PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu | 200--211
Tytuł artykułu

Wielopoziomowe i hybrydowe modele równań strukturalnych w marketingu

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój marketingu w ciągu ostatniego półwiecza, spowodował powstanie licznych szkół i podejść w marketingu. Wynikają one, z jednej strony z prób jego uporządkowania i systematyzacji wynikającej z przyjęcia określonych założeń teoretycznych, z drugiej zaś ze zmian zachodzących na rynku oraz w otoczeniu marketingowym przedsiębiorstw. Rola założeń teoretycznych w rozwoju marketingu jest silnie podkreślana przez autorów prac z tej dziedziny. Do grupy licznych autorów podejmujących tematykę teorii marketingu należą R. Bartels, S.D. Hunt, czy M.J. Baker. Wśród autorów polskich zajmujących się założeniom teoretycznym, paradygmatom i ewolucji koncepcji marketingu wymienić należy J. Kamińskiego i K. Mazurek-Łopacińską, J. Szumilaka i L. Żabińskiego. Efektem tych rozważań były cenne dla rozwoju nauki próby klasyfikacji i systematyzacji podejść i szkół myślenia w marketingu. Szczególne miejsce wśród autorów polskich zajmują rozważania nad teorią i miejscem marketingu w nauce Leszka Żabińskiego [2002, 2004a, 2004b, 2005, 2006a, 2006b, 2007, 2014], W ujęciu L. Żabińskiego wysoki poziom instytucjonalizacji marketingu powoduje konieczność jego traktowania jako rodzaju nauki stosowanej posiadającej odrębny przedmiot badania (nieanonimowe zachowania rynkowe), własną aparaturę pojęciową (produkt, promocja, komunikacja), kumulatywnie rozwijające się paradygmaty (globalne i lokalne) i własną tożsamość. Można nawet pokusić się o wyłonienie specyficznej dla niej metody badawczej, jaką jest analiza funkcji reakcji na poziomie indywidualnych podmiotów, a także rynku jako całości. Marketing, jak każda zinstytucjonalizowana nauka stosowana, charakteryzuje się według Żabińskiego określonymi specjalnościami naukowo-badawczymi o charakterze teoretyczno-metodycznym, analityczno-opisowym i normatywno-projektowym [Żabiński, 2014]. Do pierwszej należy teoria i funkcjonowanie rynku, teoria zachowań konsumenta, teoria usług i organizacji przedsiębiorstwa. Do specjalności analityczno-opisowych zalicza analizę rynku i teorię systemów marketingowych. Trzeci obszar specjalności tworzą badania marketingowe oraz zarządzanie marketingowe i ich zastosowania w specyficznych sektorach i obszarach geograficznych. W historyczno-ewolucyjnych ujęciach rozwoju marketingu podkreśla się, że ewolucja koncepcji marketingu dokonuje się według schematu przechodzenia od ujęcia funkcjonalno-instrumentalnego, kładącego nacisk na mikrostrukturalne, normatywne i transakcyjne aspekty marketingu (instrumentów marketingowych) w celu skutecznego oddziaływania na zróżnicowane segmenty rynku finalnych konsumentów, do ujęcia holistyczno-wielopoziomowego, w którym marketing jest integratorem procesu współtworzenia wartości przez wiele stron uczestniczących w procesie wymiany dokonującej się w hierarchicznych ekosystemach usługowych. Ewolucja ta ma swoje konsekwencje dla podejść i metod badawczych stosowanych w marketingu. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Brandmaier A.M., von Oertzen T., McArdle J.J., Lindenberger U. (2013), Exploratory Data Mining with Structural Equation Model Trees [w:] J.J. McArdle (ed.), Contemporary Issues in Exploratory Data Mining in the Behavioral Sciences, Routlege, London, s. 96-127.
 • Brandmaier A.M., Oertzen T.V., McArdle J.J., Lindenberger U. (2013), Structural Equation Model Trees, "Psychological Methods", No. 18(1), s. 7-86.
 • Brandmaier A.M., Prindle J.J., McArdle J.J., Lindenberger U. (2016), Theory-guided Exploration with Structural Equation Model Forests, "Psychological Methods", No.21(4), s. 566-582.
 • Cheung M.W.-L. (2015), Meta-Analysis. Structural Equation Modeling Approach, Wiley, Chichester.
 • Cheung M.W.-L., Chan W. (2005), Meta-analytic Structural Equation Modeling: A Two-Stage Approach, "Psychological Methods", No. 10, s. 40-64.
 • Cooper H., Hedges L.V., Valentine J.C. ed. (1994), The Handbook of Research Synthesis and Meta-analysis, Russel Sage, New York.
 • Dorigo M., Stutzle T. (2004), Ant Colony Optimization, MIT Press, Cambridge.
 • Jak S. (2015), Meta-Analytic Structural Equation Modeling, Sage Publications, London.
 • Marcoulides G.A., Drezner Z., Schumacker R.E. (1998), Model Specification Searches in Structural Equation Modeling using Tabu Search, "Structural Equation Modeling", No. 5, s. 365-376.
 • Marcoulides G.A., Drezner Z. (2003), Model Specification Searchers using Ant Colony Optimization Algorithms, "Structural Equation Modeling", No. 10, s. 154-164.
 • Marcoulides G.A., Ing M. (2005), Automated Structural Equation Modeling Strategies [w:] Elandbook of Structural Education Modeling, R.H. Hoyle (ed.), The Guilfors Press, New York, London, s. 690-704.
 • Marcoulides G.A., Ing M. (2012), Automated Structural Equation Modeling Strategies [w:] R.H. Hoyle, Handbook of Structural Equation Modeling, Guilford, Ner York, s. 690-704.
 • Sagan A. (2013), Market Research and Preference Data [w:] M.A., Scott, J.S. Simonoff, B.D. Marx, The SAGE Handbook of Multilevel Modeling, Sage Publications, London, s. 581-597.
 • Sagan A. (2017), Konsument na rynku globalnym - analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego, "Marketing i Zarządzanie", No. 2(48), s. 197-204.
 • Sagan A., Grabowski M. (2016), Meta-Analytic SEM in Development of TAM Models [w:] J. Ministr, M. Tvrdikova (ed.), Information Technology for Practice: Selected Papers, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 53-60.
 • Sagan A., Perek-Białas J. (2016), Eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych [w:] A. Grześkowiak, K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, A. Stanimir (red.), Metody badań marketingowych: modelowanie, technologia, wizualizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 38-51.
 • Salhi S. (1998), Heuristic Search Methods [w:] G.A. Marcoulides (ed.), Modern Methods for Business Research, Erlbaum, Mahwah, s. 147-175.
 • Żabiński L. (2005), Marketing a zarządzanie marketingowe. O niektórych relacjach dyscypliną nauki a jej specjalnością badawczą, "Acta Universitatis Lodziensis". Folia Oeconomica, nr 184, s. 5-14.
 • Żabiński L. (2002), Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach interdyscyplinarnych [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing. Koncepcje, badania zarządzanie, PWE, Warszawa, s. 63-74.
 • Żabiński L. (2004a), Marketing a ekonomia. Próba identyfikacji marketingu jako dyscypliny stosowanej nauk ekonomicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Zarządzanie marketingowe: podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze.
 • Żabiński L. (2004b), Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego [w:] T. Żabińska (red.), Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań, Prace Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Żabiński L. (2004c), O niektórych argumentach krytyki marketingu jako dyscypliny nauki - polemicznie [w:] L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Tożsamość, etyka przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Żabiński L. (2006a), Paradygmaty nauk społecznych a ich wykorzystanie w badaniach naukowych systemów zarządzania marketingowego [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, nr 1107.
 • Żabiński L. (2006b), Systemy marketingu jako obiekty badań specjalności zarządzanie marketingowe [w:] A. Czubała (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Żabiński L. (2009), Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym (refleksje nad jego istotą i kierunkami zastosowań), VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Żabiński L. (2014), Nauka o marketingu i rynkach. Argumenty za instytucjonalizacją dyscypliny naukowej raz jeszcze, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 201-206.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.