PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 | 11
Tytuł artykułu

Economic Determinants of the Functioning of Primary Schools in Inowrocław Borough and in Neighbouring Boroughs since 2010

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ekonomiczne determinanty funkcjonowania szkół podstawowych w gminie Inowrocław i ościennych od 2010 roku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ekonomicznych wyznaczników funkcjonowania szkół podstawowych gminy Inowrocław oraz jej gmin sąsiadujących od 2010 r. Przedstawiono aspekt funkcjonowania szkół jako jednostek budżetowych bazujących na planach finansowych, a także zasady jakimi muszą się kierować będąc jednostką organizacyjną sektora publicznego. Przeprowadzono rozmaite analizy statystyczne, aby przybliżyć współzależności pomiędzy danymi nakładami, a osiągnięciami w szkołach podstawowych, aby naświetlić wynik tak zwanego rachunku ekonomicznego. Następnie zebrano wszystkie dane z badanego okresu dotyczące poszczególnych szkół podstawowych, aby na podstawie analizy skupień podjąć próbę wskazania najbardziej podobnych do siebie gmin pod kątem nakładów i wyników osiąganych w szkołach podstawowych, a także wskazania najlepiej prosperującej gminy w tym zakresie. Niezbędnym okazał się Główny Urząd Statystyczny, z którego zaczerpnięto wiele informacji o danych lokalnych i dzięki którym można było porównać gminy pod wieloma aspektami. Najbardziej pomocne w przeprowadzeniu badania dotyczącego funkcjonowania szkół podstawowych w poszczególnych gminach były dokumenty źródłowe otrzymane od jednostek obsługujących poszczególne gminy takie jak finansowe sprawozdania roczne czy też informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. W artykule wykorzystano dane dotyczące lat 2010-2017. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present economic determinants of the functioning of primary schools in Inowrocław borough as well as its neighbouring boroughs since 2010. The aspect of functioning of schools as budgetary units based on financial plans as well as principles, which must be guided by the organizational unit of the public sector are presented. Various statistical analyzes were carried out to approximate the interdependencies between the given inputs and the achievements in primary schools to highlight the result of the so-called economic calculation. Then, all the data concerning individual primary schools from the analyzed period were collected to attempt to indicate the most similar boroughs in terms of expenditures and results achieved in primary schools as well as to indicate the most prosperous boroughs in this respect based on cluster analysis. The Central Statistical Office turned out to be indispensable, from which a lot of information about local data was obtained and thanks to which boroughs could be compared in many aspects. The source documents received from units serving individual boroughs, such as financial annual reports or information on the state of implementation of educational tasks, were the most helpful in conducting a study on the functioning of primary schools in individual boroughs. The article uses the data for the years 2010-2017. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11
Opis fizyczny
Twórcy
  • Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Filas J., 2011, Proces budżetowy w oświacie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Józwiak, Podgórski J.,J., 2006, Statystyka od podstaw, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
  • Lubimow- Burzyńska I., 2014, Mierniki realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych, jako element poprawy efektywności finansów publicznych , Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  • Zienkiewicz A., 2013, Rachunkowość w oświacie, wyd. Wiedza i Praktyka Sp. zo.o, Warszawa.
  • Konstytucja RP, Art. 70.
  • Statystyka korelacja: http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/ed/korelacje.pdf, [11.06.2018].
  • Metoda Warda: http://nauka.metodolog.pl/metody-analizy-skupien-segmentacjagrupowanie/ [12.06.2018].
  • Encyklopedia PWN: http://sjp.pwn.pl/sjp/rachunek-ekonomiczny;2513667.html, [12.06.2018].
  • Encyklopedia zarządzania: https://mfiles.pl/pl/index.php/Nak ady, [13.06.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545204

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.