PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (56) Ochrona zdrowia w Polsce | 123--142
Tytuł artykułu

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki skutecznej realizacji "Narodowego programu zdrowia"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internal and External Factors Determining Effective Implementation of the National Health Programme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono zewnętrzne i wewnętrzne czynniki mające wpływ na realizację planu zdrowotnego państwa polskiego, jakim jest "Narodowy program zdrowia na lata 2016-2020". Przeprowadzona w pierwszej części tekstu analiza tych czynników dostarcza ogólnych wskazówek dla następnej edycji NPZ. W drugiej części Autorzy formułują listę proponowanych działań i decyzji, które należy podjąć, aby zapewnić sprawniejszą realizację przyszłego NPZ.(fragment tekstu)
EN
This article explores various factors that affect implementation of the Polish health strategy, namely National Health Programme (NHP). On the basis of the concept of the Health Policy Triangle, the authors identify several factors of effective implementation of the NHP for the years 2016-2020 under the current legislation and organisational conditions. Those factors are divided into two groups: internal (dependant on NHP policy document) and external ones (related to legal and organisational context of programme's implementation). Next, each factor is briefly characterised to provide some general guidance for the NHP for the next period. The final part of the article contain a list of proposed actions and decisions to be taken in order to ensure higher effectiveness of the next NHP.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
123--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Adelaide Statement on Health in All Policies, moving towards a shared governance for health and well-being, Report from the International Meeting on Health in All Policies, Adelaide 2010.
 • Buse K., Addressing the theoretical, practical and ethical challenges inherent in prospective health policy analysis, "Health Policy and Planning" 2008, nr 23, https://dx.doi.org/10.1093/heapol/czn026.
 • Cianciara D., Przyczyny i przyczyny przyczyn nierówności w zdrowiu, "Hygeia Public Health" 2015, nr 50(3).
 • Cianciara D. i in., Essential public health operations in the WHO European Region, "Postępy Nauk Medycznych" 2016, t. XXIX(5).
 • Cianciara D. i in., Trwałość samorządowych programów zdrowotnych, "Hygeia Public Health" 2015, nr 50(1).
 • Cianciara D., Grudziąż-Sękowska J., Dylematy oceny polityki zdrowotnej - przegląd piśmiennictwa międzynarodowego, "Hygeia Public Health" 2016, nr 51(3).
 • Dercz M., Izdebski H., Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce (Analiza prawa ustrojowego, materialnego i formalnego), Warszawa 2015.
 • Dębska A., Zdrowie we wszystkich politykach - znaczenie i źródła [w:] Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego, red. D. Cianciara, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2014.
 • Gleeson D.H., Legge D.G., O'Neill D., Evaluating health policy capacity: Learning from international and Australian experience, "Australia and New Zealand Health Policy" 2009, nr 6, https://dx.doi.org/10.1186/1743-8462-6-3.
 • Grudziąż-Sękowska J., Sękowski K., Analiza sprawnościowa możliwości realizacji NPZ - aspekty prawne [w:] Ekspercka strategia wspomagania realizacji NPZ 2016-2020 w zakresie ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem funkcji i instytucji zdrowia publicznego, red. P. Tyszko, M. Bogdan, Konsorcjum Nauka i Zdrowie, Warszawa 2017.
 • Grudziąż-Sękowska J., Sękowski K., Cianciara D., Ustawa o zdrowiu publicznym - nowa jakość?, "Postępy Nauk Medycznych" 2016, t. XXIX(5).
 • Izdebski H., Podstawy prawne ustroju zdrowia publicznego w Polsce, "Zdrowie Publiczne" 2001, nr 111(5-6).
 • Kellog W.K., Foundation, Using Logic Models to Bring Together Planning, Evaluation, And Logic Model Development Guide, January 2004, https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellog-foundation-logic-model-development-guide.
 • Leśniewska A. i in., Działania powiatów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w Polsce - w świetle badań ankietowych, "Hygeia Public Health" 2014, nr 49(3).
 • NIK, Raport z kontroli "Wykonywanie wybranych zadań publicznych przez małe gminy", 2016, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/066/.
 • NIK, Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego, informacja o wynikach kontroli, 2016, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/063/.
 • Nosko J., O potrzebie ustawy o zdrowiu publicznym, "Zdrowie Publiczne" 2001, nr 111(2).
 • Oliver T.R., The politics of public health policy, "Annual Review of Public Health" 2006, nr 27, https://dx.doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123126.
 • Protokół ze spotkania dotyczącego przyszłości zdrowia publicznego w Polsce, http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2008/art,148,5,spotkanie-w-palacu-prezydenckim-dotyczace-przyszlosci-zdrowia-publicznego-w-polsce.html.
 • Reichardt I., Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych, "Zarządzanie Publiczne" 2011, nr 1(13).
 • Shell S.F. i in., Public health program capacity for sustainability: a new framework, "Implementation Science" 2013, nr 8, https://dx.doi.org/10.1186/1748-5908-8-15.
 • Shediac-Rizkallah M.C., Bone L.R., Planning for the sustainability of community-based health programs: conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy, "Health Education Research" 1998, nr 13(1), https://dx.doi.org/10.1093/her/13.1.87.
 • Walt G., Gilson L., Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis, "Health Policy and Planning" 1994, nr 9(4), https://dx.doi.org/10.1093/heapol/9.4.353.
 • Tyszko P. i in., Elements of strategy supporting implementation of NHP 2016-2020, in particular in the scope of reducing geographical and social inequalities in health with the use of public health operations and institutions [w:] Expert strategy to support implementation of the NHP 2016-2020 for reducing geographical and social inequalities in health with the use of public health functions and institutions, red. P. Tyszko, M. Bogdan, Konsorcjum Nauka i Zdrowie, Warszawa 2016.
 • Tyszko P., Bogdan M., Warunki sprawnościowe związane ze strukturą NPZ [w:] Ekspercka strategia wspomagania realizacji NPZ 2016-2020 w zakresie ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem funkcji i instytucji zdrowia publicznego, red. P. Tyszko, M. Bogdan, Konsorcjum Nauka i Zdrowie, Warszawa 2017.
 • Tyszko P., Mińko M., Przegląd krajowych strategii dotyczących zdrowia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności w zdrowiu [w:] Projekt predefiniowany: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL13, Poddziałanie 1.4, Międzysektorowa strategia ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, Konsorcjum Nauka i Zdrowie, Warszawa 2014.
 • Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1492.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Dz.U. poz. 1492.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, Dz.U. poz. 1426, ze zm.
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym, druk sejmowy nr 3675/VII kad.
 • "Narodowy program zdrowia na lata 1996-2005" przyjęty przez Ministra Zdrowia 3 września 1996 r.
 • Uchwała nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007 r. w sprawie "Narodowego programu zdrowia na lata 2007-2015".
 • Rezolucja nr 70/1 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 25 września 2015 r. "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030".
 • Uchwała Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r. "Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", MP poz. 260.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544202

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.