PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 86--93
Tytuł artykułu

Commodity Characteristics of Rare Honey Varieties

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena jakości rzadkich odmian miodów polskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Miód pszczeli jest naturalnym produktem spożywczym, posiadającym walor odżywczy oraz leczniczy. Jego jakość może być określana za pomocą wielu parametrów, które różnią się nieznacznie między sobą, szczególnie biorąc pod uwagę botaniczne pochodzenie miodu. W Polsce występuje wiele odmian miodów, do najbardziej znanych należą: miody wielokwiatowe, rzepakowe, lipowe, gryczane, akacjowe, wrzosowe. Rzadziej spotykanymi odmianami miodów są miody: nawłociowe, faceliowe, malinowe, mniszkowe, nostrzykowe, gorczycowe, klonowe, wierzbowe. Celem niniejszej pracy była ocena jakości miodów gatunkowych, które są rzadziej spotykane w Polsce. Odmianami, które zostały wybrane do badań były miody: faceliowy, mniszkowy, malinowy i nawłociowy. Analizie poddano 20 próbek miodów różnego pochodzenia botanicznego pozyskanych bezpośrednio od pszczelarzy z Polski. W miodach tych oceniono parametry fizykochemiczne, barwę, właściwości przeciwutleniające oraz atrybuty sensoryczne. Badane miody spełniały wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu dotyczące zawartości wody, zawartości cukrów redukujących oraz zawartości wolnych kwasów rzadkie odmiany miodów polskich charakteryzowały się dosyć niską zawartością 5-HMF oraz liczby diastazowej, a także jasną barwą i stosunkowo niewielką aktywnością antyoksydacyjną. Zaobserwowano wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami, zarówno w składzie chemicznym, jak i cechach sensorycznych. Według oceny sensorycznej wśród badanych miodów najbardziej słodkim zapachem wyróżniał się miód mniszkowy. Miód nawłociowy, malinowy oraz faceliowy zostały ocenione jako najsłodsze miody. Dodatkowo dwa z nich (nawłociowy oraz malinowy) były ocenione jako najbardziej mdłe. (abstrakt oryginalny)
EN
Honey is a natural food product with nutritious and medicinal properties. Its quality can be determined by a lot of parameters that differ slightly from one another - particularly considering the botanical origin of honey. In Poland there are many types of honey. To the most well-known include: multiflorous honey, rape, lime, buckwheat, acacia, heather. Less common types of honey for example are: phacelia, goldenrod, chestnut, raspberry, dandelion, maple and willow. Popular varieties of honey have been well studied and characterized in the literature, but there is little information on the rarer varieties. So this study was conducted to evaluate the quality honey types, which are less common in Poland. The types of honey that were selected for the study were: phacelia, dandelion, raspberry forest and goldenrod. A total of 20 honey samples of different botanical origin collected directly from beekeepers were analysed to evaluate their physicochemical and colour parameters, antioxidant activity and sensory attributes The tested honey met the requirements specified in the current regulation on the water content, reducing sugar content and the content of free acids. Rare varieties of Polish honey were characterized by a low content of 5-HMF and diastase number as well as by light colour and a relatively low antioxidant activity. Significant differences in physicochemical parameters of tested honey varieties were observed, the individual varieties have differed also in colour, antioxidant activity and sensory profiles. According to the evaluators the most sweet aroma had dandelion honey. In the opinion of the evaluators the goldenrod phacelia and raspberry forest honeys were the sweetest and the two of them - goldenrod and raspberry forest has been assessed as the most bland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdynia Maritime University, Poland
autor
 • Gdynia Maritime University, Poland
Bibliografia
 • [1] Bogdanov S. (1997) Nature and origin of the antibacterial substances in honey. LWTFood Science Technology, 30 (7), 748-753.
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/63/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu (Dz.U. L 164/1 z dnia 3.6.2014).
 • [3] El Sohaimy S.A., Masry S.H.D., Shehata M.G. (2015) Physicochemical characteristics of honey from different origins. Annals of Agricultural Science, 60 (2), 279-287.
 • [4] Gekeler W. (2014) Pszczoły. Poradnik hodowcy. Wydawnictwo RM, Warszawa, 103-106.
 • [5] Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. (2008) Miód. Skład i właściwości biologiczne. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, Warszawa.
 • [6] Majewska E. (2009) Comparison of chosen properties of bright and dark honeys. Nauka. Przyroda. Technologie, 3 (4), 1-9.
 • [7] Majewska E., Drużyńska B., Derewiaka D., Ciecierska M., Wołosiak R. (2015) Fizykochemiczne wyróżniki jakości wybranych miodów nektarowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLVIII (3), 440-444.
 • [8] Meda A., Lamien C.E., Romito M., Millogo J., Nacoulma O.G. (2005) Determination of the total phenolic, flavonoid and proline contents in Burkina Fasa honeys as well as their radical scavenging activity. Food Chemistry, 91, 571-577.
 • [9] Ośrodek doradztwa rolniczego www.odr.pl (03.09.2017).
 • [10] Persano Oddo L., Piro R. (2004) Main European unifloral honeys: descriptive sheets. Apidologie, 35, 38-81.
 • [11] PN-ISO 8586-2: 1996. Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających - Eksperci.
 • [12] PN ISO 4121:1988. Analiza sensoryczna. Ocena produktów spożywczych przy użyciu metod skalowania.
 • [13] Popek S, Halagarda M., Kursa K. (2017) A new model to identify botanical origin of Polish honeys based on the physicochemical parameters and chemometric analysis. LWT - Food Science and Technology, 77, 482-487.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz.U. 2015, poz. 1173).
 • [15] Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. 2015, poz. 850).
 • [16] Ruoff K., Luginbühl W., Kilchenmann V., Bosset J.O., van der Ohe K., van dr Ohe W., Amadȯ R. (2007) Authentication of the botanical origin of honey using profiles of classical measurands and discriminant analysis. Apidologie, 38 (5), 438-452.
 • [17] Śliwińska A., Bazylak G. (2011) Wstępna ocena jakości miodów pszczelich na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIV (3), 784-791.
 • [18] Turkmen N., Sari F., Poyrazoglu E.S., Velioglu, S. (2006) Effects of prolonged heating on antioxidant activity and colour of honey. Food Chemistry, 95, 653-657.
 • [19] Wilczyńska A. (2012) Aktywność antyoksydacyjna polskich miodów odmianowych, [in]: Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 64-69.
 • [20] Wilczyńska A. (2013) Próba zastosowania regresji liniowej do określenia związku pomiędzy barwą a właściwościami antyoksydacyjnymi miodów". Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 80, 13-19.
 • [21] Wilczyńska A., Przybyłowski P. (2010) Colour, phenolics content and antioxidant activity of Polish honeys. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań, 158, 7-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.