PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 52 | 143--160
Tytuł artykułu

Doskonalenie rozwiązań systemowych, decentralizacja uprawnień i odpowiedzialności struktur samorządowych oraz efektywne wspomaganie procesów decyzyjnych warunkiem samofinansowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improvement in the Principles of System Solutions, Decentralization of the Powers and Responsibilities of Self-Government Structures and Effective Support of Decision-Making Processes as a Condition of Self-Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ocenie warunków prowadzenia działalności przez organizacje gospodarcze podkreślana jest umiejętność diagnozy źródeł ich przewagi konkurencyjnej, analizy zmian zachodzących w otoczeniu, opracowania i wdrażania niezbędnych działań, które przywrócą zagrożoną efektywność. Mechanizmem wymuszającym takie działania kadry menedżerskiej jest rynek dóbr i usług, który konfrontuje producentów dóbr i usług z ich konsumentami - odbiorcami. Poszerzająca swoją dominację Międzyorganizacyjna Internetowa Platforma Komunikacyjna skraca cykl kontraktowy do procesu interakcyjnego, także w kontaktach personalnych.(fragment tekstu)
EN
The paper attempts to analyse the state of the solutions of management organization structures in the public sector, with a particular emphasis on the efficiency of information and decision-making processes determined by correct or incorrectly functioning solutions. The assessment of the functioning of the public administration must be related to the efficiency of the information and decision-making processes and the elimination of inconsistent structural solutions. It is important that the overriding criterion is positively verified solutions and not the political interests of individual parties, which are usually divergent from the substantive assessment criteria. The improvement in decision-making support solutions in the management of local government units was achieved through the formulation of three research hypotheses of the university research team with the municipalities quoted in the work.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bąk J., System wczesnego rozpoznania narzędziem zarządzania strategicznego w warunkach niepewności [w:] I. Staniec (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka, Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 9-20.
 • Bitner M., Cichocki K., Sierak J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ finansowanie infrastruktury, seria: Badania systemowe, t. 71, IBS PAN, Warszawa 2013.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 • Cichocki K., Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 321, s. 39-66.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
 • Drelichowski L., Próba analizy szesnastoletniego funkcjonowania struktury administracji publicznej w Polsce. Ekonomia - regionalne analizy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Drelichowski L., Cilski B., Chęsy A., Jurkowski M., Kasprzyk K., Łącka I., Oszuścik G., Staniszczak A., Staniszkis W., BI Application Tools in Knowledge Management and Strategy Development, Methodological aspects and case studies, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken 2016.
 • Drelichowski L., Graul C., Oszuścik G., Zastosowanie hurtowni danych i narzędzi business intelligence w zarządzaniu budżetami gmin metodą ograniczenia ryzyka deficytu budżetowego [w:] I. Staniec (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka, Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 239-250.
 • Drelichowski L., Graul C., Ptaszyńska B., Olszewski W., Oszuścik G., Sikora K., Zwara W., Analiza możliwości zastosowania hurtowni danych i narzędzi business intelligence (BI) do wspomagania decyzji w zakresie budowy strategii rozwoju obszarów metropolitarnych, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.
 • Drelichowski L., Graul C., Ptaszyńska B., Zwara W., Oszuścik G., A model of dynamic analysis of the influence of the development of Poland's infrastructure on the level of changes arising from the financing costs of its construction and maintenance, using Business Intelligence tools, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, t. 33, s. 87-114.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe, PWN, Warszawa 2006.
 • Górniak J., Zasady budowania porządku organizacyjnego i funkcji administracji publicznej [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 148-151.
 • Grant R. M., Contemporary Strategy Analysis, Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Business, Cambrige-Massachusetts 1996.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, Warszawa 2014.
 • Kożuch B., Specyficzne cechy organizacji publicznej [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa, "Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2005, nr 1, s. 11-22.
 • Kowalczyk E., Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur, Pressom, Wrocław 2010.
 • Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Pancewicz J., Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999.
 • Mazurek A., Knedler K., Kontrola zarządcza-ujęcie praktyczne, HANDIKAP, Warszawa 2010.
 • Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Perry J., Kraemer K. (red.), Public management: public and private perspectives, Mayfield Publishing, Palo Alto 1983.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 • Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,ODDK, Warszawa 2010.
 • Szafrański B., Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2013, nr 29, s. 309-323.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998, Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
 • Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa 2010.
 • Zairi M., Al-Mashari M., The role of benchmarking in best practice management and knowledge sharing, Journal of Computer Information Systems, Summer 2005.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, opracowanie wykonane przez Bentley Jennison na zlecenie Ministerstwa Finansów w ramach środków projektu UE Transition Facility 2004/016-829.01.08 "Zarządzanie ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", Warszawa 2007, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file? uuid=69a26897-1c59-45a7-9e84-110a92414587&groupId=764034 (data odczytu: 29.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544152

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.