PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (56) Ochrona zdrowia w Polsce | 103--121
Tytuł artykułu

Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
External Threats to Poland's Health Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem Autorów jest przedstawienie pierwszych pojawiających się definicji bezpieczeństwa zdrowotnego i jego zagrożeń, zwłaszcza w perspektywie niekontrolowanego szerzenia się chorób. W tekście wskazano miejsce bezpieczeństwa zdrowotnego w "Strategii narodowej bezpieczeństwa RP" oraz wskazano kierunki jego wzmacniania wobec zmieniających się zagrożeń epidemiologicznych i technologicznych.(fragment tekstu)
EN
Since the United Nations Security Council's declaration that a disease outbreak may be considered a threat to the stability and security of state, the widespread use of the term "health security" has begun. This paper presents the concept of health security along with its threats, with particular focus on the new phenomena related to globalisation which contribute to the occurrence of new health threats. The threats to Poland's health security are divided into internal and external. Internal ones may occur when the authorities do not meet the health needs of society. However, policymakers from industrialized countries put emphasis on protecting the population from external health security threats, especially from those that may become cross-border threats.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
103--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lekarz w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
autor
 • Doktor hab. nauk medycznych, kierownik Zakładu Gerontoonkologii Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Bibliografia
 • Aldis W., Health security as a public health concept: a critical analysis, "Health Policy and Planning" 2008, t. 23, nr 6, https://doi.org/10.1093/heapol/czn030.
 • Coventry L., Branley D., Cybersecurity in healthcare: A narrative review of trends, threats and ways forward, "Maturitas" 2018, t. 113, https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.04.008.
 • Elbe S., Security and global health, Polity Press, Cambridge 2010.
 • Hackett D.W., Measles Epidemic in Ukraine Exceeds 28,000 Cases, 19 sierpnia 2018 r., https://www.precisionvaccinations.com/level-1-international-travel-alert-issued-cdc-measles-epidemic-ukraine.
 • Herriman R., Ukraine measles cases continue to climb, 2nd diphteria case reported, 21 czerwca 2018 r., http://outbreaknewstoday.com/ukraine-measles-cases-continue-climb-2nd-diphtheria-case-reported-90867/.
 • Heyman D., Lessons from the Anthrax Attacks: Implications for U.S. Bioterrorism Preparedness. A Report on a National Forum on Biodefense, kwiecień 2002 r., https://biotech.law.lsu.edu/blaw/anthrax/dtra02.pdf.
 • Heymann D.L., West A., Emerging infections. Threats to health and economic security [w:] Routledge Handbook of Global Health Security, red. S. Rushton, J. Youde, Routledge, New York 2018.
 • Huff A.G. i in., Biosurveillance: a systematic review of global infectious disease surveillance systems from 1900 to 2016, "Revue Scientifique et Technique de l'OIE" 2017, t. 36, nr 2, https://doi.org/10.20506/rst.36.2.2670.
 • Kicman-Gawłowska A., Nadzór nad chorobami zakaźnymi w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005), "Przegląd Epidemiologiczny" 2008, t. 62.
 • Kocik J., Jędras M., Nowe wyzwania związane z migracją ludności, Bel Studio, Warszawa 2017.
 • Kruse C.S., Frederick B., Jacobson T., Monticone D.K., Cybersecurity in healthcare: A systematic review of modern threats and trends, "Technology and Health Care" 2017, t. 25, nr 1, https://doi.org/10.3233/thc-161263.
 • Lonnroth K. i in., Tuberculosis in migrant in low-incidence countries: epidemiology and intervention entry points, "The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease" 2017, t. 21, nr 6, https://doi.org/10.5588/ijtld.16.0845.
 • Martin G., Boland M., Planning and preparing for public health threats at airports, "Globalization and Health" 2018, t. 14, nr 28, https://doi.org/10.1186/s12992-0180323-3.
 • Meynard J.B. i in., Evaluation of the NATO Disease Surveillance System by its users in Kosovo in 2008, "Military Medicine" 2010, t. 175, nr 7, https://doi.org/10.7205/milmed-d-09-00122.
 • McInnes C., The many meanings of health security [w:] Routledge Handbook of Global Health Security, red. S. Rushton, J. Youde, Routledge, New York 2015.
 • Olson S.H. i in., Drivers of Emerging Infectious Disease Events as a Framework for Digital Detection, "Emerging Infectious Diseases" 2015, t. 21, nr 8, https://doi.org/10.3201/eid2108.141156.
 • Pollett S., Internet-based biosurveillance methods for vector-borne diseases: Are they novel public health tools or just novelties?, "PLOS Neglected Tropical Diseases" 2017, nr 11(11), https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005871.
 • Semenza J.C. i in., Observed and projected drivers of emerging infectious diseases in Europe, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2016, t. 1382, nr 1, https://doi.org/10.1111/nyas.13132.
 • Semenza J.C., Zeller H., Integrated surveillance for prevention and control of emerging vector-borne diseases in Europe, "Eurosurveillance" 2014, t. 19, nr 13, https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES2014.19.13.20757.
 • Solarz M.W., Choroby a współczesna mapa polityczna świata [w:] Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych, red. W. Lizak, A.M. Solarz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa 2003.
 • Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE, Dz.Urz.UE L293 z 5 listopada 2013 r.
 • Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19480610477/O/D19480477pdf.
 • Rada Bezpieczeństwa ONZ, Rezolucja nr 1308 w sprawie pandemii HIV/AIDS oraz międzynarodowych operacji pokojowych, 17 lipca 2000 r., http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20000717_un_scresolution_1308_en.pdf.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.
 • Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. nr 89 poz. 590.
 • Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. nr 234 poz. 1570.
 • Center for Disease Control and Prevention, Ebola, https://www.cdc.gov/niosh/topics/ebola/.
 • Central Intelligence Agency, National Intelligence Estimate NIE99-17D: The Global Infectious Disease Threat and Its Implications for the United States, 2000, https://www.dni.gov/files/documents/infectiousdiseases_2000.pdf.
 • Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Annual Disaster Statistical Review 2016, http://emdat.be/sites/default/files/adsr_2016.pdf.
 • Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, International Disaster Database, www.emdat.be.
 • Commission on Human Security, Human Security Now, New York 2003, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf.
 • Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Technical report: Public health emergency preparedness, 2017, https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/public-health-emergency-preparedness-core-competencies-eu-member-states.pdf.
 • Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Technical report: Towards One Health preparedness, 2018, https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/One-Health-preparedness-24-May-2018.pdf.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy, Special Report: Dealing with serious cross-border threats to health in the EU: important steps taken but more needs to be done, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_28/SR_HEALTH_EN.pdf.
 • Federal Bureau of Investigation, Amerithrax or Anthrax Investigation, https://www.fbi.gov/history/famous-cases/amerithrax-or-anthrax-investigation.
 • Global Health Security Initiative, Ministerial Statement, 2002, http://www.ghsi.ca/english/statementlondonmar2002.asp.
 • Główny Inspektorat Sanitarny, Współpraca międzynarodowa, https://gis.gov.pl/en/zdrowie/transgraniczne-zagrozenia-zdrowia-publicznego/wspolpraca-miedzynarodowa.
 • Komisja Europejska, Health Security Committee members, https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/membes_en.
 • Komisja Europejska, The new EU Framework on Health Security, 2016, https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Seminar/SSID_2016/The_new_EU_Framework_on_Health_Security.pdf.
 • Ministerstwo Zdrowia, Jakość w opiece medycznej, http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/jakosc-w-opiece-zdrowotnej/.
 • ONZ, Millennium Development Goals, http://www.un.org/millenniumgoals/.
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Human Development Report, 1994, http://hdr.undp.org/sites/default/files/gomez_hdr14.pdf.
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy plan zarządzania kryzysowego, https://rcb.gov.pl/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego/.
 • Szczepienia.Info, Coraz więcej zachorowań na odrę i drugi przypadek błonicy na Ukrainie, 27 czerwca 2018 r., http://szczepienia.pzh.gov.pl/coraz-wiecej-zachorowan-na-odre-i-drugi-przypadek-blonicy-na-ukrainie/.
 • Światowa Organizacja Turystyki, http://www2.unwto.org/press-release/2018-08-27/unwto-highlights-confirm-another-record-year-2017.
 • WHO, Global health security: epidemic alert and response, WHO, Geneva 2001, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78789/1/ea54r14.pdf.
 • WHO, Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014, http://www.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1.
 • WHO, A Safer Future: Global Public Health Security in the 21st Century, The World Health Report 2007, Geneva, http://www.who.int/entity/whr/2007/whr07_en.pdf?ua=1.
 • WHO, Health Systems Strengthening Glossary, http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html.
 • WHO, International travel and health, http://www.who.int/ith/ITH_EN_2012_WEB_1.2.pdf?ua=1.
 • WHO, WHO situation report: Ukraine. April-June 2018, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/377484/who-sitrep-april-june-2018-eng.pdf?ua=1.
 • Timeline of Syrian Chemical Weapon Activity 2012-2018, https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.