PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 113--127
Tytuł artykułu

Znaczenie i sposób pomiaru otwartości innowacyjnej pomiotów gospodarczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The significance and measurement methods of organization's innovation openness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunkiem wykorzystania zewnętrznych zasobów wiedzy w procesie podnoszenia innowacyjności podmiotów gospodarczych jest ich otwartość. Przyspieszenie tempa postępu technologicznego i transferu wiedzy sprawiło, że wykorzystanie modelu otwartych innowacji staje się skutecznym sposobem realizacji strategii innowacji i konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Istotnym problemem badawczym jest brak narzędzi dostępnych w postaci prostych do zastosowania wskaźników, dzięki którym możliwe byłoby określenie poziomu otwartości organizacji, a następnie porównywanie tych wielkości między wybranymi podmiotami. Co więcej, wskaźnik ten umożliwiłby w dalszej kolejności określenie czynników wpływających na poziom otwartości innowacyjnej, a także skutków otwartości. Cele niniejszego artykułu obejmują określenie charakterystyki, znaczenia i efektywności wykorzystania przez organizacje otwartego modelu procesów innowacyjnych oraz krytyczną analizę sposobów pomiaru poziomu otwartości innowacyjnej przedsiębiorstw. Główna metoda badawcza wykorzystana do realizacji założonych celów to krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wnioskowanie logiczne. Wyniki przeprowadzonych badań literaturowych umożliwiły opracowanie autorskiego wskaźnika otwartości innowacyjnej, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie szybkich i niskokosztowych badań poziomu otwartości innowacyjnej podmiotów gospodarczych. Zaproponowany sposób pomiaru może posłużyć do dalszych badań w obszarze poziomu i efektywności otwartości innowacyjnej, stanowiącej coraz częściej wykorzystywany model prowadzenia działalności innowacyjnej w dobie hiperłączności i gospodarki cyfrowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Organization to be able to use the external knowledge resources in the process of increasing their innovativeness, have to express an open approach. Acceleration of the pace of technological progress and knowledge transfer has made the use of the open innovation model an effective way to implement the innovation strategy and improve competitiveness of business entities. An important current research problem is the lack of a tool, available in the form of simple to use indicators, through which it would be possible to determine the level of openness of the organization, and then to compare these volumes between selected entities. What is more, this indicator would enable further identification of factors affecting the level of innovation openness as well as the effects of openness. The objectives of this article are: to determine the characteristics, relevance and efficiency of the organizations' implementation of an open model of innovative processes and a critical analysis of innovation openness measurement methods of enterprises. The main research method used to achieve the goals is a critical analysis of the national and foreign scientific literature and logical reasoning. The results of conducted research enabled to develop an original indicator of innovative openness. Indicator enables to carry out quick and low cost analysis of the level of innovation openness of business entities. The proposed measurement method can be used for further research in the area of innovation's openness effectiveness, which is an increasingly used model of conducting innovative activity in the era of hyper-communication and the digital economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Albors-Garrigos J., Hervas-Oliver J.L., Radical Innovation and Technology Diffusion in Traditional Clusters: How High-Tech Industries. Comparing High Technology Firms in Developed and Developing Countries: Cluster Growth Initiatives, "Cluster Growth Initiatives" 2012, Vol. 99.
 • Chesbrough H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Chesbrough H.W., The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2003, Vol. 44, No. 3.
 • Chesbrough H.W., Why companies should have open business models, "MIT Sloan Management Review" 2007, Vol. 48, No. 2.
 • Chesbrough H.W., Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 • Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly. Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation" 1990, Vol. 35, No. 1.
 • Cooke P, Regional innovation systems: general findings and some new evidence from bitechnology clusters, "The Journal of Technology Transfer" 2002, Vol. 27, No. 1.
 • Dodgson M., Gann D., Salter A., The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter &Gamble, "R&D Management"2006, Vol. 36, No. 3.
 • Dolińska M., Otwarte innowacje w internecie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, t. 18, z. 18.
 • Erksen M., Wosch S., Piller F., Luettgens D., Measuring open innovation. A toolkit for successful innovation teams, "Performance" 2014, Vol. 6, Issue 2.
 • Gassmann O., Enkel E., Towards a theory of open innovation: three core process archetypes, "R&D Management Conference", Lisbon 2004.
 • Hartman D., Trott P, Why open innovation is old wine in new bottles, "International Journal of Innovation Management" 2009, Vol. 13, No. 4.
 • Hamel G., Doz Y., Prahalad C., Collaborate with your competitors, "Harvard Business Review" 1989, Vol. 67, No. 1.
 • Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Kline S., Rosenberg N., An overview of innovation, [in:] The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, Landau R., Rosenberg N. (eds.), National Academy Press, Washington 1986.
 • Kozarkiewicz-Chlebowska A., Współczesne trendy w innowacyjności: w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 5.
 • Laursen K., Salter A.J., Open for Innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms, "Strategic Management Journal" 2006, Vol. 27.
 • Lee S.M., Olson D.L., Trimi S., Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values, "Management Decision" 2012, Vol. 50, No. 5.
 • Lundvall B.A., Nelson R.R., Cooke P, Regional innovation systems, "The Journal of Technology Transfer" 2002, Vol. 27, No. 1.
 • Moszkowicz K., Bembenek B., Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi, "Nauki o Zarządzaniu" 2016, nr 4(29).
 • OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard, Paris 2015.
 • Olaru M., Dinu V., Keppler T., Mocan B., Mateiu A., Study on the Open Innovation Practices in Romanian SMEs, "Amfiteatru Economic" 2015, No. 17, Special Issue 9.
 • Petrariu I., Bumbac R., Ciobanu R., Innovation: apath to competitiveness and economic growth. The case of CEE countries, "Theoretical and Applied Economics" 2013, Vol. 20, No. 5.
 • Pennings J.M., Harianto F., Technological networking and innovation implementation, "Organization Science" 1992, Vol. 3, No. 3.
 • Pichlak M., Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2012, nr 60.
 • Pittaway L., Robertson M., Munir K., Denyer D., Neely A., Networking and innovation: a systematic review of the evidence, "International Journal of Management Reviews" 2004, Vol. 5, No. 3-4.
 • Porter M.E., Competitive Strategy: Techniques for AnalyzingIndustries and Competitors, New York Free Press, New York 1980.
 • Rothwell R., Gardiner P, Invention, innovation, re-innovation and the role of the user: A case study of British hovercraft development, "Technovation" 1985, Vol. 3, Issue 3.
 • Rothwell R., External networking and innovation in small and medium-sized manufac- turing firms in Europe, "Technovation" 1991, Vol. 11, No. 2.
 • Roszkowska-Menkes M., Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Ratajczak-Mrozek M., Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), "Przegląd Organizacji" 2011, vol. 2.
 • Sopińska A., Mierzejewska W, Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse" 2016, nr 2.
 • Spithoven A., Vanhaverbeke W., Roijakkers N., Open innovation practices in SMEs and large enterprises, "Small Business Economics" 2013, Vol. 41, No. 3.
 • Swan J., Newell S., Scarbrough H., Hislop D., Knowledge management and innovation: networks and networking, "Journal of Knowledge Management" 1999, Vol. 3, No. 4.
 • Teece D.J., Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterpriseperformance, "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28, No. 13.
 • Tidd J., Bessant J., Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change, John Wiley & Sons, New York 2009.
 • Tidd J., Bodley K., The influence of project novelty on the newproduct development process, "R&D Management" 2002, Vol. 32.
 • Trott P, Innovation management and new product development, Prentice Hall, Harlow -England-New York 2012.
 • Varis M., Littunen H., Types of innovation, sources of Information and performance in entrepreneurial SMEs, "European Journal of Innovation Management" 2010, Vol. 13, No. 2.
 • Von Hippel E., The sources of innovation, Oxford University Press, Oxford 1988.
 • Zielińska-Głębocka A., Handel zagraniczny krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543960

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.