PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 11, cz. 2 Dylematy współczesnego przedsiębiorstwa | 423--437
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna państwowych instytucji opiekuńczych na przykładzie domów pomocy społecznej dla osób starszych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organizational Culture of State Institutions of Care on the Example of Social Welfare Homes for Elderly People
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule autor stara się skonfrontować perspektywę goffmanowskiej instytucji totalnej z prospołeczną i wolnościową wizją domu pomocy. Przy czym za szczególnie istotne w wyjaśnieniu rozważanej kwestii uznano to, jaki mają charakter i jak przebiegają interakcje pomiędzy klientami a personelem. W relacjach tych skupia się bowiem "esencja" realizacji zasadniczych funkcji pomocy społecznej, a podstawowym zagadnieniem staje się konstrukcja kultury organizacyjnej i zasad funkcjonowania DPS. Artykuł powstał na podstawie danych pochodzących z badań przeprowadzonych wśród personelu oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób starszych. Celem badań było określenie dominującego modelu organizacyjnego funkcjonującego w ramach DPS (model represyjno-biurokratycznego vs. model nastawiony na autonomię i niezależność mieszkańców). Przedmiotem podjętych badań były wzajemne interakcje mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej występujące w perspektywie wertykalnej: personel - mieszkańcy oraz w perspektywie horyzontalnej: personel - personel i mieszkańcy - mieszkańcy. (fragment tekstu)
EN
The scope and shape of social welfare as a whole and of its organizational units remains under some significant transformations in the conditions of Polish reality. However, it is not without complications and failures. Nevertheless, it seems that these changes are inclined towards the social welfare's getting free from this "oppressive and bureaucratic" model of services provision to the benefit of a "caring" model that assumes autonomy and individualism of residents. In this article, I make an attempt to answer a question regarding the extent to which it is noticeable and experienced in social welfare homes to. Therefore, my aim is to outline the organizational culture encountered in the contemporary state-owned welfare centers in our country. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Compton B.R., Galaway B. (1989), Social Work Processes (Social Work), Wadsworth Publishing Company, UK.
 • DuBois B., Miley K. (1999), Praca socjalna - zawód, który dodaje sił, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Jachowicz A. (2006), Domy pomocy społecznej - konieczność czy luksus? Sytuacja DPS w świetle zmian ustawy o pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 • Jurek Ł. (2011), O jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", nr 3.
 • Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa.
 • Grabusińska Z. (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Kamiński T. (2008), Domy pomocy społecznej w procesie przemian [w:] W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (red.), Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, UR, Rzeszów.
 • Konecki K. (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, "Studia Socjologiczne", nr 1(108).
 • Kosiorek M. (2012), Dom pomocy społecznej jako instytucja totalna [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego: diagnoza i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
 • Krzyszkowski J. (2003), Instytucje i organizacje społeczne jako partnerzy władz samorządowych w walce z biedą [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy, Instytut Socjologii UŁ, Łódź.
 • Mielczarek A. (2012), O standaryzacji domów pomocy społecznej, "Praca Socjalna", nr 2.
 • Moczydłowska J. (2004), Postawy pracowników domów pomocy społecznej wobec pracy, "Polityka Społeczna", nr 8.
 • Niedbalski J. (2012), Destrukcja tożsamości zawodowej [w:] K. Konecki, P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa.
 • Rajkiewicz A. (1979), Polityka społeczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Skórka G. (2008), Prawne aspekty funkcjonowania domów pomocy społecznej, "Praca Socjalna", nr 4.
 • Szweda-Lewandowska Z. (2007), Domy pomocy społecznej. Projekt zapotrzebowania, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 • Szweda-Lewandowska Z. (2009), Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów, "Polityka Społeczna", nr 7.
 • Tarkowska E. (1997), Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej [w:] E. Zakrzewska-Manterys, A. Gustavsson (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Tarkowska E., Czayka-Chełmińska K., Krantz W. i in. (1994), Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Tarkowski Z. (2000), Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Wydawnictwo Fundacji "Orator", Lublin.
 • Wyczesany J. (1998), Oligofrenopedagogika, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Zbyrad T. (2014), Człowiek w instytucji opiekuńczej - od marginalizacji ku akceptacji (przykład domów pomocy społecznej), "Praca Socjalna", nr 2.
 • Zawada A. (2010), O zadaniach domów opieki społecznej raz jeszcze, "Praca Socjalna", nr 5.
 • Żarski L. (2005), Sytuacja ludzi starszych w domach pomocy społecznej na podstawie badań ankietowych, "Wspólne Tematy", nr 5.
 • Żółkowska T. (2004), Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary, Oficyna IN PLUS, Szczecin.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545224

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.