PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 245--279
Tytuł artykułu

Przemysł 4.0 w Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The European Union's Approach to Industry 4.0
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto temat rozwijającego się w Unii Europejskiej (UE) przemysłu 4.0 na tle zjawisk w tym zakresie mających miejsce na świecie. Po trzech poprzednich rewolucjach przemysłowych przemysł 4.0 jest nowym etapem organizacji i funkcjonowania przemysłu dzięki Internetowi i najnowszym technologiom cyfrowym, które pojawiły się na przełomie XX i XXI w. Idea przemysłu 4.0 narodziła się na terenie UE (w Niemczech) i staje się obecnie modelem dla całego świata. W artykule przedstawiono krótki rys kolejnych rewolucji przemysłowych, wyjaśniono pojęcie przemysłu, wskazano na główne czynniki stymulujące jego rozwój oraz przedstawiono model i główne technologie cyfrowe przemysłu 4.0. Następnie omówiono założenia polityki przemysłowej w UE z uwzględnieniem niektórych elementów porównawczych z innych części świata oraz przedstawiono sytuację przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi jego wsparcia w UE. Artykuł przygotowano w oparciu o unijne dokumenty oficjalne, udział w konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych oraz dane statystyczne i literaturę przedmiotu.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present the European Union's (EU) approach to Industry 4.0. In order to do this the term "four industrial revolutions" is defined first. The Industry 4.0 development has been made possible as a result of Internet and other ICT technologies which were developed in the late-20th and early-1st centuries and which are described here The concept of Industry 4.0 originated in Germany, where it brought a new way of organising industry. This idea has since spread around the world. To present the overview of Industry 4.0 in the EU the term "industry" is defined and its place within international classifications of economic activities shown. EU industrial policy is briefly described to make clear that industry is a subject of European competition law and, in fact, industry must cope with the transformation itself. However, there are many ways to support this process but mainly on three levels: national, regional and European. This is the subject of further discussion in this paper. European countries and regions are creating plans to foster the developments of this form of industry - something which is expected to increase industrial efficiency by around 30%. The EU is strongly supporting this process. So far the development of Industry 4.0 has been most advanced in Europe. The paper concludes with a brief comparison of developments with the US and China.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
245--279
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografia
 • Alliance industrie du future, http://www.industrie-dufutur.org/.
 • Big Data Management, Technologies, and Applications, red. W.-Ch. Hu, N. Kaabouch, IGI Global, Hershey: Information Science Reference an imprint of IGI Global cop., 2014.
 • Bundesregierung für Wirtschaft und Energie, Bundesregierung für Bildung und Forschung. Platform Industrie 4.0, https://www.plattformi40. de/I40/Navigation/DE/Home/home.html.
 • Bundesregierung, The New High-Tech Strategy. Innovations for Germany. https:// www.hightech-strategie.de/de/The-new-High-Tech-Strategy-390.php.
 • Catapult. High Value Manufacturing, https://hvm.catapult.org.uk/about-us/.
 • Central Intelligence Agency, World Factbook 2016, https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/index.html.
 • Departamento de Desarrollo Economico e Infraestructuras, La estrategia Basque Industry 4.0 se presenta en la feria industrial mas importante de Europa, http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2017/la-estrategia-basque- industry-4-0-se-presenta-en-la-feria-industrial-mas-importante-deeuropa/.
 • Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, https://www. dfki.de/web.
 • Digital Catapult, https://www.digicatapult.org.uk/.
 • DMDII, w: UI LABS, https://www.uilabs.org/innovation-platforms/manufacturing/.
 • European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, The Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Investing in a smart, innovative and sustainable Industry. A renewed EU Industrial Policy Strategy, COM(2017) 479 final, Brussels 13.9.2017.
 • European Commission. Cordis. Education for data Intensive Science to Open New science frontiers, https://cordis.europa.eu/project/rcn/198292_en.html.
 • European Commission, Digital Transformation Scoreboard 2018. EU businesses go digital: Opportunities, outcomes and uptake, European Union, Publication Office of the European Union, Luxembourg 2018.
 • European Commission, European Innovation Scoreboard, European Union 2016.
 • European Commission, European Innovation Scoreboard 2017. Executive summary.
 • European Commission, Eurostat. NACE. Rev.2 Statistical Classification of economic activities in the European Community, Office for Official Publications of the European Community, Luxembourg 2008.
 • European Commission: Hungary: "IPAR 4.0. National Technology Platform", Digital Transformation Monitor, December 2017.
 • European Commission: I4MS initiative: ICT Innovation for Manufacturing SMSs - Enhancing the digital transformation of the European manufacturing sector, https:// ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/i4ms-initiative-ict-innovation- manufacturing-smes-enhancing-digital-transformation-european.
 • European Commission: Implementation of an Industry 4.0 Strategy - The German Platform Industrie 4.0, https://ec.europa.eu/digital-single-market/ en/blog/implementation-industry-40-strategy-german-plattformindustrie- 40.
 • European Commission, Italy: "Industria 4.0", Digital Transformation Monitor, August 2017.
 • European Commission, Open Innovation, Open Science, Open to the World - a vision for Europe, European Union 2016.
 • European Commission, Poland: "Initiative for Polish Industry 4.0 - The Future Industry Platform", Digital Transformation Monitor, February 2018.
 • European Commission: Sustainable Process Industry (SPIRE), http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/sustainable-processindustry_ en.html.
 • European Commission, Sweden: Produktion 2030, Digital Transformation Monitor, January 2017.
 • European Parliament, Directorate-General for Internal Policies. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Industry 4.0. Study for the ITRE Committee 2016, European Union 2016.
 • European Parliament, Industry 4.0. Digitalisation for productivity and growth. Briefi ng September 2015, European Union 2015.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa: przyszłe działania, COM(2016) 180 final, Dz. Urz. UE C 2016 389/07 z 21.10.2016.
 • Executive Summary World Robotics 2017 Industrial Robots, https://ifr.org/downloads/ press/Executive_Summary_WR_2017_Industrial_Robots.pdf.
 • Fraunfofer, https://www.fraunhofer.de/.
 • Gilchrist A., Industry 4.0. The Industrial Internet of Things. [e-book] Apress (Springer), 2016.
 • Goberno de Espana: Industria Conectada 4.0, http://www.industriaconectada40. gob.es/Paginas/index.aspx.
 • Grabowska M., Projektowanie i platformizacja w działaniach Unii Europejskiej w obszarze innowacji, "Studia Europejskie", nr 2/2017.
 • Guzzetti L., A brief history of European Union research policy, European Commission DG XII Science Research Development, Brussels 1995 (Studies 5).
 • Industrie 4.0, Wie cyber-physische Systeme die Arbeitswelt verändern, red. V.P. Andelfinger, T. Hanish, Springer Gabler, Wiesbaden 2017.
 • i-Scoop, Industry 4.0: the fourth industrial revolution - guide to Industrie 4.0, https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/.
 • Joseph Engelberger. The Father of Robotics, "Robotics Online" 2017, AIMG, http://www.robotics.org/joseph-engelberger/about.cfm.
 • Kagermann H., Dieterlukas W., Wahlster W., Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dingen auf dem Weg zur 4.iIndustriellen Revolution, "Ingeniuer.de. Technik Karriere News", 1.04.2011, https://www.ingenieur.de/technik/ fachbereiche/produktion/industrie-40-mit-internet-dinge-weg-4- industriellen-revolution/.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r90792432089, Projekt-ustawy-o-Fundacji-Platforma-Przemyslu-Przyszlosci.html.
 • Komisja Europejska: Cordis. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, https://cordis.europa.eu/project/rcn/198292_pl.html.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego, COM(2016) 180 final, Bruksela, 19.04.2016 r.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010) 245 wersja ostateczna 2, Bruksela 28.06.2010.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, COM(2010) 546 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 6.10.2010 r.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie. KOM(2010) 614 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 28.10. 2010.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
 • Larosse J., France: Alliance industrie du futur. Analysis of National Initiatives on Digitising European Industry (last revision 10.10.2017).
 • Lehpamer H., RFID Design Principles, Artech House, Boston, London 2008.
 • Lisbon European Council 23-24 March 2000. Presidency Conclusions http:// www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.