PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (52) | 49--57
Tytuł artykułu

Barwa opakowania jako element kształtujący atrakcyjność rynkową herbaty

Warianty tytułu
Colour of the Packaging as an Element Shaping the Market Attractiveness of Tea
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była ocena atrakcyjności wybranych herbat w zakresie kolorystyki i informacyjności opakowań. Badaniu poddano opakowania herbaty trzech marek dostępnych na rynku Trójmiasta. Kryterium wyboru herbat była ich popularność w poszczególnych segmentach cenowych. Wykorzystano herbatę marki własnej, herbatę postrzeganą przez konsumentów jako popularną, ze średniego przedziału cenowego oraz herbatę segmentowaną na rynku premium. Wszystkie herbaty poddane analizie należały do najpopularniejszych w swojej kategorii cenowej. Grupę 100 respondentów (wykorzystano badanie jakościowe) poproszono o zdefiniowanie skojarzeń związanych z kolorystyką opakowań w zakresie estetyki, atrakcyjności, trafności doboru układu barw i przekazem zdefiniowanym przez producentów. Uzyskane wyniki odniesiono do wrażeń i emocji, jakie wywołują barwy na ocenianych opakowaniach herbat. Najwyżej oceniono opakowanie herbaty marki premium, a najniżej opakowanie producenta marki własnej. Zaobserwowano zależność między wynikami oceny ogólnej a ceną i pośrednio jakością produktu.(abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to assess the attractiveness of selected teas in the field of evaluation of packaging colour and information. The research involved the package of tea of three brands available on the Trójmiasto [Tri-City] market. The criterion for the selection of teas was their popularity in individual price segments. Own brand of tea, a tea perceived by consumers as popular, from the average price range and a tea segmented on the premium market were used. All analyzed samples of tea were the most popular in their price category. A group of one hundred consumers was asked to define associations related to the colour scheme of packaging in terms of aesthetics, attractiveness, accuracy of the selection of the colour system and the message defined by the producers. The obtained results were related to the impressions and emotions that the colours of the assessed tea packages evoke. The tea packaging of the premium brand was rated the highest, and the packaging of the own brand producer was rated the lowest. A relationship between the results of the overall assessment and the price and indirectly the quality of the product was found..(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
49--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Deluga, W. (2016). Merchandising w handlu detalicznym. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 287- 299.
 • Dmowski, P., Marjańska, E. (2017). Opinie młodych konsumentów na temat oznakowania opakowań kawy i herbaty. Handel Wewnętrzny, 366 (1), 167-179.
 • Dragolea, L., Cotîrlea, D. (2011). Neuromarketing - between influence and manipulation. Polish Journal of Management Studies, 3, 79-89.
 • Grzybowska-Brzezińska, M., Rudzewicz, A. (2013). Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów). Handel Wewnętrzny, 6 (347), 68-79.
 • Hulten, B., Broweus, N., van Dijk, M. (2011). Marketing sensoryczny. Warszawa: PWE.
 • Kmita, A. (2009). Barwa. Podstawowe pojęcia. Zastosowanie w projektowaniu. Biuletyn Sztuki Projektowania, 4, 50-55
 • Kolasińska-Morawska, K. (2012). Merchandising sensoryczny zintegrowanym instrumentarium wspomagającym oddziaływanie przedsiębiorstw na zachowania klientów w placówkach handlowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 4 (XIII), 67-97.
 • Kolek, Z. (2006). Barwa opakowań. Opakowanie, 2, 18-25.
 • Kubera, H., Rękas, M. (2013). Problemy barwy i koloru w poligraficznej reprodukcji opakowania. Opakowanie, 11, 54-62.
 • Kuczamer-Kłopotowska, S. (2014). Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 12 (2), 115-132.
 • Lenart, B., Sikora, T. (2001a). Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (27), 117-135.
 • Lenart, B., Sikora, T. (2001b). Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy. Żywność.
 • Marki Auchan (15.03.2018 r.). Pobrano z: www.auchan.pl/nasze-marki/marki-auchan.
 • Marshall, D., Stuart, M., Bell, R. (2006). Examining the relationship between product package colour and product selection in preschoolers. Food Quality and Preference, 17, 615-621. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (28), 95-107.
 • Mika-Mętel, M. (2011). Walory promocyjne opakowań. Opakowanie, 2, 61-68.
 • Risso, P., Maggioni, E., Olivero, N., Gallace, A. (2015). The association between the colour of a container and the liquid inside: An experimental study on consumers' perception, expectations and choices regarding mineral water. Food Quality and Preference, 44, 17-25.
 • Słowik, M. (14.03.2018). Znaczenie kolorów używanych w reklamie. Od teorii barw, do psychologii kolorów. Pobrano z: https://www.projektowaniegraficzne.pl/znaczenie-kolorow-wreklamie- teoria-barw-psychologi-kolorow.
 • Solomon, M. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Śmiechowska, M., Kłobukowski, F. (2017). Bezpieczeństwo informacyjne - nowe kryterium jakości w komunikacji rynkowej z konsumentem. Handel Wewnętrzny, 366 (1), 329-339.
 • Ucherek, M. (2011). Opakowania inteligentne i ich postrzeganie przez konsumentów. Marketing i Rynek, 1, 12-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.