PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 | 19--24
Tytuł artykułu

Przekonania pracowników zawodów pomocowych na temat osób starszych

Autorzy
Warianty tytułu
Beliefs Manifested by Members of the Helping Professions Towards the Elderly - Selected Contexts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była diagnoza przekonań pracowników pomocowych na temat osób starszych. W badaniach uwzględniono przekonania pracowników zawodów pomocowych na temat funkcjonowania osób starszych w pięciu obszarach: rynku pracy, służby zdrowia, pomocy społecznej, w obszarze życia rodzinnego i szerszego środowiska społecznego. W wyniku badań okazało się, że opinie pracowników pomocowych na temat osób starszych są podzielone, a nawet sprzeczne. Z jednej strony uważają oni np., iż seniorzy są kompetentnymi pracownikami, z drugiej zaś, że powinni odejść na emeryturę po przekroczeniu wieku emerytalnego. W wielu analizowanych aspektach badanym trudno było wyrazić jednoznaczną opinię. (abstrakt oryginalny)
EN
The study objective was to diagnose the beliefs manifested by members of the helping professions towards the elderly. The survey took account of the beliefs held by social workers on the functioning of senior citizens in five areas: the labour market, health care, social assistance, family life and the broader social environment. It turned out that the respondents' opinions on the elderly are quite varied, even contradictory. For example, they believe that the elderly are qualified employees on the one hand but, on the other, that they should retired upon reaching retirement age. In many of the analysed aspects, the respondents found it hard to express a clear view. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--24
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Błędowski P. (2012), Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, w: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, POLSENIOR, Poznań, s. 11.
 • GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa, file:///C:/Users/hp/Downloads/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf [dostęp 3.07.2018].
 • Hrynkiewicz J. (2012), Los starca zależy od kontekstu społecznego - wprowadzenie, w: J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi starszych, II Kongres Demograficzny, tom 3, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Kosińska E. (2016), Zachowania ryzykowane seniorów. Uwarunkowania, profilaktyka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Kotlarska-Michalska A. (2000), Starość w ujęciu socjologicznym, "Roczniki Socjologii Rodziny", nr XII.
 • Krzyszkowski J. (2011), Osoby starsze, w: R. Szarffenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa.
 • Leszczyńska-Rejchert A. (2016), Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Makara-Studzińska M., Sosnowska K. (2012), Przemoc wobec osób starszych - przegląd badań, "Psychiatria Polska", nr 1, s. 59.
 • Orzechowska G. (2010), Poczucie bezpieczeństwa seniorów we współczesnej rodzinie, w: M. Halicka, J. Halicki, K. Czykiera (red.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Pikuła N. (2012), Wstęp, w: N. Pikuła (red.), Starość może być atrakcyjna, Scriptum, Kraków.
 • Półtawska W. (2006), Rola i zadania ludzi starszych w kościele, "Apostolstwo Chorych", nr 9, s. 5.
 • Sęk H. (2000), Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, w: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, PWN, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B. (2005), Dyskryminacja ze względu na wiek w obszarze pomocy społecznej, w: B. Tokarz (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Szukalski P. (2007), Proces starzenia się ludności, w: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Via Medica, Gdańsk.
 • Szukalski P. (2017), Ludzie bardzo starzy - "kłopotliwa" kategoria klientów pracowników zawodów pomocowych?, "Zeszyty Pracy Socjalnej", nr 1.
 • Szweda-Lewandowska Z. (2011), Polityka społeczna wobec starości i osób starszych, w: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Tokarz B., red. (2005), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Trafiałek E. (2006), Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.