PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 9--22
Tytuł artykułu

Dezynwoltura ustawodawcy - refleksje nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Legislator's Lack of Deference - Reflections on the Amendments to the Mental Health Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany wprowadzone od 1.01.2018 r. do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w części należy ocenić jako wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zawarcia w przepisach ustawy ograniczeń praw i wolności przewidzianych w ustawie zasadniczej. Dotyczy to wyczerpującego określenia form stosowania przymusu bezpośredniego. Jednakże przepisy dotyczące przedłużania stosowania unieruchomienia czy izolacji należy ocenić bardzo krytycznie jako wprowadzające wymogi niemożliwe do spełnienia, a przez to naruszające zasadę prawidłowej (przyzwoitej) legislacji. Natomiast jako naruszające zasadę ochrony praw nabytych należy zakwalifikować wyłączenie z definicji psychiatry lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji w tej dziedzinie. Ustawodawca dopuścił szpital psychiatryczny jako uczestnika postępowania przed sądem opiekuńczym, jednakże w tak minimalnym zakresie, iż wypacza to cel uczestnictwa z mocy prawa w tym postępowaniu, a także jest sprzeczne z uzasadnieniem projektu ustawy. Reasumując, rozwiązania wprowadzone w ustawie zmieniającej należy ocenić krytycznie, budzą one zasadnicze wątpliwości co do ich zgodności z normami Konstytucji RP.(abstrakt oryginalny)
EN
The amendments to the Mental Health Act - which apply from the 1st of January 2018 - should be partly assessed as the fulfilment of the duty to include restrictions on the rights and freedoms provided for in the Basic Law and resulting from Article 31 section 3 of the Constitution of the Republic of Poland. This concerns the exhaustive determination of the forms of direct coercion. However, the provisions regarding prolonging the use of immobilisation or isolation should be evaluated very critically as introducing unacceptable requirements, and thereby violating the principle of proper (good) legislation. Whereas excluding doctors with the first degree of specialisation in this field from the definition of "a psychiatrist" should be qualified as violating the principle of protection of acquired rights. The legislator has allowed psychiatric hospitals to participate in proceedings before the Guardianship Court, however, to such a minimum extent that it distorts the purpose of participating by virtue of law in these proceedings, and is inconsistent with the justification for the draft Act. Summing up, the solutions implemented in the Amending Act should be assessed with a dose of criticism, since they raise fundamental doubts as to their compliance with the norms of the Constitution of the Republic of Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Augustynowicz A., Czerw A., Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w podmiotach leczniczych innych niż szpitale psychiatryczne - zagadnienia wybrane, "Prawo i Medycyna" 2013/1-2.
 • Balicki M., Przymus w psychiatrii - regulacje i praktyka, "Prawo i Medycyna" 1999/1.
 • Ciechorski J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2012r., II CSK 678/11, "Prawo i Medycyna" 2013/1-2.
 • Ciechorski J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r., I ACa 834/13, "Prawo i Medycyna" 2015/1.
 • Ciechorski J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2013r., I ACa 361/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2015/4.
 • Ciechorski J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2014r., I CSK 653/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2015/7-8.
 • Ciechorski J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2014r., V CSK 145/14, "Glosa" 2016/2.
 • Ciechorski J., Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta w wyniku samobójstwa w świetle orzecznictwa, "Prawo i Medycyna" 2016/4.
 • Ciechorski J., Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego - zarys problematyki, "Prawo i Medycyna" 2017/1.
 • Ciechorski J., Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sprawie przymusowego przyjęcia do tego szpitala, "Prawo i Medycyna" 2014/3-4.
 • Duda J., Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2012.
 • Pudlo R., Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - nadzieje i rozczarowania, "Psychiatria po dyplomie 2018/2(15).
 • Rylski P., Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym przyjęcia do tego szpitala bez jej zgody, "Polski Proces Cywilny" 2015/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.