PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (51) | 319--327
Tytuł artykułu

Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka

Warianty tytułu
How to Squeeze Human Capital Out of Human Beings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie zasobami ludzkimi ulegało modyfikacjom na przestrzeni lat. Zmieniająca się grupa pracowników oczekuje nowych form motywacji do pracy. Zaangażowanie w powierzone zadanie wymaga od pracodawcy stworzenia odpowiedniego zaplecza fizycznego i psychicznego. Wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, koncepcji grywalizacji przy odpowiednim stylu kierowania to wyznaczniki utożsamiania się pracowników XXI wieku z firmą. Celem niniejszego artykułu jest analiza innowacyjnych czynników determinujących rozwój człowieka przekładający się na jego efektywność zawodową i sukces firmy. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury przedmiotu.(abstrakt autora)
EN
Human resource management has been modified over the years. A changing group of employees expects new forms of motivation to work. Commitment to the entrusted task requires the employer to create appropriate physical and mental facilities. The implementation of the corporate social responsibility strategy, the concept of gamification with an appropriate management style are the determinants of the 21st century employees' identification with the company. The aim of this article is to analyze innovative factors determining human development translating into its professional effectiveness and company's success. The analysis of the literature of the subject was accepted as the research method.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
319--327
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Borkowska, S. (2005). CSR wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 9-29.
 • Drucker, P. (2000). Zarządzanie XXI wieku. Warszawa: Muza SA.
 • Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Herzberg's two-factor theory of motivation (2017). Pobrane z: http://www.managementstudyguide. com/herzbergs-theory-motivation.htm (18.12.2017).
 • Kowalik, K. (2015a). Internetowy serwis samorządowy - ewolucja przekazu w okresie "mobilnej zmiany". Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 2 (28), 9-21.
 • Kowalik, K. (2015b). Samorządowe media internetowe - uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0 Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability). Studia Medioznawcze, 2 (61), 55-65.
 • Koźmiński, A., Piotrowski, W. (2013). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maslow, A.H. (1995). Maslow on management. New York: John Wiley & Sons.
 • Matthews, J., Megginson, D., Surtees, M. (2008). Rozwój zasobów ludzkich. Gliwice: Helion.
 • Opolska, A. (2011). Złośliwe problemy jako klasa ryzykownych decyzji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, 117-123.
 • Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. Boston: Harvard Business School Press
 • Stanoch, E., Pałamarz, K. (2006). Batalia o zaangażowanego pracownika. Harvard Business Review Polska, 40, 20-25.
 • Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Gliwice: Helion.
 • Visser, W., Matten, D., Pohl, M., Tolhurst, N. (2007). The A to Z of corporate social responsibility. New York: John Wiley & Sons.
 • Wachowiak, P. (2013). Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wyrzykowska, B., Karbowiak, K. (2009). Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wyd. SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544028

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.