PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 24 | nr 1 | 37--47
Tytuł artykułu

Identifying potential change leaders through social network visualizations

Autorzy
Warianty tytułu
Identyfikacja potencjalnych liderów zmiany z wykorzystaniem wizualizacji sieci społecznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Każda zmiana w organizacji uznawana jest za duże wyzwanie. Zapewnienie odpowiednich zasobów do jej przeprowadzenia jest rzeczą niezwykle istotną, tak samo jak zidentyfikowanie osób wewnątrz organizacji, które będą mogły skutecznie ją przeprowadzić. Zarządcza analiza sieci organizacyjnych dostarcza pewnych metod i technik, które pozwalają na wizualizację nieformalnych struktur organizacyjnych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono niektóre z nich, z położeniem nacisku na identyfikację potencjalnych liderów zaplanowanej do przeprowadzenia zmiany. W zaprezentowanym studium przypadku zbadano jedną dużą firmę, na której przykładzie analizowano pokrycie sieci przez wybraną grupę liderów zmiany. Celem artykułu jest analiza problemu doboru odpowiednich osób do kierowania zmianą. Do konstrukcji algorytmu selekcji potencjalnych liderów zmiany wzięto pod uwagę dwa czynniki: natężenie wartości archetypu liderskiego aktora oraz pozycję aktora w dwóch badanych sieciach nieformalnych. Wyniki potwierdzają spostrzeżenie, że stosunkowo niewielka grupa liderów może dotrzeć bezpośrednio do większości pracowników, co jest jednym z kluczowych czynników, aby zmiana zakończyła się sukcesem. Wizualizacje wykorzystane w badaniu mogą skrócić czas poszukiwań odpowiednich osób do kierowania zmianą, a dodatkowo zniwelować prawdopodobieństwo nietrafionych wyborów.(abstrakt oryginalny)
EN
Every organizational change is considered a big challenge. Even having assured enough of the resources needed to drive the change successfully, there is also the necessity to choose the people who would be able to properly lead the change. Organizational network analysis provides some techniques and methods that help in visualizing the informal organizational structure. In the following paper some of these will be presented with the emphasis on showing the potentially key persons for the change that is planned to be developed. In the presented case study one large company was examined. The aim of the article is to analyse the problem of choosing the right people to drive change. In order to select potential change leaders there is an algorithm proposed which takes into consideration two aspects. Namely, the intensity of the archetypical leadership value of the actor, and the actor's position in the informal network. The results confirm that a relatively small group of change leaders can directly reach the majority of employees, which is one of the crucial factors for the change to succeed. The visualizations used in the study can shorten the time needed to find the right people to drive the change, and also reduce the probability of wrong guesses provided by the intuition.(original abstract)
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
37--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Battista G.D., Eades P., Tamassia R., Tollis I.G., 1998, Graph Drawing: Algorithms for the Visualization of Graphs, Prentice Hall PTR.
 • Beckhard R., Harris R., 1987, Organizational Transitions: Managing Complex Change, Addison-Wesley, Reading.
 • Bełz G., 2011, System zarzadzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Burt R.S., 1999, The social capital of opinion leaders, Annuals of the American Academy of Political and Social Science, 566, pp. 37-54.
 • Cross R.L., Paise S., Weiss L.M., 2007, The role of networks in organizational change. Companies shouldn't focus so much on formal structures that they ignore informal ones, McKinsey Quarterly, (April). Retrieved from: http://www.mckinsey. com/insights/organization/the role of networks in organizational change
 • De Chiara R., Erra U., Scarano V., 2003, VENNFS: a Venn-diagram file manager, Information Visualization, pp. 120-125.
 • Dunne C., Shneiderman B., 2009, Improving Graph Drawing Readability by Incorporating Readability Metrics: A Software Tool for Network Analysts University of Maryland (2009), HCIL Tech Report HCIL-2009-13.
 • Foucault Welles B., Xu W., 2018, Network visualization and problem-solving support: a cognitive study, Social Networks, vol. 54, pp. 162-167.
 • Frantz T.L., Carley K.M., 2005, Treemaps as a tool for social network analysis, DTIC Document, Tech. Rep., pp. 1-22, http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.2726843 .
 • Fruchterman T., Reingold E., 1991, Graph drawing by forcedirected placement, Softw. - Pract. Exp., 21(11), pp. 1129- -1164.
 • Godes D., Mayzlin D., 2009, Firm-created word-of-mouth communication: evidence from a field test, Marketing Science, 28, pp. 721-739.
 • Goel S., Watts D.J., Goldstein D.G., 2012, The structure of online diffusion networks, Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce, pp. 623-638.
 • Gronn P., 2002, Distributed leadership as a unit of analysis, Leadership Quarterly, 13, pp. 423-451.
 • Herman I., Melancon G., Scott Marshall M., 2000, Graph visualization and navigation in information visualization: a Survey, Information Visualization, pp. 120-125.
 • Jacobs R.L., Russ-Eft D., 2001, Cascade training and institutionalizing organizational change, Advances in Developing Human Resources, 3(4), pp. 496-504.
 • Jasińska M., 2010, Udział menadżera w sprawnym zarzadzaniu organizacja oparta na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, series: "Administracja i Zarządzanie", nr 84.
 • Kamada T., Kawai S., 1989, An algorithm for drawing general undirected graphs, Information Processing Letters, 31(1), pp. 7-15. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/0020- 0190(89)90102-6.
 • Kanter R.M., 1983, The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work, Simon & Schuster, New York.
 • Katz E., Lazarsfeld P.F., 1955, Personal Influence: the Part Played by People in the Flow of Mass Communications, The Free Press, New York.
 • Kobourov S.G., 2012, Spring embedders and force directed graph drawing algorithms, arXiv preprint arXiv:1201.3011, http:// arxiv.org/abs/1201.3011.
 • Kotter J.P., 1996, Leading Change, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Krackhardt D., 1993,The strength of strong ties: The importance of silos in organizations, [in:] N. Nohria, R. Eccles (eds), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action, Harvard Business School Press, Boston, pp. 216-239.
 • Kroenke A., 2016, Menedżer w zmieniającej się organizacji - ujęcie teoretyczne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie/Entrepreneurship and Management, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, pp. 287-298.
 • Lippitt R., 1958, The Dynamics of Planned Change, Harcourt Brace, New York.
 • Maitlis S., Sonenshein S., 2010, Sensemaking in crisis and change: inspiration and insights from Weick (1988), Journal of Management Studies, 47(3), s. 551-580, doi: 10.1111/ j.1467-6486.2010.0090.
 • Marsden P.V., Friedkin N.E., 1993, Statistical difficulties of social influence, Sociological Methods and Research, 22, pp. 127-151.
 • McGrath C., Blythe J., Krackhardt D., 1997, The effect of spatial arrangement on judgements and errors in interpreting graphs, Soc. Netw., 19(3), pp. 223-242.
 • Ober J., 2013, Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, series: Organizacja i Zarządzanie, z. 65.
 • Oreg S., 2006, Personality, context, and resistance to organizational change, European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), pp. 73-101, doi:10.1080/ 13594320500451247.
 • Oreg S., Vakola M., Armenakis A., 2011, Change recipients' reactions to organizational change: a 60-year review of quantitative studies, The Journal of Applied Behavioral Science, 47(4), s. 461-524. doi:10.1177/0021886310396550.
 • Purchase H.C., 1998, Performance of layout algorithms: comprehension not computation, J. Vis. Lang. Comput., 9(6), pp. 647-657.
 • Rostek K., Młodzianowski D., 2018, The impact of conscious and organized change management on efficiency of functioning the network organization, Management and Production Engineering Review, 49(3), https://doi.org/10.24425/119534.
 • Saleem A., Naveed S., 2017, Leadership and employees reaction towards change: role of leaders' personal attributes and transformational leadership, Pakistan Administrative Review, 1(1), pp. 61-83.
 • Sathiyanarayanan M., Burlutskiy N., 2015, Design and evaluation of Euler diagram and Treemap for social network visualization, 7th International Conference on Communication Systems & Networks, 2015, pp. 1-6.
 • Smith M.E., 2002, Success rates for different types of organizational change, Performance Improvement, 41(1).
 • Sobka M., 2014, Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska.
 • Valente T.W., Pumpuang P., 2007, Identifying opinion leaders to promote behavior change, Health Education Behavior, 34(6), pp. 881-896.
 • Van de Ven A.H., 1986, Central problems in the management of innovation, Management Science, 32, pp. 590-607.
 • Watts D.J., Dodds P.S., 2007, Influentials, networks, and public opinion formation, Journal of Consumer Research, 34(4), pp. 441-458.
 • Wawrzynek Ł., 2017, Analiza sieci społecznych w identyfikacji i wzmacnianiu potencjału innowacyjnego zespołów pracowniczych, Research Papers of the Wrocław University of Economics, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Issue 496, pp. 183-204
 • Weick K.E., 1995, Sensemaking in organizations, SAGE, Thousand Oaks, CA.
 • Whelan-Berry K.S., Somerville K.A., 2010, Linking change drivers and the organizational change process: a review and synthesis, Journal of Change Management, 10(2), pp. 175-193.
 • Willmanowicz E., 2012, Przywództwo, jako kluczowa rola Top Managementu we współczesnych organizacjach, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 30.
 • Zak B., Zbieg A., 2014, Heuristic for network coverage optimization applied in finding organizational change agents, The 2014 IEEE/ACM European Network Intelligence Conference, http://dx.doi.org/10.1109/ENIC.2014.22.
 • Zbieg A., Batorski D., Żak B., 2016, How to Select Change Agents in Organizations? A Comparison of the Classical and Network Approaches / Jak wybrać agentów zmian w organizacji? Porównanie metod klasycznych i sieciowych, Problemy Zarządzania (4), doi: 10.7172/1644-9584.64.7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545130

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.