PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 526 Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku | 246--255
Tytuł artykułu

Zakupy innowacji na rynku usług przez konsumentów seniorów - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Purchasing Innovation on The Market of Services by Seniors Consumers - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydłużenie przeciętnej długości życia ludzi dzięki postępowi medycyny oraz wzrostowi jakości życia istotnie wpływa na zmiany demograficzne współczesnych społeczeństw. Wzrost udziału osób starszych w polskim społeczeństwie tworzy potencjalnie wartościowy dla wielu podmiotów gospodarczych segment konsumencki. Odmienne i zróżnicowane zachowania rynkowe seniorów coraz częściej stają się obszarem badawczym, bowiem wieloaspektowa charakterystyka tego segmentu może być kluczem do sukcesów przedsiębiorstwa w przyszłości. Obserwowana tendencja do wzrostu poziomu jakości życia seniorów związana jest ze wzrostem konsumpcji usług. Intensywny rozwój technologii powoduje, że ludzie starsi nierzadko czują się zagubieni w ofercie usługodawców i niechętnie podejmują decyzje związane z zakupem nowych usług. Celem artykułu jest określenie koszyka zakupowego wybranych usług o charakterze innowacyjnym oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na jego kształtowanie(abstrakt oryginalny)
EN
Extending the average life expectancy of people due to the progress of medicine and the increase in the quality of life significantly affects the demographic changes of modern societies. The increase in the share of older people in Polish society creates a potentially valuable consumer segment for many business entities. Different and differentiated market behaviors of seniors are increasingly becoming a research area because the multifaceted characteristics of this segment can be the key to achieving success by enterprises in the future. The observed tendency to increase the quality of life by seniors is associated with an increase in the consumption of services. Intensive development of technology causes that older people often feel lost in the offer of service providers and are reluctant to make decisions related to the purchase of new services(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bombol M., Słaby T., 2011, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna, Warszawa.
 • Dodge R.E., 1962, Purchasing habits and market potentialities of the older consumer, Law and Contemporary Problems, 27(1).
 • Goldsmith R.E., Hofacker C.F., 1991, Measuring consumer innovativeness, Journal of the Academy of Marketing Science, 19 (3).
 • GUS, 2018, http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-ludnosc-w-wieku-60-21-22-stycznia-dzien-babci-dzien-dziadka,23,3.html (10.01.2018).
 • Hough M., Kobylanski A., 2009, Increasing elder consumer interactions with information technology, Journal of Consumer Marketing, vol. 26, iss. 1.
 • Kusińska A. (red.), 2002, Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Laukkanen T., Sinkkonen S., Kivijärvi M., Laukkanen P., 2007, Innovation resistance among mature consumers, Journal of Consumer Marketing, vol. 24, iss. 7.
 • Maison D., 2012, Badanie postaw Polaków powyżej 60. roku życia wobec obrotu bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski, www.nbp.gov.pl (28.12.2017).
 • McGuire F.A., Boyd R.K., Tedrick R.E., 2013, Leisure and aging: Ulyssean living in later life, Sagamore Publishing, Champaign, IL.
 • Meneely L., Burns A., Strugnell Ch., 2009, Age associated changes in older consumers retail behaviour, International Journal of Retail & Distribution Management, vol. 37, iss. 12.
 • Nielsen K., 2014, Approaches to seniors' tourist behaviour, Tourism Review, vol. 69, iss. 2.
 • OECD, 2017, http://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/business-brief-we-can-all-be-innovators-inageing.htm (28.12.2017).
 • OECD, Insights 2015 - Ageing: debate the issue, http://www.oecd.org/publications/ageing-9789264242654-en.htm (28.12.2017).
 • Olejniczak T., 2016, Senior consumer behaviour; research areas worldwide and in Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 4.
 • ONZ, 2010, World population prospects 2010 revision, http://esa.un.org/wpp/Sorting-Tables/tab-sorting_ageing.htm (28.12.2017).
 • Ovanessoff A., Purdy A., 2011, Global competition 2021: key capabilities for emerging opportunities, Strategy & Leadership, vol. 39, iss. 5.
 • Reinecke J.A., 1964, The older market. Fact or fiction?, Journal of Marketing, 28(1).
 • Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., 2016, Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych, Problemy Zarządzania, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.