PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 129--144
Tytuł artykułu

Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a skłonność pracowników do zachowań kontrproduktywnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sense of organizational justice and willingness of employees to counterproductive work behaviors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu j est zaprezentowanie wyników własnych badań (indywidualne wywiady swobodne) na temat wpływu sprawiedliwości organizacyjnej na kontrproduktywne zachowania pracowników (CWB). Artykuł uzupełnia lukę w wiedzy na ten temat. Cele zostały osiągnięte metodą empiryczną i jakościową (24 wywiady indywidualne wywiady swobodne) przeprowadzone przez zespół badawczy (w tym autora) w listopadzie i grudniu 2016 r. Wyniki analizowano za pomocą aplikacji IRAMUTEQ. Ponadto autor przeprowadził krytyczną analizę literatury na temat sprawiedliwości organizacyjnej i CWB. Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że sprawiedliwość organizacyjna wpływa na zachowania kontrproduktywne w pracy (zwłaszcza zachowania skierowane wobec organizacji). Relacja między tymi zmiennymi jest ujemna. Wyniki częściowo uzupełniają lukę w wiedzy na temat tego związku. Uzyskane wyniki mają bardzo praktyczny charakter, szczególnie w zarządzaniu organizacją. Celem menadżerów powinno być zapewnienie pracownikom poczucia sprawiedliwości organizacyjnej. Brak tej sprawiedliwości może zwiększać zachowania kontrproduktywne pracowników, co negatywnie przełoży się na funkcjonowanie organizacji. W przyszłości warto przeprowadzić na reprezentatywnej próbie pracowników badanie ilościowe. Pozwoli to lepiej potwierdzić analizowaną zależność, że poczucie sprawiedliwości organizacyjnej wpływa na zachowania kontrproduktywne pracowników, a także zmierzyć siłę tego związku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the author is to present the results of own research (semi-structured interviews) about the impact of the organizational justice on counterproductive work behavior (CWB). The article completes the gap in knowledge on this subject. The objectives were achieved by empirical and qualitative method (24 semi-structured interviews) conducted by a research team (including the author) in November and December 2016. The results were analysed using IRAMUTEQ. In addition, the author carried out a critical analysis of literature on organizational justice and CWB. The analysis of the research material allows to conclude that the organizational justice affects the counterproductive work behaviors (especially behaviors against the organization). The relationship between these variables is negative. The results completes partly the gap in knowledge on this relationship. The obtained results have a very practical character, especially for the management of the organization. The aim of managers should be to provide organizational justice. Lack of this justice can increase the counterproductive behaviors of employees, which will negatively affect the functioning of the organization. In the future, it is worth carrying out a quantitative research on a representative sample of employees. This will allow to better confirm the analyzed relationship, as well as to measure the strength of this relationship. Main conclusions and recommendations is that the sense of organizational justice affects the counterproductive behaviors of employees. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Barnes J.G., Establishing relationships- getting closer to the customer may be more difficult than you think, "Irish Marketing Review" 1995, Vol. 8.
 • Beauregard T. A., Fairness Perceptions of Work-Life Balance Initiatives: Effects on Coun- terproductive Work Behaviour, "British Journal of Management" 2014, Vol. 25.
 • Chernyak-Hai L., Tziner A., Relationships between counterproductive work behavior, perceived justice and climate, occupational status, and leader-member exchange, "Journal of Work and Organizational Psychology" 2014, Vol. 30.
 • Encyklopedia PWN w trzech tomach, t. 3, PWN, Warszawa 2006.
 • Gill A.S., The role of trust in employee-manager relationship, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2008, No. 1.
 • Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej: strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2009.
 • Glińska-Neweś A., Lis A., Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 422.
 • Herington C., Scott D., Johnson L.W., Focus group exploration of firm-employee relationship strength, "Qualitative Market Research: An International Journal" 2005, No. 3.
 • Jackson E.M., Rossi M.E., Hoover E.R., Johnson R.E., Relationships of leader reward behavior with employee behavior, "Leadership & Organization Development Journal" 2012, No. 7.
 • Khan S.I., Mahmood A., Kanwal S., Latif Y., How Perceived Supervisor Support Effects Workplace Deviance? Mediating Role of Perceived Organizational Support, "Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences" 2015, No. 3.
 • Organ D.W., Organizational CitizenshipBehavior: Its Construct Clean-Up Time, "Human Performance" 1997, No. 2.
 • Parvez A., Counterproductive Behavior at Work: A Comparison of Blue Collar and White Collar Workers, "Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences" 2013, No. 3.
 • Podsakoff P., MacKenzie S., Paine B., Bachrach D., Organizational citizenship behavior: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, "Journal of Management" 2000, No. 3.
 • Shamir B., House R. J., Arthur M.B., The motivational effects of charismatic leaders: a self-concept based theory, "Organizational Science" 1993, No. 4.
 • Spector P.E., Fox S., Penney L.M., Bruursema K., Goh A., Kessler S., The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?, "Journal of Vocational Behavior" 2006, No. 68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544006

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.