PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 31 | 98--111
Tytuł artykułu

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie mikroprzedsiębiorstw z województwa podlaskiego

Warianty tytułu
Barriers to Conduct Economic Activity on the Example of Micro-Enterprises from Podlaskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą ograniczeń występujących podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorstwa. Badania empiryczne wskazują, że po roku działalności znaczna część, około 1/3 mikrofirm znika z rynku. Problemy związane z utrzymaniem się mikroprzedsiębiorstw na rynku sugeruje występowanie wielu niedogodności związanych z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa stąd celem niniejszego artykułu jest analiza barier występująca przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wśród mikroprzedsiębiorstw z województwa podlaskiego. W celu identyfikacji tych barier przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 2017 roku badanie ankietowe na 183 mikroprzedsiębiorstwach. Ankietowani wskazali bariery finansowe i administracyjne jako główne ograniczenie występujące podczas zakładania działalności, zaś wysokie opłaty i podatki uznali za główny czynnik utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problems related to limitations when conducting business activity by microenterprises. Empirical studies indicate that after one year of operation a significant part, about 1/3 of micro-enterprises disappeared from the market. Problems related to the maintenance of microenterprises on the market suggest the occurrence of many inconveniences related to running your own business. The main aim of this article is to analyze the barriers that arise when establishing and running a business, with particular emphasis on the situation among microenterprises in the Podlasie region. In order to identify these barriers, a survey of 183 microenterprises was conducted in May-June 2017. The respondents indicated financial and administrative barriers as the main limitation during establishment, while high fees and taxes were considered the main factor hindering business operations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--111
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Drab-Kurowska A., Sokół A., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku [Small and medium-sized enterprises in the face of the challenges of the development of 21st century technologies], CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
 • 2. Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 r. [Activity of enterprises with up to 9 persons employed in 2007], GUS, Warszawa 2008
 • 3. Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r. [Activity of enterprises with up to 9 persons employed in 2016], GUS, Warszawa 2018
 • 4. Kunasz M., Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP [Entrepreneurial management in the MSP sector], Wyd. Print Group, Szczecin 2009
 • 5. Leoński W., Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Barriers to the functioning of small and medium-sized enterprises in Poland], Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych nr 18, Koszalin 2014
 • 6. Lotoszek E., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Barriers to the growth of small and medium-sized enterprises in Poland], [w:] E. Lotoszek (red.), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw [Financing MSP in Poland from EU funds as a factor affecting the competitiveness of enterprises], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • 7. Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa [Small and medium companies], Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
 • 8. Raport: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce [Report: Barriers to running a business in Poland], Maison&Partners, styczeń 2018, http://zpp.net.pl/badanie-zpp-niestabilnosc-prawa-najwiekszym-problemem-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce/ [dostęp: 16.09.2018]
 • 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the state of the sector of small and medium enterprises in Poland], PARP, Warszawa 2017
 • 10. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the state of the sector of small and medium enterprises in Poland],, PARP, Warszawa 2018
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC]
 • 12. Runge J., Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki przemian struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu katowickiego [External and internal factors of changes in the spatial and functional structure of the Katowice region], [w:] B. Namyślak, R. Kozieła (red.),Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych, Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce [Transformations of regional functional and spatial structures, Contemporary transformation processes in local and regional systems in Poland], Wydawnictwo MarMar, Wrocław 2002
 • 13. Safin K., Zarządzanie małą firmą [Small business management], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002
 • 14. Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html [dostęp: 16.09.2018]
 • 15. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992, Dz. U. z 2018, poz. 1036
 • 16. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 02.07.2004, Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
 • 17. Ustawa prawo przedsiębiorców z 06.03.2018, Dz.U. 2018 poz. 646.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545568

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.