PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu | 101--112
Tytuł artykułu

Zmiana roli konsumenta na rynku i jej wpływ na wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze dotyczącej teorii konsumpcji wskazuje się na zmieniającą się rolę konsumenta oraz istotne zmiany w jego aktywności rynkowej [Zalega, 2012], Powstanie nowych nurtów badawczych w ekonomii jest powiązane z odchodzeniem od dominującego przez długi okres paradygmatu homo oeconomicus i wskazuje na konieczność uwzględniania znaczenie szerszego spektrum uwarunkowań zachowań konsumenta, w tym czynników psychicznych warunkujących preferencje, postawy i podejmowane wybory. Rozwój teorii konsumpcji związany jest z przywiązywaniem większego znaczenia do uwzględniania osiągnięć współczesnej psychologii w wyjaśnianiu zachowań konsumentów oraz stopniowym odchodzeniem od założenia, że głównymi czynnikami determinującymi popyt są ceny dóbr i dochody gospodarstw domowych. Rozwój cywilizacyjny, rosnąca świadomość konsumentów dzięki edukacji i dostępowi do wiedzy sprawiają, że preferencje i oczekiwania konsumentów szybko się zmieniają, co znajduje swoje odzwierciedlenie w postawach wobec oferty rynkowej oraz roli w jej kształtowaniu. Wyrazem zachodzących zmian jest także, obecna w literaturze z zakresu zarządzania i marketingu, szeroka dyskusja dotycząca roli konsumenta na współczesnym rynku. Istotnym nurtem tej dyskusji jest wskazywanie na rolę konsumenta jako aktywnego podmiotu będącego partnerem w relacjach z przedsiębiorstwem oraz współtwórcą wartości. Celem rozważań w prezentowanym artykule jest przedstawienie zmieniającej się roli konsumenta na rynku oraz wskazanie znaczenia tej zmiany dla wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. go dostawcy), zaspokajanie potrzeb i wymagań nabywców, czas reakcji na zmiany wymagań nabywców czy partnerstwo z nabywcami. Dla pomiaru realizacji strategicznych celów w ramach perspektywy klienta organizacja biznesowa może wykorzystać takie mierniki jak: udział w rynku, udział głównych nabywców w łącznej sprzedaży, poziom cen na tle konkurentów, wskaźnik lojalności (fluktuacji) nabywców, rankingi konsumenckie, indeks satysfakcji nabywców, udział nowości w całkowitej sprzedaży, zgodność dostaw z zamówieniami, czas realizacji zamówień, szybkość wprowadzania nowości, liczba i charakter wspólnych projektów realizowanych z udziałem klientów. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1, s. 99-120.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Coyne K.P. (1986), Sustainable Competitive Advantage - What It Is, What It Isn't Business horizons", January-February, s. 54-61.
 • Davenport T H. (1993), Process Innovation. Reengineering. Work Through Information Technology, Harvard Business Scholl Press, Harvard.
 • Foster R.J. (2007), The Work of the "New Economy": Consumers, Brands, and Value Creation, "Cultural Anthropology", No. 22(4), s. 707-731.
 • Grönroos C. (2012), Conceptualizing Value Co-creation: A Journey to the 1970s and Back to the Future, "Journal of Marketing Management", No. 28 (13-14), s. 1520-1534.
 • Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hammer M., Champy J. (1993), Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Ma H. (1999), Creation and Preemption for Competetive Advantage, "Management Decision", nr 3, s. 259-267.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2012), The Customer in Creating Innovation - Challenge for the Enterprise [w:] A. Olejniczuk-Merta (ed.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, IBRKK, Warszawa, s. 43-58.
 • Neghina C., Marjolein C.J. Caniëls, Josée M., Bloemer M. (2014), Value Cocreation in Service Interactions Dimensions and Antecedents, "Marketing Theory", October 13, s. 1-22.
 • Pomykalski A. (2005), Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter Ph., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth, "Harvard Business Review", January-February, s. 62-77.
 • Prahaland C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-Opting Customer Competence, "Harvard Business Review", No. 78(1), s. 79-87.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 • Roberts Ch., Alpert F. (2010), Total Customer Engagement: Designing and Aligning Key Strategic Elements to Achieve Growth, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 19, No. 3, s. 198-209.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność Klientów, PWE, Warszawa.
 • Rutkowski I.P. (2011), Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa.
 • Taranko T. (2013), Relacje z nabywcami jako źródło wiedzy w kreowaniu wartości [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa s. 79-88.
 • Thomke S., von Hippel E. (2004), Klienci w roli innowatorów. Nowy sposób na tworzenie wartości, "Harvard Business Review Polska", nr 6, s. 88-97.
 • Treacy M., Wiersema F. (1993), Customer Intimacy and Other Value Disciplines "Halyard Busmess Review", January-February, s. 84-93.
 • Vescovi T., Gazzola P., Checchinato F. (2010), Invading Customers. New Market Relationships, Journal of Marketing Trends", Vol. 1, s. 41-57.
 • Wrzosek W. (1998), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543948

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.