PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 44 | nr 117 | 27--35
Tytuł artykułu

Investment Regulation and Integration: Problems and Benefits for the Republic of Belarus

Warianty tytułu
Regulacje w obszarze integracji i inwestycji: problemy i korzyści dla republiki Białorusi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza doświadczeń funkcjonowania ekonomicznego i instytucjonalnego mechanizmu regulowania inwestycji w Unii Europejskiej, określenie jego struktury, tendencji rozwojowych i czynników reform, problemów i korzyści dla poszczególnych państw członkowskich tego stowarzyszenia integracyjnego. Te doświadczenia mogą być przydatne dla stowarzyszenia integracyjnego z udziałem Republiki Białorusi,jakim jest Euroazjatycka Unia Ekonomiczna (EAUE). W stowarzyszeniu tym poszczególne kraje także ściśle ze sobą współdziałają w tożsamych obszarach, a jedynie jednolity mechanizm regulujący inwestycje nie został jeszcze stworzony. W artykule podkreślono, że podstawą ekonomiczną mechanizmu regulacji inwestycji jest jednolity europejski rynek finansowy, podkreślono rolę instytucjonalnych form finansowania inwestycji, w tym finansowania z budżetu, a także nowe formy interakcji między państwowymi i prywatnymi instytucjami finansowymi. Wskazano na konieczność wykorzystania europejskich doświadczeń w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych na Białorusi i w pozostałych krajach EAUE w celu współfinansowania projektów inwestycyjnych z udziałem międzynarodowych organizacji finansowych, krajowych banków rozwoju i prywatnych inwestorów. Stwierdzono, że zunifikowana podstawa organizacyjna i prawna działalności finansowej i gospodarczej krajów stowarzyszenia integracyjnego jest ważnym elementem mechanizmu regulacji inwestycji. Analiza doświadczeń związanych z regulowaniem inwestycji w UE daje podstawy do stwierdzenia, że możliwe jest stopniowe dostosowywanie nowych metod i narzędzi integracyjnych do stymulowania inwestycji na Białorusi, biorąc pod uwagę specyfikę rozwoju krajów należących do EAUE.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the experience of the functioning of the economic and institutional investment regulation mechanism in the European Union, determining its structure, development trends and factors of reform, problems and benefits for countries members of the integration association. This experience can be useful for integration associations with the participation of the Republic of Belarus, in which countries interact closely enough in this area, but an investment regulation mechanism has not been created. Substantiated in the article is that the economic basis of the investment regulation mechanism is a single European financial market, identified institutional forms of investment financing, including budget financing, as well as new forms of interaction between state and private financial institutions. The necessity of using the European experience of creating investment platforms in Belarus and the EAEU countries with the aim of co-financing investment projects with participation of international financial organizations, national development banks and private investors. It is determined that a unified organizational and legal basis forthe financial and economic activities of the countries of the integration association is an important element of the investment regulation mechanism. An analysis of the experience of regulating investments in the EU gives grounds to assert that it is possible to use new integration methods and tools for stimulating investments in Belarus, taking into account the specific features of the development of the EAEU countries.(original abstract)
Twórcy
  • State Institute of Management and Social Technologies of the Belarusian State University
Bibliografia
  • Eurasian Development Bank. Official organization website. (2018). Retrieved from: https://eabr.org.
  • Glinkina, S. Kulikova, N. (2016). Eurointegration model of post-socialist transformation of the countries of Central-Eastern Europe and their economic dynamics, I part. Russian economic journal, No 4, 32-54.
  • Glinkina, S. Kulikova, N. (2016). Eurointegration model of post-socialist transformation of the countries of Central-Eastern Europe and their economic dynamics, II part. Russian economic journal, No 4, 52-69.
  • Junker plan: Poland has sixth place in the EU. Website (2018). Retrieved from: http://www.rmf24.pl/ ekonomia/news-plan-junckera-polska-ma-szoste-miejsce-w-ue,nId,2412376.
  • Junker plan: European Strategic Investment Fund. Website (2018). Retrieved from: https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-pro-gramy/plan-junckera-europejski-fundusz-na-rzecz-inwestycji-strategicznych.
  • Klinov, V. (2017). Shifts in the World Economy in the ХХIst сentury: Problems and Prospects for Development. Economic issues, No 7, 114-127.
  • Stiglitz, J.E. (2016). The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, Allen Lane Hardcover, London, 496.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.