PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 31 | 434--442
Tytuł artykułu

Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu żywnością w latach 2007-2017

Warianty tytułu
Changes of EU Countries Positions in the International Food Trade in 2007-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ten jest analizą zmian pozycji krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu żywnością w latach 2007-2017. W 2017 roku w UE było 10 eksporterów netto żywności i 11 eksporterów netto ogółu towarów oraz 18 importerów netto żywności i 17 importerów netto ogółu towarów. Cała Unia Europejska była eksporterem netto żywności w latach 2013-2017, zaś do 2012 roku, była importerem netto żywności. Holandia była pierwszym eksporterem netto żywności w całym analizowanym okresie. Francja spadła z pozycji drugiej na czwartą wśród eksporterów netto żywności. Polska wzrosła z pozycji szóstej do trzeciej, zaś Hiszpania wzrosła z pozycji ósmej do drugiej wśród eksporterów netto żywności. Wielka Brytania zajmowała pierwszą a Niemcy drugą pozycję wśród importerów netto żywności w całym badanym okresie, podczas gdy Włochy spadły z trzeciego importera netto w 2007 roku do mało znaczącego importera netto w 2017 roku. Systematycznie spadający włoski deficyt handlu żywnością pozwala prognozować, że kraj ten stanie się unijnym eksporterem netto żywności w bliskiej przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes changes of EU countries positions in the international food trade in 2007-2017. All EU member countries are considered and segregated as food net exporters and food net importers and merchandise net exporters and merchandise net importers. There were 10 net exporters and 18 net importers of food in 2017 and 11 net exporters and 17 net importers of food in 2007. European Union as a whole was net exporter of food in 2013-2017 and net importer of food till 2012. Netherlands were the first food net exporter in the whole analyzed period. France dropped from the second position to the fourth position of the food net exporters. Poland rose from the sixth to the third position and Spain rose from the eight to the second position of the food net exporters. Great Britain was the first one and Germany was the second food net importer in the whole analyzed period. Whereas, Italy dropped from the third net importer in 2007 to a little important net importer 2017. The systematically dropping Italian food trade deficit lets to forecast that this country will be the EU food net exporter in the near future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
434--442
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • 1. Baruk A. I., Wybrane czynniki kształtujące zachowania zakupowe nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych [Selected factors creating behaviors of final buyers on market of food products] w Baruk A. I. [red.]: Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych, TNOiK: Toruń 2009.
 • 2. Eurostat 2018, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg - http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tet00005 data pobrania: 12.10.2018.
 • 3. Fajardo J., EU agricultural exports, trade surplus with U.S. reach record levels in 2015 [Eksport rolny UE nadwyżka handlowa z USA osiągnęła rekordowy poziom w 2015 roku], International Agricultural Trade Report, United States Department of Agriculture (USDA), Foreign Agricultural Service, March 2015.
 • 4. Josling T., Anderson K., Schmitz A., Tangermann S. 2010, Understanding international trade in agricultural products: one hundred years of contributions by agricultural economists [Rozumiejąc międzynarodowy handel produktami rolnymi: sto lat udziału ekonomistów rolnych], American Journal of Agricultural Economics 2010, nr.92 (2), s. 424-446.
 • 5. Markocić I, Markocić M., Agricultural protectionism of the European Union in the conditions of international trade liberalization [Protekcjonizm rolny Unii Europejskiej w warunkach międzynarodowej liberalizacji handlu], Economics of Agriculture 2014, nr. 2, s. 421-440.
 • 6. Matras-Bolibok A., Efektywność współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej [Efficiency of business cooperation in innowation activity] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 262, tom: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, s. 232-240.
 • 7. Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Potocka A., Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych [State and conditions of Polish-Russian trade in agri-food products], Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2010, tom 10 (XXV), zeszyt 2, s. 80-90.
 • 8. Staszczak D. E., Globalna nierównowaga a dolary wątpliwej jakości. Perspektywy dla producentów artykułów rolno-spożywczych [Global imbalance and dollars of doubtful quality. Perspectives for producers of agricultural articles], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2007, nr 4, s. 122-132.
 • 9. Staszczak D. E., International trade and capital flows as the sources of the nations poverty or richness [Handel międzynarodowy i przeplywy kapitałowe jako źródła ubóstwa lub bogactwa narodów], Knowledge Globalization Conference, Boston, Massachusetts, October 16-17, 2011, Conference Proceedings 2012, Vol. 5, nr. 1, s. 146-165.
 • 10. Staszczak D. E., Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy produktami rolnymi w warunkach globalnej recesji [Influence of changes in exchange rates on the international agricultural trade in the terms of global recession], Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2010, tom 10 (XXV), zeszyt 2, s. 100-109.
 • 11. Staszczak D. E., Zmiany znaczenia żywności w towarowym handlu międzynarodowym krajów Unii Europejskiej [Changes of food importance in merchandise international trade of EU countries], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2015, tom XVII, nr 1, s. 223-228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.