PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 81 nr 4 Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku. Trendy - modele - determinanty | 41--59
Tytuł artykułu

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie dyfuzji technologii, wiedzy i umiejętności

Warianty tytułu
Foreign Direct Investments and Their Role in the Diffusion of Technology, Knowledge and Skills
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym czynnikiem warunkującym pozytywne oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę jest stymulowanie rozwoju własnego potencjału badawczego oraz wzrostu innowacyjności krajowych przedsiębiorstw. Pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwojem krajowego potencjału technologicznego zachodzą silne sprzężenia zwrotne. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są bowiem podstawowym kanałem międzynarodowego transferu technologii, przyczyniając się tym samym do podnoszenia poziomu techniki w kraju goszczącym. Z drugiej strony prowadzenie własnych badań pozwala zwiększać efektywność dyfuzji wiedzy technicznej oraz pozytywnie wpływa na strukturę napływających inwestycji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako jednego ze sposobów transferu technologii umożliwiających innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
One important condition enabling foreign direct investments (FDI) to have a positive impact on the economy are activities aimed at stimulating the development of the country's own research potential and the innovation growth of domestic enterprises. There is a strong feedback between the inflow of foreign direct investments and the development of domestic technological potential. FDI is the primary channel for international transmission of technology, thus contributing to the growth of domestic technology. On the other hand, domestic research and development activities increase the effectiveness of technical knowledge diffusion and exert a positive impact on the structure of inward investment. The main aim of this article is to present FDI as a form of technology transfer, which enables innovation and competitiveness of enterprises.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
autor
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliografia
 • Balcerowicz L., 1987, Międzynarodowe przepływy gospodarcze, nowe tendencje i próby regulacji, Warszawa: PWN.
 • Byczkowska M., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtowania konkurencyjności regionów, Szczecin: Print Group.
 • Czerniak A., Blauth K., 2017, Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu, Warszawa: Polityka Insight.
 • Eurostat, 1992, European Community Direct Investment, 1984-89, Luxemburg.
 • Janasz W. (red.), 2003, Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Szczecin: Wyd.USz.
 • Jasiński A. (red.), 2000, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Karaszewski W. (red.), 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Toruń: Wyd. UMK.
 • Kochel A., 2012, Formy międzynarodowego transferu technologii przez korporacje transnarodowe, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, 502-519.
 • Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I., 2009, BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz: WSG.
 • Kornacka-Łątkiewicz D., 2002, Międzynarodowy transfer i dyfuzja technologii - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 329, 43-65.
 • Kuzel M., 2005, Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych a proces dyfuzji wiedzy i umiejętności, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, red. W. Karaszewski, Wyd. UMK, Toruń 2005.
 • Macias J., 2010, Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych - globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość, Przegląd Organizacji, 9, 8-11.
 • Nytko M., 2009, Model stadiów rozwoju gospodarczego T. Ozawy jako narzędzie prognozy skutków rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju goszczącym, Kraków: Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 • Sitek E., 2000, Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstw na rynku zagranicznym, Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 • Umiński S., 2002, Znaczenie bezpośrednich inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Gdańsk: Wyd. UG.
 • Wiśniewska J., 2011, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 59-69.
 • World Investment Report 2009, Transnational Corporation and Internationalization of R&D, New York - Geneva: UNCTAD.
 • www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/ bre62_3.pdf [dostęp: 12.01.2018].
 • Zakrzewska-Półtorak A., 2007, Kapitał zagraniczny jako czynnik innowacyjności regionu - zarys wybranych koncepcji teoretycznych. Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego - teoria i praktyka, Wrocław: Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych.
 • Zaorska A., 2007, Korporacje transnarodowe, przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.