PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu | 222--229
Tytuł artykułu

Profesora Leszka Żabińskiego koncepcja produktów systemowych inspiracją dla kreowania innowacji na rynku politycznym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sformułowana przez L. Żabińskiego - i rozwijana przez zespół działający pod Jego kierunkiem naukowym - koncepcja produktów systemowych [Żabiński 2009a, 2009b; Żabiński, Żabińska, Koniorczyk, 2010; Żabiński 2012, 2013] stała się źródłem inspiracji dla wielu badaczy. Wśród licznie podejmowanych wątków, wśród których wymienić należy rozważania dotyczące wzajemnych relacji koncepcji z prosumpcją, kształtowaniem wartości w różnych sektorach (kreatywnym, turystycznym, terytorialnym, bankowym) oraz różnych cyklach i stadiach rozwojowych produktu, wpływie wielordzeniowych produktów na systemy marketingowe (np. informacyjny), podjęto także dyskusję nad adaptacją zastosowania koncepcji do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym. O ile za zweryfikowaną uznać dziś należy hipotezę dotyczącą pełnej możliwości adaptacji koncepcji produktu systemowego w warunkach rynku politycznego [Jaśniok, 2016, s. 25-36], o tyle wciąż aktualne są pytania dotyczące następstw jej przyjęcia dla różnych podmiotów rynku politycznego, zarówno tych reprezentujących stronę podaży (np. polityków), jak i popytu (np. wyborców) w sposób zgodny z filozofią marketingu, czyli w procesie kształtowania obopólnej korzyści, czy wręcz: długookresowej wartości. Poniższe rozważania mieszczą się w nurcie jednej z trzech wyodrębnionych pi zez prof. L. Żabińskiego specjalności naukowo-badawczych marketingu akademickiego, mianowicie analityczno-opisowej, w której dokonywana jest analiza uwarunkowań rynkowych oraz ma miejsce tworzenie teorii systemów marketingowych. Część z podjętych tu rozważań ma także charakter normatywno-projektowy, pozwalający na dostarczenie wskazówek pomocnych w podejmowaniu decyzji zarządczych. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Armbruster H., Bikfalvib A., Kinkela S., Laya G. (2008), Organizational Innovation: The Challenge of Measuring Non-Technical Innovation in Large-Scale Surveys, "Technovation", No. 28, s. 644-657.
 • Baines P.R., Worcester R.M., Jarrett D., Mortimore R. (2003), Market Segmentation and Product Differentiation in Political Campaigns: A Technical Feature Perspective, "Journal of Marketing Management", Vol. 19, Iss. 1-2, s. 225-250.
 • Coates J.F. (2003), Future Innovations and Technology [w:] L.V. Shavinina (ed.), The International Handbook of Innovation, Pergamon, Oxford, s. 1-24.
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Godin B. (2004), The Obsession for Competitiveness and Its Impact on Statistics: The Construction of High-Technology Indicators, "Research Policy", Vol. 33, s. 1217- 1229.
 • Jaśniok M. (2016), Produkty systemowe na lokalnym rynku politycznym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 262, s. 25-36.
 • Kieżel M. (2015), Produkty systemowe banków detalicznych jako przykład innowacji sprzężonych sektora bankowego i telekomunikacyjnego, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, s. 929-936.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2016), Megatrendy kulturowe w kontekście tworzenia produktów systemowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 261, s. 18-31.
 • Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Paris, http://www.ndbpaip.pl/media/1108/oslo-manual.pdf (dostęp: 11.10.2017).
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prahalad O.K., Ramaswamy V. (2004), The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customer", Harvard Business School Publishing, Boston.
 • Przychodzień J. (2015), Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie, Zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2012), Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa, s. 54-56.
 • Wziątek-Kubiak A. red. (2011), Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Zaplin R.T., Smith-Heimbrock S. (2008), Developing Leaders In the New Age of Government [w:] R.S. Morse, T.F. Buss (eds.), Innovations In Public Leadership Development. Transformational Trends In Governance and Democracy, National Academy of Public Administration, London, s. 49-175.
 • Żabiński L. (2012), Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa, s. 24-44.
 • Żabiński L. (2013), Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 3-20.
 • Żabiński L. (2009a), The Strategie Business Environment of Systemie Products in Poland. Developmental Conditions Against the Background of the Central/ Eastern European Countries, "Journal of Economics & Management", Vol. 6, s. 217-237.
 • Żabiński L. (2009b), Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 15-47.
 • Żabiński L., Żabińska T., Koniorczyk G. (2010), Systemowe produkty edukacyjne - refleksje na wybranych przykładach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 73-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.