PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 535 Marketing turystyczny | 9--25
Tytuł artykułu

Marka "Roztocze - Witalność z natury" jako identyfikator walorów przyrody ożywionej regionu w hasłach marketingowych i produktach turystycznych

Warianty tytułu
"Roztocze - Witalność z Natury" Brand as an Indicator of the Biotic Assets of the Region in Marketing Slogans and Tourism Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano wyniki badań nad oceną marki "Roztocze - Witalność z natury" jako wyróżnika walorów przyrody ożywionej regionu w hasłach marketingowych i produktach turystycznych. Założone cele zrealizowano metodami kwerendy i inwentaryzacji, odsiewu i analizy możliwości rozwoju. Wyniki wskazują, że spośród walorów przyrody ożywionej najczęściej przywoływane są krajoznawcze, specjalistyczne oraz rośliny uprawne. Hasła marketingowe nawiązują zwłaszcza do walorów wypoczynkowych i krajoznawczych. Przeważnie proponowane są produkty - szlaki, obiekty i potrawy oraz tylko jeden produkt-obszar. Nazewnicze wyróżniki obiektów noclegowych odnoszą się głównie do walorów wypoczynkowych, szczególnie na Roztoczu Tomaszowskim, natomiast nazwy obiektów żywieniowych - do specjalistycznych, także w tym subregionie. Zatem marka w najszerszym zakresie identyfikuje walory przyrody ożywionej tego subregionu poprzez hasła marketingowe nie zawsze z nimi spójne i nieliczne produkty turystyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents the results of assessment of the "Roztocze - Witalność z natury" brand as an indicator of the biotic assets of the region in marketing slogans and tourism products. The objectives of the study were achieved with the query and stocktaking methods as well as screening and analysis of development opportunities. The results indicate that the most frequently mentioned biotic assets include landscape, specialist, and crops. The marketing slogans mainly refer to recreational and landscape assets. The tourism offer proposes primarily trail-, object-, and food-products and only one area-product. The naming of accommodation facilities is mostly associated with recreational assets, in particular in RoztoczeTomaszowskie, whereas the names of catering facilities refer to specialist assets, also in this subregion. Therefore, the brand mostly identifies the biotic assets of this subregion via marketing slogans that are not always consistent with them and via few tourist products. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bekier-Jaworska E., Bochenek M., 2014, Produkty markowe kuchni regionalnej w promocji turystyki na Roztoczu, Polish Journal of Sport and Tourism, vol. 21, s. 263-272.
 • Brzezińska-Wójcik T., 2017, Zasoby przyrody nieożywionej Roztocza jako podstawa kreowania obszarowego produktu turystycznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Seria Turystyka i Rekreacja, vol. 20, no. 2, s. 5-22.
 • Brzezińska-Wójcik T., 2018, Use of biotic resources of Roztocze in tourism offers in the context of the theoretical concept of tourism area product, Polish Journal of Natural Sciences, vol. 33, no. 3, s. 455-485.
 • Buraczyński J., 1995, Regiony geomorfologiczne Roztocza, Annales UMCS, B, vol. 48, s. 59-73.
 • Danilkiewicz Z., 1994, Ryby (Pisces) rzek Roztocza, Fragmenta Faunistica, vol. 37, s. 367-388.
 • Dwyer L., Chulwon K., 2003, Destination competitiveness: determinants and indicators, Current Issues in Tourism, vol. 6, no. 5, s. 369-413.
 • Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 442, SGH, Warszawa.
 • Fedyk W., Gruszka I., Krajewska-Smardz A., 2014, Ocena wizerunku marki turystycznej Polski według opinii obcokrajowców, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, vol. 45, s. 196-203.
 • Hankinson G., 2004, Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands, Journal of Vacation Marketing, vol. 10, no. 2.
 • http://roztoczewita.pl/marka-roztocze/ (20.02.2018).
 • http://www.roztoczewita.pl/lot-roztocze/marka-roztocze (15.02.2018).
 • http://www.roztoczewita.pl/roztocze-wita/zabytki/muzea-i-wystawy-2 (17.05.2018).
 • Informator turystyczny powiatu tomaszowskiego, b.r.w., Tomaszów Lubelski.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kaproń M., Stachurska A., Słomiany J., 2013, Potomek tarpana - konik polski, [w:] Reszel R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, s. 181-192.
 • Kozak M., Baloglu S., 2011, Managing and Marketing Tourism Destinations: Strategies to Gain a Competitive Edge, Routledge, New York.
 • Kula S., 2012, Percepcja i wykorzystanie walorów turystycznych Roztocza przez osoby odwiedzające region, [w:] Jegorow D., Niedużak A. (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. 1, CIVIS, Chełm, s. 55-65.
 • Lewandowska A., Panasiuk A., 2005, Marka turystyczna, [w:] Panasiuk A. (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 88-91.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 • Lorens B., Soroka M., Cwener A., Wrzesień M., 2015, Świat roślin - zbiorowiska roślinne, [w:] Grabowski T., Harasimiuk M., Kaszewski B.M., Kravchuk Y., Lorens B., Michalczyk Z., Shabliy O. (red.), Roztocze - przyroda i człowiek, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, s. 145-151.
 • Łuczak M., 2011, Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 663 (75), s. 73-87.
 • Magiczne Roztocze, 2012-2018, Biuro Turystyczne QUAND, Zamość, http://magiczne.roztocze.com (26.03.2018)
 • Oferty turystyczne - Region lubelski, 2018/2019, Wyd. LROT, Lublin.
 • Panasiuk A., 2014, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 • Panasiuk A. (red.), 2013, Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pilarczyk B., 2010. Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 135, s. 117-126.
 • Powiat tomaszowski - mapa przyrodniczo-krajobrazowa. b.r.w. Wyd. w ramach projektu "Partnerskie współdziałanie na rzecz promocji Roztocza tomaszowskiego jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej", Tomaszów Lubelski.
 • Pringle H., Gordon W., 2008, Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę, Rebis, Poznań.
 • Roztocze. Informator turystyczny, 2010-2011, Wyd. LOT "Roztocze", Tomaszów Lubelski.
 • Rydzewski P., 2012, Perspektywy rozwoju gospodarczego oraz aktywność zawodowa mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój. Raport z badań, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin.
 • Sałata B., 1972, Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym, Acta Mycologica, vol. 8, no. 1, s. 69-139.
 • Stachyra P., Orban I., Kolejko M., 2015, Kręgowce, [w:] Grabowski T., Harasimiuk M., Kaszewski B.M., Kravchuk Y., Lorens B., Michalczyk Z., Shabliy O. (red.), Roztocze - przyroda i człowiek, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, s. 197-225.
 • Strategia marki regionu Roztocze, b.r.w., Synergia sp. z o.o., Niemce.
 • Susiec na Roztoczu. Rowerem po gminie. Informator turystyczny, b.r.w., Wyd. Urząd Gminy Susiec, Susiec.
 • Tabor K., 2009, Turystyka uzdrowiskowa na przykładzie Horyńca Zdroju, [w:] Balińska A. (red.), Potencjał turystyczny regionów, FAPA, Warszawa, s. 109-117.
 • Walas B., 2001, Marka turystyczna miast i regionów, Rynek Turystyczny, nr 11-12, s. 9.
 • Wanagos M., 2012, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie działań samorządowych Gdyni, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 709 (23), s. 299-313.
 • Woods M., Deegan J., 2003, A warm welcome for destination quality brand: the example of Pays Cathare region, International Journal of Tourism Research, vol. 5, no. 4, s. 269-282.
 • www.zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl/ (17.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.