PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2 | 23--32
Tytuł artykułu

Nowelizacja polskich regulacji CFC - przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r.

Warianty tytułu
Amendments to Polish CFC Regulations: Overview of Key Amendments in Force Since 1 January 2019
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W listopadzie 2018 r., z mocą wiążącą od 1.01.2019 r., ustawodawca zdecydował się zmienić część postanowień dotyczących przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (ang. controlled foreign companies, CFC) ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca. Zmiany mają istotne znaczenie dla podatników oraz dla praktyków prawa podatkowego, w szczególności dla doradców podatkowych oraz sądów administracyjnych. Autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili analizę przedmiotowych nowych regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia definicji zagranicznej jednostki (wcześniej spółki) oraz rozbudowania i doprecyzowania przesłanek kontroli.(abstrakt oryginalny)
EN
In November 2018, with effect from 1 January 2019, the legislator decided to amend part of the provisions on controlled foreign companies (CFCs) by the Act of 23 October 2018 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate In-come Tax Act, the Tax Ordinance Act, and Certain Other Acts. These amendments are important for taxpayers and for tax law practitioners, in particular for tax advisers and administrative courts. The authors of this article conducted an analysis of the regulations in question, with special emphasis on broadening the defi nition of a foreign entity (previously: company), as well as expanding and clarifying the reasons for the control.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
23--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Finansów
Bibliografia
 • Arnold B.J., The Taxation of Controlled Foreign Companies: An International Comparison, Canadian Tax Paper no. 78, Toronto: Canadian Tax Foundation 1986.
 • Baker P., Beneficiaries of trusts and foundations, "GITC Review" 2007/2.
 • Burns L., Rethinking the design of Australia's CFC rules in the global economy, "Bulletin for International Taxation" 2005/7.
 • Burns L., Reform of Australia's CFC rules, "Australian Tax Forum" 2006/21.
 • Cooper G., Reforming the taxation of trusts: piecing together the mosaic, "Sydney Law Review" 2013/1.
 • Da Camara F., The taxation of trusts in Portugal, "European Taxation" 2017/11.
 • Dahlberg M., Wiman B., General Report: The taxation of foreign passive income for groups of companies", "Cahiers de droit fiscal international", Vol. 98a, IFA Congress in Copenhagen, 2013.
 • Draye J., Nijs A., The Cayman tax: a game changer for the Belgian income tax treatment of trusts?, "Trusts & Trustees Oxford Journals" 2016/5.
 • Dourado A., The role of CFC rules in the BEPS initiative and in the EU, "British Tax Review" 2015/3.
 • Gajewski D., Wybrane konsekwencje podatkowe funkcjonowania instytucji trustu, "Rejent" 2013/8.
 • Gajewski D., Prywatna fundacja jako instrument optymalizowania opodatkowania, cz. 1 i cz. 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2013/9-10.
 • Gajewski D., Instrument międzynarodowej optymalizacji opodatkowania - trust, cz. 1 i cz. 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2014/9-10.
 • Gottlieb I., OECD Could Consider New Way to Tax Controlled Foreign Corporations, Bloomberg, 5.10.2018 r., https://www.bna.com/oecd-consider-new-n73014483064/.
 • Gouthière B., Overview of the French CFC legislation, "European Taxation" 2008/2.
 • Hill D., Kardach T., Trust i prywatna fundacja jako narzędzie planowania podatkowego - wybrane zagadnienia (2), "Przegląd Podatkowy" 2007/7.
 • James G., The loophole-closing Revenue Act of 1937, "American Bar Association Journal" 1937/10.
 • Kościelny P., Informacja prawna na temat funkcjonowania instytucji powiernictwa w wybranych systemach prawnych (Anglia, Szkocja, USA, Niemcy), "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2010/4.
 • Kuźniacki B., Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2012/2.
 • Kuźniacki B., Mechanizm unikania wielokrotnego opodatkowania dochodu CFC, "Przegląd Podatkowy" 2016/9.
 • Kuźniacki B., Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Oslo, 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107382.
 • Kuźniacki B., Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Konieczność reformy, Warszawa 2017.
 • Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - ocena stanowiska OECD, "Monitor Podatkowy" 2016/9.
 • Majdowski F., Propozycje zmian do polskich regulacji CFC - uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164, "Przegląd Podatkowy" 2017/11.
 • Majdowski F., Czy stosowanie regulacji CFC stoi w sprzeczności z postanowieniami Dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach?, "Monitor Podatkowy" 2018/6.
 • Majdowski F., Sola scriptura czy w drodze wykładni - zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (1), "Przegląd Podatkowy" 2018/7.
 • Majdowski F., Sola scriptura czy w drodze wykładni - zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (2), "Przegląd Podatkowy" 2018/8.
 • Majdowski F., Konflikt pomiędzy klauzulą tax sparing, a regulacjami CFC na przykładzie Nowej Zelandii, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2018/11.
 • Mariański A., Żądło A., Opodatkowanie fundacji prywatnych, "Przegląd Podatkowy" 2018/8.
 • Merkel S., Advanced Estate Planning: Using Trusts, Investopedia, http://www.investopedia.com/university/estate-planning-guide/estate-planning5.asp.
 • Moser T., Hentschel S., The shielding effect of EU/EEA foundations in multi-layer structures in the context of Section 15 of the German Foreign Transactions Tax Law, "European Taxation" 2015/10.
 • Nawrot R., Fundacje prywatne a unikanie opodatkowania dziedziczenia i darowizn, "Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" 2015/11.
 • OECD, Tax havens: measures to prevent abuse by taxpayers [w:] International tax avoidance and evasion. Four related studies, Paryż 1987.
 • OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - Final Report, Paryż 2015.
 • Pippin S., Income Tax Accounting for Trusts and Estates, "Journal of Accountancy" 2010/10, http://www.journalofaccountancy.com/issues/2010/oct/20102933.htm.
 • Roth D., Thiede R., The Liechtenstein Foundation as a cross-border wealth planning instrument under the Liechtenstein Disclosure Facility and the Liechtenstein-UK Double Taxation Agreement, "Trust & Trustees" 2013/6.
 • Rusek J., Wykorzystanie fundacji prywatnej (rodzinnej) w procesie planowania podatkowego, "Monitor Podatkowy" 2011/11.
 • Schmidt P.K., Taxation of income in foreign trusts: Denmark introduces a new anti-avoidance rule targeting the use of foreign trusts, "Intertax" 2016/2.
 • Schmidt P.K., Taxation of controlled foreign companies in context of the OECD/G20 project on Base Erosion and Profit Shifting as well as the EU proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive - an interim Nordic assessment, "Nordic Tax Journal" 2016/2.
 • Smet G., Derouck V., Belgium's new CFC rule: the 'Cayman tax', "Tax Notes International" 2015/80.
 • The Davis Tax Committee, Addressing Base Erosion and Profit Shifting in South Africa: Summary of DTC Report on OECD Action 3: Strengthening Controlled Foreign Company Rules, Aneks 3, 2016, http://www.taxcom.org.za/docs/New_Folder3/5%20BEPS%20Final%20Report%20-%20Action%203.pdf.
 • Vermeulen H., The Tax Treatment of Collective Investment Vehicles and Real Estate Investment Trusts, Amsterdam 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.