PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 535 Marketing turystyczny | 161--171
Tytuł artykułu

Znaczenie social farmingu w wybranych krajach Unii Europejskiej jako przykład przedsiębiorczości w turystyce na obszarach wiejskich

Warianty tytułu
The Importance of Social Farming in Selected European Union Countries as an Example of Entrepreneurship in Tourism in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było zaprezentowanie znaczenia social farmingu w rozwoju turystyki. W opracowaniu scharakteryzowano pojęcie social farming z uwzględnieniem zarówno czynników wspierających go, jak i ograniczeń. Zaprezentowano również przykłady social farmingu w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Artykuł opracowano z wykorzystaniem metody desk research. Posłużono się klasyczną analizą dokumentów o charakterze zastanym, jak i strategicznym, dzięki którym ustalono fakty, weryfikację i prezentację. Dobór metod determinowała dostępność materiałów źródłowych, z których część miała charakter pierwotny lub wtórny (raporty, dokumenty statystyki publicznej, literatura związana z social farmingiem). Zauważono, że w krajach Unii Europejskiej coraz silniej rozwija się social farming, gdyż z roku na rok rośnie liczba gospodarstw oferujących opiekę.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the importance of social farming in the development of tourism. The study describes the concept of social farming, including factors supporting it, as well as limitations. Also examples of social farming in Poland and in selected European Union countries are presented. The article was developed using the desk research method. A classic analysis of both existing and strategic documents was used, thanks to which facts, verification and presentation were established. The choice of methods determined the availability of source materials, some of which were of primary or secondary nature (reports, public statistics documents, literature related to social farming). It has been noticed that social farming is growing more and more in the European Union countries, as the number of farms offering care is growing every year.(original abstract)
Rocznik
Strony
161--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., 2009, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 2(51), s. 11-38.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 3, s. 15-16.
 • Brandth B., Haugen M.S., 2010, Farm diversification into tourism - Implications for social identity, Journal of Rural Studies, no. 27 (1), s. 35-44.
 • Dane Federacji Gospodarstw Opiekuńczych w Holandii. Stan na rok 2012.
 • Di Iacovo F., 2003, Lo sviluppo sociale nelle aree rurali, Franco Angeli, Milano.
 • Di Iacovo F., 2008, Social farming: Charity work, income generation or something else? In Farming for Health, [w:] Dessein J. (ed.), Proceedings of the Community of Practice Farming for Health. ILVO, Merelbeke, Belgium, s. 55-67.
 • Di Iacovo F., 2008, Social farming: Dealing with Communities Rebuilding Local Economy, University of Plymouth, http://www.actuar-acd.org/uploads/5/6/8/7/5687387/social_farming_by_ francesco_ di_lacovo.pdf (22.02.2018).
 • Di Iacovo F., 2014, Agriculture and social sustainability, [w:] de Gennaro B.C., Nardone G. (eds.), Sustainability of the Agri-Food System: Strategies and Performances, Universitas Studiorum, Mantova, Italy.
 • Di Iacovo F., Moruzzo R., Rossignoli C.M., Scarpellini P., 2016, Measuring the effects of transdisciplinary research: The case of a social farming project, Futures, no. 75, s. 24-35.
 • Elings M., Hassink J., 2006, Farming for Health in The Netherlands, [w:] Hassink J., van Dijk M. (eds.), Farming for Health, Wageningen University & Research, Wageningen.
 • European Network for Rural Development, 2010, Overview of Social Farming and Rural Development Policy in Selected EU Member States.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w sprawie: "Rolnictwo społeczne: zielone usługi terapeutyczno- opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna" - opinia z inicjatywy własnej; 2013/C 44/07, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.044.01. 0044.01. POL (12.03.2018).
 • Farming for Health in The Netherlands, https://www.researchgate.net/publication/227088693_Farming_ for_Health_in_The_Netherlands (22.02.2018).
 • Gospodarstwa opiekuńcze. Budowanie sieci współpracy, 2017, Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Hassink J., 2009, Social farming across Europe: overview, [w:] Di Iacovo F., O'Connor D. (eds.), Supporting Policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale, Firenze.
 • Hassink J., van Dijk M., 2006, Farming for Health: Green Care Farming across Europe and the USA, Springer, Dordrecht.
 • Hopfer A., Bajerowski T., Suchta J., 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur, [w:] Stasiak A. (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unii Europejskiej. Aspekty regionalne, t. CX, PAN KPZK, SGGW, Studia, Warszawa.
 • http://www.landbouwzorg.nl (11.02.2018). Informacje pozyskane od właścicieli gospodarstw opiekuńczych podczas wyjazdu studyjnego XXIV Kongresu Naukowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7.09.2017.
 • Lanfranchi M., Giannetto C., 2014, Sustainable development in rural areas: The new model of social farming, Quality - Access to Success, no. 15 (1), s. 219-223.
 • Lanfranchi M., Giannetto C., Abbate T., Dimitrova V., 2015, Agriculture and the social farm: expression of the multifunctional model of agriculture as a solution to the economic crisis in rural areas, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, no. 4.
 • Manintveld K., 2014, Gospodarstwa opiekuńcze w Holandii, [w:] Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo.
 • Matysiak I., 2017, Filozofia rolnictwa: gospodarstwa opiekuńcze jako miejsce opieki i terapii (przykład Holandii), Nowe Peryferie, 4 (15), https://nowe-peryferie.pl/index.php/2017/04/filozofia-rolnictwa- gospodarstwa-opiekuncze-jako-miejsce-opieki-terapii-przyklad-holandii/ (2.03.2018).
 • Matysiak I., Michalska S., 2016, Social farming: A new model of dealing with ageing in rural areas in Poland? Sociologia e Politiche Sociali, no. 19 (3), s. 65-82.
 • Pawlak K., Poczta W., 2010, Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Przygodzka R., 2001, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Podlasia jako skutek transformacji polskiej gospodarki, [w:] Stasiak A., Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
 • Rizov M., 2005, Rural development under the European CAP: The role of diversity, The Social Science Journal, no. 42.
 • Roman M., 2015, Agritourism farms owners' competence in running their economic activities, Polish Journal of Management Studies, vol. 11, no. 1, s. 137-138.
 • Roman M., Niedziółka A., 2017, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Spychalski G., 2004, Wielofunkcyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe KPAiM, nr 33, s. 44-47.
 • Toby A., 2014, Modele gospodarstw opiekuńczych według grup docelowych, [w:] Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo.
 • Van Dijk M., Hassink J., 2002, Inzet van landbouwhuisdieren op zorgen kinderboerderijen: praktijkboek, ID-Lelystad, Lelystad.
 • Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Wojcieszak M., Wojcieszak A., 2017, Sources of horticultural investments in the Kalisz district as a part of selected measures under the 2007-2013 RDP, Intercathedra, no. 33/4, s. 153-160.
 • Woś A., Zegar J., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.