PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 526 Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku | 235--245
Tytuł artykułu

Różnorodność zachowań prosumpcyjnych jako przejaw marketingowej aktywności współczesnych nabywców

Warianty tytułu
Variety of Prosumptive Behaviours as The Expression of Marketing Activity of Contemporary Final Purchasers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego podstawowym celem było poddanie ocenie specyfiki i zakresu zachowań prosumpcyjnych. W części teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zachowań nabywców. Do przygotowania części empirycznej zastosowano metodę badań ankietowych (na etapie gromadzenia danych pierwotnych), przeprowadzonych wśród 1200 polskich pełnoletnich nabywców finalnych, oraz metodę analizy czynnikowej (na etapie analizy zebranych danych), którą przeprowadzono odrębnie dla osób chcących brać udział w przygotowywaniu ofert, dla osób pozytywnie postrzegających skuteczność oferentów w odniesieniu do aktywizowania nabywców oraz dla osób pozytywnie postrzegających oferentów w kontekście słuchania przez nich sugestii nabywców. Weryfikacji poddano 4 hipotezy badawcze. Jak wynika z badań, osoby chcące brać udział w działaniach marketingowych przejawiały raczej prosumpcję spontaniczną, zaś badani pozytywnie oceniający oferentów w obu wymienionych kontekstach przejawiali raczej prosumpcję inspirowaną(abstrakt oryginalny)
EN
The article has the theoretical-empirical nature. Its main research aim was to evaluate the specifics and scope of prosumptive behaviours. In the theoretical part the method of cognitive-critical analysis of marketing literature was used. To prepare the empirical part the method of questionnaire survey (to gather the primary data) and the method of factor analysis (to analyse the gathered data) were applied. The questionnaire survey was conducted among 1200 Polish adult final purchasers. The factor analysis was conducted separately for three groups of respondents: wanting to take part in preparing marketing offers and positively perceiving offerors' effectiveness related to activating the purchasers, positively perceiving offerors in the case of listening purchasers' suggestions. The 4 research hypotheses were verified. On the base of the results of conducted research one can state that the first group of respondents shows rather the spontaneous prosumption but the two others groups show the inspired prosumption(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Abdi H., Williams L.J., 2010, Principal component analysis, Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, vol. 2, iss. 4, s. 433-459.
 • Antonio R.J., 2015, Is prosumer capitalism on the rise?, The Sociological Quarterly, vol. 56, iss. 3, s. 472-483.
 • Cova B., Dalli D., 2009, Working consumers: The next step in marketing theory?, Marketing Theory, vol. 9, no. 3, s. 315-339.
 • Cova B., Dalli D., Zwick D., 2011, Critical perspectives on consumers' role as producers: Broadening the debate on value co-creation in marketing processes, Marketing Theory, vol. 11, no. 3, s. 231-241.
 • Cova B., Pace S., Skålén P., 2015, Brand volunteering value co-creation with unpaid Consumers, Marketing Theory, vol. 15, no. 4, s. 465-485.
 • Czuba M., 2017, Prosumption as a factor of sustainable development, Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, vol. 12, no. 1, s. 55-61.
 • Firat A.F., Dholakia N., 2006, Theoretical and philosophical implications of postmodern debates: Some challenges to modern marketing, Marketing Theory, vol. 6, no. 2, s. 123-162.
 • Izvercian M., Şeran S.A., Buciuman C.-F., 2013, Transforming usual consumers into prosumers with the help of intellectual capital collaboration for innovation, International Journal of Information and Education Technology, vol. 3, no. 3, s. 388-392.
 • Kerr G., Mortimer K., Dickinson S., Waller D.S., 2012, Buy, boycott or blog: exploring online consumer power to share, discuss and distribute controversial advertising messages, European Journal of Marketing, vol. 46, no. 3/4, s. 387-405.
 • Labrecque L.I., vor dem Esche J., Mathwick C., Novak T.P., Hofacker C.F., 2013, Consumer power: evolution in the digital age, Journal of Interactive Marketing, vol. 27, no. 4, s. 257-269.
 • Lebiejko A., 2011, Prosumer - a new trend of active consumption on the example of banking services, Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research, vol. 1, iss. 2, s. 65-69.
 • Marandi E., Little E., Hughes T., 2010, Innovation and the children of the revolution: Facebook and value co-creation, The Marketing Review, vol. 10, no. 2, s. 169-183.
 • Mazurek-Łopacińska K., 2012, The Customer in Creating Innovation - Challenge for the Enterprise, [w:] The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, IBRKiK, Warszawa.
 • Rayna T., Striukova L., Darlington J., 2015, Co-creation and user innovation, Journal of Engineering and Technology Management, vol. 37, s. 90-102.
 • Ritzer G., 2015, Prosumer capitalism, The Sociological Quarterly, vol. 56, iss. 3, s. 413-445.
 • Ritzer G., Jurgenson N., 2010, Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer', Journal of Consumer Culture, vol. 10, no. 1, s. 13-36.
 • Troye S., Supphellen M., 2012, Consumer participation in co-production "I Made It Myself" effects on consumers' sensory perceptions and valuations of outcome and input product, Journal of Marketing, vol. 76, no. 2, s. 33-46.
 • Walesiak M., Bąk A., 1997, Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 1, s. 75-87.
 • Zwick D., Bonsu S.K., Darmody A., 2008, Putting consumers to work, Journal of Consumer Culture, vol. 8, no. 2, s. 163-196.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.