PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 11, cz. 2 Dylematy współczesnego przedsiębiorstwa | 187--199
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie form finansowania przedsiębiorstw i problemy ich klasyfikacji we współczesnym otoczeniu rynkowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversification of Forms of Financing Enterprises and Problems of Their Classification in the Modern Market Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwo na różnych etapach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje różne rodzaje kapitału pochodzące z różnych źródeł. Co więcej, rozmiar zapotrzebowania na dany rodzaj kapitału zmienia się w czasie i zależy od bardzo wielu czynników, np.: cyklu życia przedsiębiorstwa, jego wielkości, profilu działania, sposobów zarządzania, preferencji zarządzających, dostępności na rynku finansowym. Poza tym dokonanie wyboru właściwej struktury finansowania przedsiębiorstwa wymaga od zarządzających znajomości oferty rynkowej w zakresie narzędzi i instrumentów finansowych, ich kosztu i warunków dysponowania nimi bądź pozyskania na własność. Celem artykułu jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych form finansowania przedsiębiorstw i kryteriów ich podziału w warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego. (fragment tekstu)
EN
The issue of enterprises' demand for capital has been known for many years and, what is more - due to the growing number of forms of financing for economic entities - it is particularly important. Enterprises, depending on many factors, especially the phase of life, size, subject of action, management's approach, report the need to use specific sources of financing. The range of the market offer in the area of financing business activities is constantly growing. Crowdfunding has become one of the new forms of financing business ventures. Traditional financing tools are modified in order to meet the recipients' capital requirements. Therefore, the changes also affect the problem of criteria for classifying both traditional and modern forms of financing enterprises, which is the subject of this article. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P. (2006), Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Brealey R.A., Myers S.C. (1999), Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. I, WN PWN, Warszawa.
 • Centrum Gospodarki Społecznościowej [online], cgs.org.pl, dostęp: 8.02.2018.
 • Crowdfunding faq [online], crowdfunding.pl/crowdfunding-faq/, dostęp: 8.02.2018.
 • Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
 • Gałuszka P., Bystrov V. (2012), Development of Crowdfunding in Poland from the Perspectives of Law and Economics [w:] J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher (red.), Polish Yearbook of Law and Economics, Vol. 3, C.H. BECK Publishing, Warsaw, ss. 145-166 [online], dx.doi.org/10.2139/ssrn.2088169, dostęp: 8.02.2018.
 • Janus A. (2017), Idea crowdfundingu i kierunki jego rozwoju [w:] R. Romanowski, T. Buchwald (red.) (2017), Przedsiębiorczość i prawo, Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora, nr 1, Borówiec-Poznań.
 • Kobus-Ostrowska D. (2014), Determinanty konkurencyjności MSP w gospodarce rynkowej, "Gospodarka współczesna", Roczniki Naukowe UJK, nr 1.
 • Komisja do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2014), Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej - komunikat [online], mac.gov.pl/files/projekt_stanowiska_rza_du_komunikat_ke_o_crowdfundingu_mac_z.pdf, dostęp: 8.02.2018.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2013), Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa.
 • Król K. (2012), Jak powstało finansowanie społecznościowe? [online], crowdfunding.pl/2012/09/06/jak-powstalo-finansowanie-spolecznosciowe, dostęp: 8.02.2018.
 • Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K. i in. (2009), Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa.
 • Pieloch A. (2012), Motywy i efekty wykupu akcji własnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Polskie Towarzystwo Crowdfundingu [online], stowarzyszenie.crowdfunding.pl, dostęp: 8.02.2018.
 • Sajnóg A. (2012), Kształtowanie poziomu i struktury kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 272, Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, J. Duraj (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Sajnóg A. (2013), Podwyższanie kapitału zakładowego w polskich i niemieckich spółkach akcyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 września 2009 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.).
 • Węcławski J. (2006), Hybrydowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw [w:] P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin.
 • Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawca Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.