PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 534 Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju | 79--88
Tytuł artykułu

Efektywność procesów racjonalizacji polityki oświatowej gmin

Warianty tytułu
Efficiency of Educational Policy Rationalization Processes of Communes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem efektywności procesów racjonalizacji polityki oświatowej prowadzonej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w latach 2006-2014. Autorzy skoncentrowali się na najbardziej radykalnej formie racjonalizacji, jaką jest likwidacja szkół. Celem artykułu było zweryfikowanie, na ile likwidacja szkół faktycznie przyczyniła się do redukcji kosztów realizacji zadań oświatowych. Ponadto autorzy wskazują na uwarunkowania procesów likwidacji szkół i skupiają się na czynnikach, które obniżają efektywność ekonomiczną podejmowanych działań, ale są istotne z punktu widzenia interesu władz lokalnych. Bazując na wynikach badań empirycznych, autorzy stwierdzają, że elementem wpływającym na wysokość kosztów zadań oświatowych są przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli. Tymczasem likwidacja szkół, z różnych względów, nie zawsze była związana z redukcją etatów, co ograniczało efektywność działań racjonalizacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to verify to what extent the closure of schools contributed to the reduction of the costs of the implementation of educational tasks. The authors point to the determinants of school closure processes and focus on factors that lower the economic effectiveness of undertaken activities, but seem to be important from the point of view of local authorities and their particular interests. Based on the results of empirical research, the authors state that the main element that has the greatest impact on the costs of educational tasks are teachers' wages. Meanwhile, the schools closure, for various reasons, was not always associated with the reduction of teachers' positions, which meant that the rationalization processes had an apparent character.(original abstract)
Twórcy
 • University of Rzeszów
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamowicz M., Kmieciński M., 2017, Finansowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, Rozprawy Społeczne, nr 11 (1), s. 68-78.
 • Andrews R., Van de Walle S., 2013, New public management and citizens' perceptions of local service efficiency, responsiveness, equity and effectiveness, Public Management Review, vol. 15, no 5, s. 762-783.
 • Balewski B., 2006, Psychospołeczne i ekonomiczne uwarunkowania efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Brownstein B.P., 1980, Pareto optimality, external benefits and public goods: A subjectivist approach, The Journal of Libertarian Studies, vol. 4, no. 1, s. 93-106.
 • Carvalho C., Brito C., 2012, Assessing users' perceptions on how to improve public services quality, Public Management Review, vol. 14, no. 4, s. 451-472.
 • Curristine T., Lonti Z., Joumard J., 2007, Improving public sector efficiency: Challenges and opportunities, OECD Journal on Budgeting, vol. 7, s. 1-45, https://www.oecd.org/gov/budgeting/43412680. pdf.
 • European Commission, 2013, A vision for public services Draft version dated 13/06/2013, Directorate- General for Communications Networks, Content and Technology Sustainable and Secure Society Public Services, European Commission.
 • Frączkiewicz-Wronka A., 2009, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • GUS, 2017, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (20.01.2018).
 • Guziejewska B., 2008, Efektywność finansów samorządu terytorialnego, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 71-89.
 • Herbst M., 2012a, Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce - rozwiązania systemowe, [w:] Herczyński J. (red.), Finansowanie oświaty, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Warszawa.
 • Herbst M., 2012b, Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce. Rozwiązania systemowe, dynamika i zróżnicowanie terytorialne, https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/113-raporty?Itemid= 1173&start=20 (10.12.2017).
 • Herczyński J., Sobotka A., 2014, Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu- terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (11.12.2017).
 • IBE, 2014, Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Jeżowski A., 2012, Ekonomika oświaty w zarzadzaniu szkołą, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kargol-Wasiluk A., 2008, Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, Zarządzanie Publiczne, nr 3 (5), s. 91-117.
 • Kozińska-Bałdyga A., 2015, Sytuacja oświaty na terenach wiejskich, [w:] Tołwińska-Królikowska E. (red.), Mała szkoła - problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców, ORE, Warszawa.
 • Kuriański M., 2008, Ku poszerzeniu horyzontów polskiej szkoły. Szkic historyczny edukacji: zagrożenia i szanse, Saeculum Christianum, nr 15/1.
 • Maj-Waśniowska K., 2017, System oświaty w Polsce i jego finansowe uwarunkowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Miłaszewicz D., 2014, Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 180, s. 163-173.
 • NIK, 2014, Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych, Informacja o wynikach kontroli, KNO-4101-04-00/2013, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • ORE, 2015, Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015, oprac. M. Rachubka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Popkin R.H., Stroll A., 1994, Filozofia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Raczkowski K., 2015, Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Różnice między zatrudnieniem nauczyciela na podstawie kodeksu pracy a kartą nauczyciela (część 1), 2014, http://znamibezpiecznie.pl/bezpieczna-szkola-i-przedszkole/872-roznice-miedzyzatrudnieniem- nauczyciela-na-podstawie-kodeksu-pracy-a-karty-nauczyciela-cz-1 (20.01.2018).
 • Suchodolska M., 2015, Polska dramatycznie się wyludnia: Zyskują na tym duże miasta, mieszkańców wsi czeka tragedia, Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/875458,polska-dramatycznie- sie-wyludnia-zyskuja-na-tym-duze-miasta-mieszkancow-wsi-czeka-tragedia.html (10.12.2017).
 • Sześciło D., 2016, O powikłanej decentralizacji. Instytucjonalny krajobraz systemu usług publicznych w Polsce, Zarządzanie Publiczne, nr 4 (38), s. 32-44.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203, poz. 1966 ze zm.
 • Wojciechowska R., 2014, Zachowania etyczne a problem efektywności w ekonomii, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 180, s. 231-239.
 • Ziębicki B., 2014, Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.