PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu | 244--255
Tytuł artykułu

Zaangażowanie klientów banków detalicznych na tle modelu sześciu rynków i 30R'S w marketingu relacyjnym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Marketing relacyjny polega na dążeniu przedsiębiorstw, na przykład banków, do utworzenia długotrwałych, efektywnych ekonomicznie i wzajemnie korzystnych powiązań z innymi uczestnikami rynku. Ta współczesna orientacja przedsiębiorstwa oparta jest na związkach, sieciach i interakcjach. Związki relacyjne są wielorakie oraz mogą być tworzone wewnątrz banku, między jego pracownikami, jak i na zewnątrz, między bankiem a klientami, pośrednikami czy konkurentami. Zakresy tych powiązań opisuje na przykład model sześciu rynków, koncentrujący się wokół konsumenta, jak również koncepcja 30R's. Oba ujęcia wskazują na wydzielone obszary lub rynki, z których każdy reprezentuje określone wymiary marketingu relacyjnego i obejmuje powiązania z wieloma grupami organizacji lub osób. Celem artykułu jest identyfikacja form zaangażowania (się) klientów banków detalicznych na tle teoretycznych założeń modelu sześciu rynków i koncepcji 30R'S, jako przejawów tworzenia i pogłębiania długookresowych relacji. Przyjmuje się, że rożne formy zaangażowania klientów banków w ujęciu behawioralnym, zarówno te inicjowane przez bank, jak i samych klientów, nosząc znamiona relacyjności i przyczyniając się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb obu stron, mogą być wpisane w wymienione modele grupujące różne rodzaje związków. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz metodę dokumentacyjną obejmującą źródła wtórne z badanej branży. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Alexander N., Colgate M. (2000), Retail Financial Services: Transaction to Relationship Marketing, "International Journal of Operations &Production Management , Vol. 34, No. 8, s. 938-953.
 • Bejou D., Palmer A. (2013), The Future of Relationship Marketing, Routledge, London.
 • Bowden J.J. (2009), The Process of Customer Engagement - A Conceptual Framework, "Journal of Marketing Theory", Vol. 17, No. 1, s. 63-74.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D. (1991), Relationship Marketing. Bringing Quality, Customer Service and Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D. (1994), Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Czubała A. (1999), Przesłanki i kierunki rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji [w:] L. Żabiński (red.), Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach / PTE, Katowice, s. 91-100.
 • Doom J. von, Lemon K.N., Mittal V., Nass S., Pick D., Pirner D., Verhoef P.C. (2010), Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and research directions, "Journal of Service Research", Vol. 13, No. 3, s. 253-266.
 • Drengner J., Jahn S., Furchheim P. (2013), Customer Engagement - Praktiken auf Social Networking-Plattformen und deren Bedeutung fur die Kundenintegration [w:] M. Bruhnm, M. Hadwich (red.), Dienstleistungsmanagement und Social Media - Potenziale Strategien und Instrumente, Wiesbaden: Springer Gabler, s. 217-238.
 • Egan J. (2004), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing, Pearson Education, Harlow, Essex.
 • Fonfara K. (2004), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • George W. (1990), Internal Marketing and Organizational Behavior: A Partnership in Developing Customer-Conscious Employees at Every Level, "Journal of Business Research", Vol. 20, No. 1, s. 63-70.
 • Gordon I. (1999), Relationship Marketing: New Strategies, Techniques and Technologies to Win the Customers You Want and Keep Them Forever, John Wiley&Sons, Canada.
 • Gummesson E. (1997), Relationship Marketing as a Paradigm Shift: Some Conclusions from the 30R Approach, "Management Decision", No. 35/4, s. 267-272.
 • Gummesson E. (1999), Total Relationship Marketing. Rethinking Marketing Management. From thy 4Ps to 30 Rs, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Hollins B. (2009), Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa.
 • Jaakkola E., Alexander M. (2014), The Role of Customer Engagement Behavior in Value Co-Creation: A Seivice System Perspective, "Journal of Seivice Research", No. 17(3), s. 247-261.
 • Kotler Ph. (2001), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa, s. 431-432.
 • Kotler Ph. (1991), Marketing Management, Prentice Hall, Englewoods Cliffs.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (1999), Principles of Marketing, 2nd ed., Prentice Hall Europe, New Jersey.
 • Liang Ch., Chen H. (2009), How to Lengthen, Deepen and Broaden Customer-Firm Relationships with Online Financial Services? "Journal of Financial Services Marketing", Vol. 14, No. 3, s. 218-231.
 • Lin N.-P., Weng J., Hsieh Y.Ch. (2003), Relational Bonds and Customer's Trust and Commitment - A Study on the Moderating Effects of Web Site Usage, "The Service Industries Journal", Vol. 23, No. 3, s. 103-124.
 • Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 3, s. 20-38.
 • Otto J. (2000), Rola i znaczenie relacji we współczesnym marketingu, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 56.
 • Otto J. (2001), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Peppers D., Rogers M. (1997), Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the Interactive Age, Piatkus, London.
 • Rogoziński K. (2000), Marketing relacyjny według Gummessona, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 12.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kruków, s. 34-158.
 • Swacha-Lech M. (2008), Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Śliwińska K., Żabiński L. red. (2002), Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Trojanowski M. (2010), Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (1996), Zmiany klasycznych orientacji marketingowych przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 6, s. 2-6.
 • Żabiński L. (2000), Obrazy marketingu w jego paradygmatach [w:] K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś (red.), Marketing - przełom wieków, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 22-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.