PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 51--62
Tytuł artykułu

Obsługa osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków

Warianty tytułu
Servicing of Young People in Context of Banks' Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka produktów i usług bankowych oraz obsługi osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków, a także identyfikacja skutków tego procesu. Na potrzeby pracy zdefiniowano pojęcie osoby młodej, wskazano cele i zakres obsługi osób młodych, a także przedstawiono uwarunkowania związane z oferowaniem im produktów i usług bankowych. Opisano główne rodzaje produktów i usług oferowanych młodym klientom, a także określono społeczny kontekst obsługi bankowej młodych osób, w tym skutki społecznie odpowiedzialnego zachowania banków oraz ryzyko wynikające z obsługi młodych klientów. Do przygotowania pracy wykorzystano studia literatury, analizę aktów prawnych, a także przeanalizowano oraz porównano oferty banków. Na podstawie badań stwierdzono, iż bankowa obsługa zarówno dzieci, młodzieży, jak i młodych dorosłych, wpisuje się w kontekst społecznej odpowiedzialności, pozwalając na włączenie społeczne i finansowe osób młodych(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to characterize banking products and services as well as banking services offered to young people in the context of banks' social responsibility, as well as to identify the effects of this process. For the needs of the work we defined the concept of a young person. We indicated the goals and scope of services for young people as well as the conditions related to offering banking products and services for young people. The paper describes the main types of products and services, as well as the social context of banking services for young people, including the effects of socially responsible behavior and the risk resulting from servicing young clients. To prepare the paper we conducted literature studies, we analused legal acts, as well as compared banks' offers. Based on the research, we found that banking services for children, youths and young adults are embodied in the context of social responsibility, allowing social and financial inclusion(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bartkowiak G., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Biskupski Z., 2016, Banki kochają młodych klientów. Ze wzajemnością, Strefa Biznesu, http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/banki-kochaja-mlodych-klientow-ze-wzajemnoscia,10540365/(14.12.2017).
 • Brzezińska A., 2003, Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia?, Remedium, nr 4 (122), s. 1-3.
 • CYFI, 2014, Banking a New Generation. Developing Responsible Retail Banking Products for Children and Youth, Child & Youth Finance International and MasterCard Incorporated International, www.childfi nanceinternational.org/movement/publications/2014-banking-a-new-generation.pdf.
 • Dziawgo L., 2008, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego, [w:] Nowakowski J., Famulska T. (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 • Dziawgo L., Dziawgo D., 2010, CSR i IR - niełatwe antidotum na toksyczną bankowość, Bezpieczny Bank, BFG, Warszawa, nr 1(40).
 • Erikson E.H., 1997, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Maison D., 2013, Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maison D., Greszta M., 2014, Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR, Handel Wewnętrzny, nr 4(351), s. 171-188.
 • Marcinkowska M., 2013, Koncepcja i praktyka budowania relacji banków z interesariuszem publicznym, [w:] Błuszkowska E. (red.), Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Matysek-Jędrych A., 2007, Struktura i modele system finansowego, Bank i Kredyt, nr 11-12, s. 87-102.
 • McCrindle M., Wolfinger E., Salt B., 2014, The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, UNSW Press, Sydney.
 • Młodzi klienci banków bardziej lojalni i mniej wymagający, 2016, Newseria Biznes, https://biznes.newseria.pl/komunikaty/bankowosc/mlodzi-klienci-bankow,b2115254232 (12.04.2018).
 • Nowy słownik języka polskiego, 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Paliwoda-Matiolańska A., 2014, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rudnicka A., 2012, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1025.
 • Walczak D., Pieńkowska-Kamieniecka S., 2018, Gender differences in financial behaviours, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, vol. 29, no. 1, s. 123-132, doi: 10.5755/j01.ee.29.1.16400.
 • Związek Banków Polskich, 2016, Reputacja polskiego sektora bankowego, https://zbp.pl/public/repozytorium/.../2016_04_27_slajdy_na_konferencje_v3_3.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.