PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 103 | 77--94
Tytuł artykułu

Wpływ rozwiązań przyjętych w dyrektywie 2014/23 UE na kształt pojęcia koncesji zdefiniowanego w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Solutions Adopted in the EU Directive 2014/23 on the Shape of the Concept of Concession Defined in the Act on the Concession Contract for Works or Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncesja jako umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, charakteryzująca się specyficzną formą wynagrodzenia, znana już była na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Autor prowadzi analizę, jaki wpływ miało ustawodawstwo europejskie na obecny kształt koncesji na roboty budowlane lub usługi. W artykule zajęto się również analizą pojęcia koncesji na roboty budowlane lub usługi, zdefiniowanego w nowej ustawie o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi z punktu widzenia możliwości praktycznego wykorzystania tej instytucji prawnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The concession as a contract which is the subject of works or services, characterized by a specific form of payment was known already on Polish territory in the interwar period. The author is analyzing the impact was European legislation on the current shape of public works concessions or services. The article dealt with the analysis of the concept of works concessions or services as defined in the new law on concession agreements for works or services from the viewpoint of practical use of this legal institution.(original abstract)
Rocznik
Tom
103
Strony
77--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bigo Tadeusz, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
 • Kadłubiski Zygmunt, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyji prawa publicznego, Katowice 1937.
 • Kruszewski Stanisław, Majątek Państwa Polskiego, wyd. Ministerstwo Skarbu 1927.
 • Komunikat KE, Commission interpretative communication on concessions under Community Law, 24 kwietnia 2000 r.
 • Lewandowski Władysław, Drogi rozwoju gospodarczego Polski w latach 1926-1931, Warszawa 1931.
 • Panasiuk Andrzej, Zasadnicze kierunki zmian regulacji prawnej koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle nowej dyrektywy 2014/23/UE, Samorząd Terytorialny 2015/7/8.
 • Panasiuk Andrzej, System zamówień publicznych. Zarys wykładu. Zamówienia klasyczne. Partnerstwo publiczno-prywatne, Warszawa 2013.
 • Strzyczkowski Kazimierz, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 187.
 • Zielona Księga KE z dnia 30 kwietnia 2004 r., COM (2004) 327, Bruksela 2004.
 • Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych (Dz.U. z 1918 r., nr 19, poz. 55).
 • Ustawa z 27 kwietnia 1931 r. o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu" Spółce Akcyjnej w Paryżu kolei Herby Nowe-Gdynia z odnogą Siemkowice-Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej (Dz.U. z 1931 r., nr 40, poz. 350).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U., nr 19, poz. 101 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1920).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 93/37 EWG z 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz. Urz. WE nr L 199 z 9.08.1993 r.).
 • Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).
 • Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94/1 z 28.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.