PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 31 | 146--155
Tytuł artykułu

Rozwiązania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków PZŁ jako wynik nowelizacji prawa łowieckiego ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warianty tytułu
Disciplinary Responsibility of Polish Hunting Association Members as a Result of the Amendment of the Hunting Law from 12 December 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja i analiza stosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim jako instrumentu wspierającego realizację celów statutowych stowarzyszenia. W szczególności celu polegającego na powiązaniu między stosowaniem przepisów, a włączeniem PZŁ w system zarządzania środowiskiem i ochrony zwierzyny. Członkom Polskiego Związku Łowieckiego przypisywana jest, zarówno w ustawie jak i odbiorze społecznym, szczególna rola w zakresie troski o środowisko naturalne. Świadomość tego stanu rzeczy wymusza skutecznie zniechęcały do niepożądanych zachowań, przez m.in. przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej członków PZŁ. Istnieją dwa rodzaje sankcji: sankcje zasadnicze i kary dodatkową. Postępowanie dyscyplinarne składa się z: postępowania prowadzonego przez rzecznika, postępowania przed sądami łowieckimi i postępowania wykonawczego. Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej członków PZŁ, jak i katalog kar powinny być prezentowane w Prawie łowieckim zamiast w Statucie PZŁ. Sprawowana przez sądy okręgowe kontrola orzeczeń sądów łowieckich powinna odbywać się w myśl przepisów kodeksu postępowania karnego, bowiem te przepisy stwarzają najszersze gwarancje procesowe osobie odwołującej się. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present and analyze the rules of disciplinary responsibility in the Polish Hunting Association as an instrument supporting the implementation of statutory objectives. In particular to incorporate PZŁ into the environmental management system and the protection of animals in Poland. Members of the Polish Hunting Association are assigned a special role in environmental protection. There are two types of sanctions: basic sanctions and additional penalties. Disciplinary proceedings consist of: proceedings conducted by the spokesman, proceedings at hunting courts and enforcement proceedings. The catalog of penalties should be presented in Hunting Law instead of in the Statutes of the Polish Hunting Association. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
146--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Daniłowicz W., Prawo polowania, [Hunting Law] Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • 2. Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim [Disciplinary liability in Polish law], Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • 3. Kościelniak - Marszał M., Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2016 r. (I KZP 22/15): Stosowanie procedury cywilnej i karnej przy rozpoznawaniu odwołań przewidzianych w art. 33 ust. 6 ustawy Prawo łowieckie - Glosa, [Decision of the Supreme Court of 30 March 2016 (I KZP 22/15): The use of civil and criminal procedures in the recognition of appeals provided for in Article 33 para. 6 of the Hunting Law - Gloss], "Orzecznictwo Sądów Polskich R.61", zesz. 6 z 2017 r.
 • 4. Namysłowska - Gabrysiak B., Odpowiedzialność "karna" zbiorowych podmiotów medycznych - aspekty porównawcze [Criminal responsibility of collective medical entities - comparative aspects], "Prawo i Medycyna" nr 2 z 2004 r.
 • 5. Pązik A., Słomski M., Prawo łowieckie. Komentarz, [ Hunting law. Comment], Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • 6. Postanowienie Sądu Najwyższego [Supreme Court Decision] z dnia 30 marca 2016 r., I KZP 22/15, niepubl.
 • 7. Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, [Hunting law. Comment], Wyd. Difin, Warszawa 2014.
 • 8. Rakoczy B., Stec R., Woźniak A., Prawo łowieckie. Komentarz, [ Hunting law. Comment], Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • 9. Stec R., Młynkiewicz J., Młynkiewicz K., Ciołek Ł., Roliński M., Łowiectwo i prawo, Tom I. Statut Polskiego Związku Łowieckiego. Komentarz. Odpowiedzialność dyscyplinarna (Rozdział 6a). Komentarz, [Hunting and Law,. Vol. I. Statute of the Polish Hunting Association. Comment. Disciplinary responsibility (Chapter 6a). Comment], Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2016.
 • 10. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., [Supreme Court resolution] I KZP 18/12, OSNKW 2013/2, poz. 11.
 • 11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2017 r., [Appeal Court in Warsaw judgment] II AKa 247/17, Lex nr 2376951.
 • 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [Constitutional Court's judgment] z dnia 8 lipca 2003, P 10/02, OTK ZU 2003/6A, poz. 62.
 • 13. wyrok Trybunału Konstytucyjnego [Constitutional Court's judgment] z dnia 6 listopada 2012, K 21/11, Dz.U. 2012 poz. 1281.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.