PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 534 Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju | 57--69
Tytuł artykułu

Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej - przykład Łodzi

Warianty tytułu
Participatory Budgeting and Social Creation of Urban Space - Example of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2014 r. władze Łodzi zdecydowały o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów ilościowej i jakościowej analizy propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Łodzi w ramach I edycji budżetu obywatelskiego. Efektem analizy jest ukazanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców w odniesieniu do funkcjonowania miasta. Ich przegląd wskazuje na kierunek pożądanych zmian w mieście, które w zdecydowanej większości dotyczą przestrzennego aspektu funkcjonowania miasta. Wyłaniające się z projektów propozycje zmiany i poprawy już istniejących bądź kształtowania nowych przestrzeni i miejsc w mieście postrzegane są jako możliwości społecznego wytwarzania przestrzeni miejskiej i kształtowania podstawowych form ładu przestrzennego.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2014 local authorities of Łódź - one of the largest Polish cities - decided to implement participatory budgeting.The aim of the authors' research carried out for the need of this paper is the quantitative and qualitative analysis of applications submitted as tasks for the first edition of participatory budgeting in Łódź. As a result, the analysis of submitted and selected projects may provide interesting information on the main needs and expectations of city residents in terms of appearance and functioning of the city. The analysis of the tasks can be treated also as a form of urban space creation. In our analysis particular forms of spatial order will be used for this purpose.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Borowski K., 2015, Budżet partycypacyjny jako instrument kształtowania polityki budżetowej i zarządzania finansami JST na przykładzie miasta Łódź, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 404, s. 24-36.
 • Dymnicka M., 2007, Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Dymnicka M., 2013, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gawroński H., 2015, Efektywność partycypacyjnych instrumentów zarządzania miastem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 1, s. 273-286.
 • Gądecki J., 2007, "Za murami" - krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated communities w Polsce, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gerwin M., 2012, Odkrywanie demokracji, [w:] Filar P., Kubicki P. (red.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 2007, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kalisiak-Mędelska M., 2016, Budżet obywatelski w Polsce. Analiza porównawcza Łodzi i Poznania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 443, s. 103-114.
 • Karwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kębłowski W., 2013, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kubicki P., 2016, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Nomos, Kraków.
 • Kuriata A., 2013, Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, [w:] Korczak J. (red.), Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej: II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Kusińska E., 2017, Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności, Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura, vol. 2, s. 85-94.
 • Leszkowicz-Baczyński J., 2016, Budżet partycypacyjny jako szansa redukcji społecznych problemów miast, Przegląd Socjologiczny, nr LXV (65) 1, s. 147-167.
 • Leśniewska-Napierała K., 2017, Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi, Studia Miejskie, t. 25 (2017), s. 107-119.
 • Martela B., 2013, Budżet partycypacyjny w Polsce - wdrożenie i perspektywy, Władza Sądzenia, nr 2/2013, s. 24-33.
 • Michalska-Żyła A., Brzeziński K., 2017, Budżet partycypacyjny jako mechanizm współrządzenia miastem, Annales UMCS. Sectio K: Politologia, vol. 24, no. 2, s. 205-223.
 • Pobłocki K., 2013, Prawo do odpowiedzialności, [w]: Miessen M., Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 7-37.
 • Poniatowicz M., 2014, Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, Studia Ekonomiczne, nr 198, s. 177-188.
 • Schugurensky D., 2001, Enlightenment and engagement in adult education for democratic citizenship: Lessons from the citizens' forum and the participatory budget, http://fcis.oise.utoronto.ca/~ daniel_schugurensky/2001schugurensky.pdf (20.12.2017).
 • Siciarek M., 2014, Narzędzia partycypacyjne nie gwarantują partycypacji, [w:] Bukowiecki Ł., Obarska M., Stańczyk X. (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityka miejska, doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Tobiasz-Lis P., 2011, Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje, Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka, nr 10, s. 99-114.
 • Wampler B., 2007, A guide to participatory budgeting, [w:] Shah A. (red.), Participatory Budgeting, World Bank, Washington, DC.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578.
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału państwa, Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543882

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.