PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (23) | 5--23
Tytuł artykułu

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jako determinanta przestrzennego zróżnicowania stopnia zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych w Polsce

Warianty tytułu
The Level of Socioeconomic Development as a Determinant of Territorial Differentation of the Degree of Meeting Needs by Households in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a poziomem konsumpcji i samooceną zaspokojenia potrzeb konsumentów w województwach w 2015 r. Celem badań było określenie siły wpływu zróżnicowania województw pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i konsumpcji na zróżnicowanie samooceny zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych. Analizie poddano zwłaszcza zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw, przestrzenne zróżnicowanie wybranych charakterystyk demograficznych i ekonomicznych gospodarstw domowych, samoocenę sytuacji materialnej oraz stopnia zaspokojenia wybranych grup potrzeb gospodarstw domowych. W artykule wykorzystano przede wszystkim informacje źródłowe z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, jak również dane zawarte w Banku Danych Lokalnych GUS. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i taksonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the authors presented findings of the research on relationships between the level of socioeconomic development and the level of consumption and self-estimation of the satisfaction of consumers' needs in Poland's provinces in 2015. The aim of the research was to determine the strength of the impact of diversification of provinces by the level of socioeconomic development and consumption on the differentiation of self-estimation of meeting households' needs. In particular, the analysis covered: differentiation of the level of socioeconomic development of provinces; territorial diversification of the selected demographic and economic characteristics of households; self-estimation of the financial situation and the degree of meeting the selected groups of households' needs. In their study, the authors made primarily use of the source information from the panel surveys of households' budgets carried out by the Central Statistical Office as well as the data contained in the CSO's Local Data Bank. In their research, they applied the methods of statistical and taxonomic analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
  • Bank Danych Lokalnych, GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane) [dostęp: 02.02.2017].
  • Bywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (1997), Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2015), Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, "Europa Regionum", tom XXV.
  • Józefiak C. (2007), Warunki rozwoju gospodarczego, (w:) Ekonomia rozwoju, R. Piasecki (red. nauk.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
  • Picketty T. (2015), Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.