PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 91 | 71--84
Tytuł artykułu

Ocena wybranych elementów programu kształcenia z zakresu rachunkowości na dwóch uczelniach publicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Selected Elements of Education Program within the Scope of Accounting on Two Public Universities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zawody związane z rachunkowością należą do zawodów przyszłości. Zapotrzebowanie na pracowników z rozwiniętymi kompetencjami w tej dziedzinie nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Zawody te wymagają profesjonalnej wiedzy i konkretnych umiejętności, które adept księgowości może uzyskać również na uniwersytecie. Obecnie uczelnie wyższe, zwłaszcza ekonomiczne, w swojej ofercie edukacyjnej mają programy edukacyjne zawierające wiele przedmiotów z zakresu rachunkowości. Podstawowym celem artykułu jest porównanie wybranych elementów programów edukacyjnych z zakresu rachunkowości z dwóch uczelni publicznych w Polsce. Pierwsza część artykułu porównuje efekty kształcenia osiągnięte na głównych i specjalistycznych przedmiotach z zakresu rachunkowości prowadzonej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Państwowej Wyższej Szkole w Głogowie. Analiza objęła formy przekazywania wiedzy, liczbę godzin przypadających na przedmiot i uzyskane efekty kształcenia studenta w zakresie jego wiedzy i umiejętności. Osobny rozdział poświęcono porównaniu możliwych do uzyskania przez studenta kompetencji społecznych, które są podane w sylabusach analizowanych uczelni. W części teoretycznej wykorzystano metody opisowe, natomiast w części badawczej wykorzystano case study. (abstrakt oryginalny)
EN
Professions related to accounting can be included in the professions of the future. Demand for employees with developed competences in this field is still at a high level. These professions require professional knowledge and specific skills that an adept of the accounting can also acquire at the university. Currently, many universities, especially economics, in their educational offer have educational programs containing numerous subjects in the field of accounting. The basic aim of the article is to compare selected elements of education programs in the field of accounting between the educational offer of two public universities in Poland.The first part of the article compares the learning outcomes achieved on the major and specialty subjects in the field of accounting carried out at the University of Economics in Poznan and the State Higher School in Głogów. The analysis covered the forms of knowledge transfer, the number of hours per subject and the obtained learning outcomes in the form of knowledge and skills. A separate section has been devoted to the comparison of social competences possible to be obtained by students, which are declared in the syllabus of the analyzed universities. In the theoretical part of the article, descriptive methods were used, while in the research part a case study was used. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--84
Opis fizyczny
Twórcy
  • Business Accounting Office Sp. z o.o.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Jagodziński A. 2013. Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów wyższych uczelni. Zesz. Nauk. PWSZ Płock., Nauki Ekonomiczne 17, 123.
  • Kuzior A., Rowińska M. 2016. Koncepcje kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość. Analiza rozwiązań przyjętych na polskich uczelniach. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 327(83)2,129-136.
  • Nadolna B. 2011. Wartości etyczne i zawodowe w edukacji księgowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 281(63), 179-188.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. DZU z 2017 r., poz. 1596.
  • Smólka P. 2016. Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne? w: Komunikowanie się. Problemy i perspektywy. Red. B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel. Lublin, Wydaw. UMCS, 247-259.
  • Sylabus przedmiotowy PWSZ w Głogowie, http://ie.pwsz.glogow.pl/sylabusy/, dostęp: 10.09.2017.
  • Sylabus przedmiotowy UE w Poznaniu, http://www.e-sylabus.ue.poznan.pl/, dostęp: 11.09.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.