PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 85--95
Tytuł artykułu

Raportowanie środowiskowe według wytycznych GRI w przedsiębiorstwie the Dow Chemical Company

Autorzy
Warianty tytułu
Environmental Reporting According To GRI Guidelines In The Dow Chemical Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celami artykułu są analiza i ocena zakresu oraz jakości sprawozdawczości środowiskowej według wytycznych GRI w raportach CSR wybranego podmiotu z lat 2006-2016. W celu analizy zakresu sprawozdawczości porównano wskaźniki środowiskowe zawarte w poszczególnych raportach przedsiębiorstwa z wykazem wskaźników zawartym w odpowiednich wytycznych GRI. Jakość wskaźników oceniano za pomocą skali oceny i przy założeniu, że najbardziej wartościowe dla odbiorców raportu są informacje ilościowe dotyczące roku bieżącego i przynajmniej jednego roku z lat poprzednich, a najmniej wartościowe - informacje wyłącznie opisowe. Zakres ujawnianych informacji środowiskowych przez przedsiębiorstwo jest obszerny. Jakość tych informacji nie jest zadowalająca. Tylko 42,3% stanowią wskaźniki zawierające informacje ilościowe pozwalające na ocenę postępu w zakresie ochrony środowiska, 29,0% - wskaźniki z wyłącznie opisową charakterystyką, a 28,7% - wskaźniki z danymi ilościowymi tylko dla jednego roku(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the extent and quality of environmental reporting according to GRI guidelines in the CSR reports for 2006-2016 of a selected firm. In order to analyze the extent of reporting, environmental indicators in firm's reports are compared with the index of indicators in the relevant GRI guidelines. The quality of indicators is assessed by means of the scale of evaluation on the understanding that the most valuable information for report recipients is quantitative information relating to current year and at least one from previous years and the least valuable - only narrative information. The extent of presented environmental information is comprehensive, however its quality is not satisfactory. Only 42.3% of indicators contain quantitative information enabling to assess the firm's progress in the environmental protection, 29.0% indicators are those with only descriptive characteristics and 28.7% indicators with quantitative data only for one year(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Czubała A., 2011, Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, s. 58-66.
 • Dyląg R., Puchalska E., 2014, Wytyczne GRI w praktyce raportowania społecznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329, s. 82-97.
 • GRI, 2000, Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, Boston.
 • GRI, 2002, Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, Boston.
 • GRI, 2006, Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 • GRI, 2011, Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 • GRI, 2013, G4 Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/information/g4/Pages/default.aspx (8.01.2018).
 • GRI, 2016, Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards, Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/consolidated-set-of-gri-standards/ (8.01.2018).
 • https://www.dow.com/en-us/science-and-sustainability/highlights-and-reporting (24.01.2018).
 • Lindgreen A., Swaen V., 2009, Corporate social responsibility, International Journal of Management Reviews, vol. 12, no. 1, s. 1-7.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., 2011, Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41, s. 627-643.
 • Różańska E., 2015, Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1, s. 167-177.
 • Szczepankiewicz E.I., Mućko P., 2016, CSR reporting practices of Polish energy and mining companies, Sustainability, vol. 8, no. 2, s. 1-17.
 • Sznajder M., 2013, Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), Economics and Management, nr 2, s. 194-211.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545616

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.