PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 359 | 253--269
Tytuł artykułu

Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Financing Innovative Activities of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie metody oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora spożywczego. Do analizy zostały wybrane przedsiębiorstwa reprezentujące branżę mięsną obecne na głównym parkiecie GPW: Gobarto S.A., Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A., Indykpol S.A. i Tarczyński S.A. Za wyznaczniki pozycji konkurencyjnej przyjęto względny udział w rynku, wskaźniki analizy finansowej (wskaźniki rentowności, kosztów i wartości dodanej) oraz poziom wartości niematerialnych i prawnych. Względny udział w rynku odzwierciedla stopień dostosowania firmy do preferencji odbiorców, z kolei sytuacja finansowa obrazuje skuteczność w generowaniu odpowiednich wyników finansowych. Wykorzystując metodę wielowymiarowej analizy porównawczej, wyznaczono syntetyczny miernik rozwoju (SMR) i następnie dokonano klasyfikacji jednostek (czyli oceny pozycji konkurencyjnej spółek branży mięsnej).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present a method for assessing the competitive position of food business enterprises. For the analysis were selected companies representing the meat industry, presented on the main floor of the WSE: Gobarto S.A., Meat Processing Plant Henryk Kania SA, Indykpol SA and Tarczyński S.A. For determinants of the competitive position assumed relative market share, financial analysis ratios (profitability ratios, cost ratios and market value added ratio) and the level of intangible assets. Relative market share reflects the degree of adjustment to the preferences of consumers, the financial situation shows effectiveness in generating the corresponding financial results. Using the method of multidimensional comparative analysis, the development index was calculated, and then the classification of companies was made.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
253--269
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Białoń L. (2010), Zręby teorii innowacji [w:] L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Chesbrough H.W. (2003), The Era of Open Innovation, "Sloan Management Review", Vol. 14, No. 3.
 • Crowley P. (2004), Innovation in the New Member States and Candidate Countries. Output, Barriers and Protection, "Statistics in Focus, Science and Technology", No. 13.
 • Glabiszewski W. (2008), Proinnowacyjna działalność przedsiębiorstw [w:] M. Haffer i R. Haffer (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Regionalny System Innowacji - Zachodniopomorska Sieć Lokalnych Ośrodków Transferu Technologii i Innowacji, Warszawa.
 • Głód W., Ingram T. (2015), Procesy innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach - studia przypadków, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 212.
 • Głuszczuk D. (2015), Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Guinet J. (1995), National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris.
 • GUS (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Warszawa.
 • Jabłońska M. (2013), Finansowanie pomysłów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Competitiveness and Innovation Framework Programme, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 174.
 • Jankiewicz Z., Postek Ł., Puchalska K., Sawicka A., Tymoczko I. (2015), Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich w latach 2005-2014, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Jasiński A.H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Jones O. (2003), Innovation in SMEs: Intrapreneurs and New Routines [w:] O. Jones, F. Tilley (red.), Competitive Advantage in SMEs. Organizing for Innovation and Change, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
 • Kaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 • Kierzkowski Ł. (2017), Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016, Bank Pekao SA, Warszawa.
 • Kline S.J., Rosenberg N. (1986), An Overview of Innovation [w:] R. Landau, N. Rosenberg (red.), The Positive Sun Strategy, National Academy Press, Washington.
 • Klonowski D. (2009), Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young Polska, Warszawa.
 • Komisja Europejska, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, KES oraz KR. Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia Innowacji - SEC 1161, Bruksela.
 • Kraśnicka T., Głód G. (2014), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 187.
 • Kraśnicka T., Ingram T., red. (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • OECD (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • OECD (2014), Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris.
 • Pietras P., Głodek P. (2011), Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Prystrom J., Wierzbicka K. (2015), Finansowanie działalności innowacyjnej, Difin, Warszawa.
 • Rothwell R. (1992), Successful Industrial Innovation, "R&D Management", No 3.
 • Rothwell R., Zegveld W. (1985), Reindustralization and Technology, Logan, Harlow.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Smith D. (2006), Exploring Innovation, The McGraw-Hill Companies, New York.
 • Szatkowski K. (2001), Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., Wojnicka E. (2004), Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Weresa M.A. (2014), Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P., red. (2010), Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P., Tarnawa A. (2014), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Zastempowski M. (2016a), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Zastempowski M., red. (2016b), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544226

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.