PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu | 212--221
Tytuł artykułu

Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kultura, a w szczególności kultura narodowa, jest czynnikiem otoczenia, który w istotny sposób może wpływać na działalność przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. W przypadku rozstrzygnięć dotyczących marketingu międzynarodowego, kultura oddziałuje na szeroki zbiór decyzji: od wyboru strategii wejścia na rynek zagraniczny, przez segmentację konsumentów, aż po kształtowanie polityk produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji. Zważywszy, że wybór odpowiedniego rynku oraz jego prawidłowa segmentacja są warunkiem sine qua non doboru właściwych narzędzi marketingu, a co za tym idzie - sukcesu przedsiębiorstwa - poznanie kultur narodowych wydaje się niezbędne w przypadku firm działających na rynkach międzynarodowych. Celem artykułu jest próba określenia, do jakiego stopnia badanie kultur narodowych charakteryzujących poszczególne państwa oraz wykorzystywanie tej wiedzy w segmentacji rynku przez przedsiębiorstwa międzynarodowe jest uzasadnione. Z jednej strony konsumenci nieustannie pozostają pod silnym wpływem kultur narodowych. Z drugiej jednak - większość krajów świata jest już wielokulturowych, a obywatele państw nawet jednorodnych kulturowo, w bardzo różnym stopniu identyfikują się z wartościami kultury, do której teoretycznie przynależą. Postępująca globalizacja sprzyja jednocześnie kształtowaniu zachowań konsumenckich wspólnych dla mieszkań różnych krajów, przy malejącej jednolitości zachowań nabywców w obrębie jednego państwa. Powoduje to zatem istotne problemy w segmentacji rynków międzynarodowych na podstawie kryteriów kulturowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Agarwal J., Malhotra N.K., Bolton R.N. (2010), A Cross-National and Cross-Cultural Approach to Global Market Segmentation: An Application Using Consumers' Perceived Service Quality, "Journal of International Marketing", No. 18(3), s. 18-40.
 • Aïssaoui R., Fabian F. (2015), The French Paradox: Implications for Variations in Global Convergence, "Journal of International Management", No. 1, s. 31-48.
 • Alden D.L., Steenkamp J.-B., Batra R. (1999), Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture, "Journal of Marketing", No. 63, s. 75-87.
 • Benedict R. (2005), Wzory kultury [w:] A. Mencwel (red.), Wiedza o kulturze. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61-76.
 • Berry J.W. (2010), Intercultural Relations and Acculturation in the Pacific Region, "Journal of Pacific Rim Psychology", No. 4(2), s. 95-102.
 • Broesch J., Hadley C. (2012), Putting Culture Back into Acculturation: Identifying and Overcoming Gaps in the Definition and Measurement of Acculturation, "The Social Science Journal", No. 49(3), s. 375-385.
 • Cleveland M., Laroche M. (2007), Acculturation to the Global Consumer Culture: Scale Development and Research Paradigm, "Journal of Business Research", No. 60, s. 249-259.
 • Craig C., Douglas S. (2011), Assessing Cross-Cultural Marketing Theory and Research: A Commentary Essay, "Journal of Business Research", No. 64(6), s. 625-627.
 • Czarnowski S. (2005), Kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Daszkiewicz W. (2010), Podstawowe rozumienie kultury - ujęcie filozoficzne, "Roczniki Kulturoznawcze", nr 1, 43-64.
 • Dorfman P., Javidan M., Hanges P., Dastmalchian A., House R. (2012), GLOBE: A Twenty Year Journey into the Intriguing World of Culture and Leadership, "Journal of World Business", No. 47, s. 504-518.
 • Engelen A., Brettel M. (2011), Assessing Cross-Cultural Marketing Theory and Research, "Journal of Business Research", No. 64 (5), s. 516-523.
 • Filipiak M. red. (2009), Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Gesteland R. (2002), Cross-Cultural Business Behavior. Marketing, Negotiating, Sourcing and Managing Across Cultures, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
 • Hampden-Tumer Ch., Trompenaars F. (2000), Building Cross-Cultural Competence: How to Create Wealth from Conflicting Values, Yale University Press, New Heaven-London.
 • Hofstede G. (2001), Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Sage Publications, Thousnad Oaks.
 • Hofstede G. (2011), Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, "Online Readings in Psychology and Culture", No. 2(1), s. 1-26.
 • Javidan M., Dastmalchian A. (2009), Managerial Implications of the GLOBE Project: A Study of 62 Societies, "Asia Pacific Journal of Human Resources", No. 47(1), s. 41-58.
 • Karwińska A. red. (2007), Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaufman J., Patterson O. (2005), Cross-National Cultural Diffusion: The Global Spread of Cricket, "American Sociological Review", No. 70, s. 82-110.
 • Keillor B.D., D'Amico M., Horton V. (2001), Global Consumer Tendencies, "Psychology & Marketing", No. 18(1), s. 1-19.
 • Kłoskowska A. (1991), Kultura narodowa [w:] A. Kloskowska (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 17-50.
 • Kłoskowska A. (2005), Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (2007), Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • de Mooij M. (2017), Comparing Dimensions of National Culture for Secondary Analysis of Consumer Behavior Data of Different Countries, "International Marketing Review", No. 34(3), s. 444-456.
 • Nakata C., Sivakumar K. (2001), Instituting the Marketing Concept in a Multinational Setting: The Role of National Culture, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 29(3), s. 255-275.
 • Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Usunier J.C. (2000), Marketing Across Cultures, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Venaik S., Brewer P. (2013), Critical Issues in the Hofstede and GLOBE National Culture Models, "International Marketing Review", No. 30(5), s. 469-482.
 • Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
 • Wiktor J.W. red. (2017), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.