PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1083 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 742--754
Tytuł artykułu

Audyt wewnętrzny w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Warianty tytułu
Internal Audit in the Public Administration - on Example of the Lodz Voivodship Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie ustawodawca kładzie największy nacisk w zakresie audytu wewnętrznego na zagadnienia związane z audytem finansowym (księgowością), nie doceniając znaczenia funkcjonowania jednostki jako całości (audyt systemu).
W chwili obecnej audytorzy wewnętrzni często są niechętnie przyjmowani zarówno przez kierowników jednostek, w których pracują, jak i przez ich pracowników. Kierownicy jednostek uważają, że konieczność stworzenia komórki audytu wewnętrznego została im odgórnie narzucona (na mocy ustawy), taka komórka nie jest im potrzebna. Audyt wewnętrzny jest często mylony przez kierowników jednostek z kontrolą wewnętrzną, która powinna funkcjonować niezależnie od audytu wewnętrznego. Wielu z nich zadaje sobie dzisiaj pytanie, po co ten twór?
Pozostaje mieć nadzieje, że za kilka lat audyt wewnętrzny będzie czymś normalnym i docenianym w każdej jednostce sektora finansów publicznych. (fragment tekstu)
EN
The idea of the internal audit is relatively new in the polish public administration. Introduction of this process was imposed by the european law on the one hand and on the other hand by the requirement to rationalize activities and management capacity of the public administration.
The author (Mr. Cezary Szydłowski - the qualified Auditor in the Internal Audit Unit, The Lodz Voivodship Office) draws our attention to the main differences between a classical control and an internal audit. Furthermore he explains and describes in details all characteristics of the internal and external audit. Finally he focuses on the organization of the internal audit in the Lodz Voivodship office.
Traditionally the internal audit was concentrated primarily on evaluation of the internal control system in institution. The new approach is based on a risk analysis, which is described as the elementary tool of planning and management. The author emphasizes the importance of this modem audit in the management of public resources, especially a significant role which the internal audit will play in the process of the European Union Funds' management. (original abstract)
Twórcy
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Bibliografia
 • Bakalarska B., Czerwiński K., Zasady wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, InfoAudit, Warszawa 2004.
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe - finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004.
 • Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, LINK, Szczecin 2003.
 • Griffin W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia "Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych".
 • Komunikat nr 6/KF/2004 Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych".
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.
 • Kortan J. (red), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Kuc B.R., Smolak L. (red), I Konferencja: Kontrola i audyt w administracji publicznej. Stan i perspektywy, Warszawa 3-4 czerwca 2003 r.
 • Kuc B.R., Smolak L. (red), II Konferencja: Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Warszawa 2-3 czerwca 2004 r.
 • McName D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2003.
 • Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów - marzec 2003, s. 6, www.mf.gov.pl.
 • Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2002 r., s. 42, www.kprm.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz U z 2002 r., nr 111, poz. 973).
 • Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej SA, EDUCATOR, Częstochowa 2002.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz U z 2003 r., nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz U z 2001 r., nr 102, poz. 1116).
 • Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z O.O., Gdańsk 2001.
 • Zarządzenie nr 196 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2003 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 • Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 31 stycznia 2003 r., www.mf.gov.pl.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich - wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.