, J. Gutowski (red. nauk.), Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP. Teoria i praktyka, Wyd. DWiP, WCEO, Warszawa.
 • Skrzypczak J. (1998), Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji dorosłych, Wyd. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 3, Radom.
 • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji (2014), S. Sławiński, H. Dębowski i in. (red)., Warszawa.
 • Smolski R., Smolski M., Stadtmutller E.H. (1999), Słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław.
 • Sobol E. i in. (2014), Słownik języka polskiego, Wyd. PWN, Wyd. III, Warszawa.
 • Spitzberg B.H., Cupach W.R. (1984), Interpersonal communication competence, Beverly Hills, CA: Sage.
 • Spitzberg R.H., Cupach W.R. (1989), Handbook of interpersonal competence research, New York, Springer-Verlag Inc.
 • Sternal E., Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych, www.pbn.nauka. gov.pl, dostęp: 01.08.2018.
 • Walker R.E., Foley J.M. (2005), Social Intelligence: Its History and Measurement, "Psychological Reports", 33.
 • Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Wyd. UKW, Bydgoszcz.
 • Wojciszke B., Pieńkowski R. (1985), Q-sort Funkcjonowania Społecznego (qfs) - prezentacja narzędzia i przykłady jego zastosowań, "Przegląd Psychologiczny", 28.
 • Załoga W., Ciekanowski Z. (2017), Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji, "Nowoczesne Systemy Zarzadzania", zeszyt nr 12, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.