PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 76--84
Tytuł artykułu

Wykorzystanie instrumentów w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym w gminach śląskich

Autorzy
Warianty tytułu
The Use of Instruments in Environmental Risk Management in The Silesian Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w samorządach lokalnych realizuje się za pomocą odpowiednich instrumentów, które obejmują rozwiązania prawne, ekonomiczne i techniczne oraz wpływają na stopień wykorzystania użytych zasobów. Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie instrumentów wykorzystywanych przez gminy w procesie zarządzania ryzykiem środowiskowym. Omówione zostaną wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w okresie 2016-2017 wśród samorządów szczebla gminnego w województwie śląskim. Wyniki potwierdziły, iż gminy śląskie są bardzo dobrze przygotowane w zakresie dokumentacji, planów zarządzania kryzysowego co zapewnia właściwe reagowanie na zdarzenia katastroficzne. Dokumenty pozwalają samorządom zrealizować konkretne cele służące przede wszystkim bezpieczeństwu lokalnemu(abstrakt oryginalny)
EN
Environmental risk management in local self-governments is carried out by means of appropriate instruments that include legal, economic and technical solutions and they have influence on the degree of use of the exploited resources. The purpose of the article is to present and to discuss the instruments used by municipalities in the process of environmental risk management. There will be presented the results of empirical research carried out in the period 2016-2017 among local government authorities in the province Silesia. The results confirmed that the Silesian municipalities are very well prepared as far as documentation and crisis management plans are concerned, which ensures proper response to catastrophic events. The documents allow local governments to achieve specific goals serving primarily local security(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dz. Urz. UE L 288/27.
  • EPA, 1992, Risk Assessment, EPA/600/M-91/034, United States Environmental Protection Agency, Washington, DC.
  • Monkiewicz J., 2000, Podstawy ubezpieczeń, t. I: Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.
  • Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. 2017 poz. 1556.
  • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
  • Zalewski A., 1994, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, [w:] Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna, Monografie i Opracowania, nr 381, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545606

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.