PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 81 nr 4 Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku. Trendy - modele - determinanty | 119--136
Tytuł artykułu

Popyt na transmisję danych w kontekście nowoczesnych usług teleinformatycznych

Warianty tytułu
Demand for Data Transmission in the Context of Modern ICT Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule porównano możliwości transmisyjne wybranych technik szerokopasmowych. Przedstawiono miejsce Polski na arenie UE w kwestii dostępu do Internetu. Zaprezentowana została koncepcja Internetu jako narzędzia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb (rozumianych w ujęciu klasycznym, według definicji Abrahama Maslowa). Zbadano, jakiego pasma przepustowego wymagają poszczególne e-usługi, aby móc swobodnie funkcjonować, i jakie techniki dostępowe są w stanie je zapewnić. Przeprowadzone analizy zostały uzupełnione licznymi prognozami opracowanymi zarówno na podstawie danych wtórnych, jak i pierwotnych.
EN
The purpose of the article is to compare transmission capacity of selected broadband techniques. The authors examine the bandwidth and access requirements for e-services and provide statistics on the internet penetration rate in Poland compared to other EU countries. The Internet is presented as a tool for satisfying human needs (as defined by Abraham Maslow). The analysis is accompanied by forecasts based on primary and secondary data.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Batorski D., 2011, Rozwój popytu na usługi szerokopasmowe - najważniejsze trendy, www.polskaszerokopasmowa. pl/g2/oryginal/2012_11/1432cc4a0274767e60875949bea02b94.pdf [dostęp: 4.01.2014].
 • Buczkowski K., 2007, Sieć komputerowa w gminie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania, Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi.
 • Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W., 2014, Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, Łódź: Wyd. UŁ.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/Eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tin 00134 [dostęp: 12.06.2016].
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2008, Marketing. Punkt zwrotny w nowoczesnej firmie, Warszawa: PWE.
 • GEMIUS Polska, www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/w-polsce-co-trzecia-osoba-bez-dostepu-dointernetu. html [dostęp: 20.06.2016].
 • George J., 2013, Start thinking about 3 to 30 Gbps by 2030! Today's networks can be designed to eventually carry that traffic; here's how, w: Broadband Properties, OFS, www.rolandberger. com/gallery/trend-compendium/tc2030/content/assets/trendcompendium2030.pdf [dostęp: 20.01.2014].
 • Grzebyk W.E., Iłowska D., Janiszewski J.M., Puszczyk G., 2008, Planowanie i przygotowanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowych na terenach wiejskich. Poradnik dla samorządowców, UKE, Fundacja Wspomagania Wsi, www.optcom.polito.it/vecchio_materiale/e-photon-one.htm [dostęp: 29.10.2009].
 • Gutowski P., 2010, Determinanty warunkujące rozwój Internetu w Polsce w aspekcie decyzji podejmowanych przez klientów indywidualnych, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju (część 1), red. H. Babis, Szczecin: Wyd. US.
 • Klamut R., 2012, Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, w: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 19(4), 41-51.
 • Krawiec F., 2005, Marketing w firmie przyszłości, Warszawa: Difin.
 • Maslow A., 1943, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, July, 370-396.
 • Maslow A., 1990, Motywacja i osobowość, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Narodowy Plan Szerokopasmowy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, styczeń 2014, https:// mc.gov.pl/files/narodowy_plan_szerokopasmowy_08.01.2014_przyjety_przez_rm.pdf [dostęp: 10.12.2017].
 • Nicholas D., 2001, Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu, Warszawa: SBP.
 • Niemczyk J., 2009, Samorealizacja według Maslowa, www.topmenedzer.pl/2009/07/samorealizacja- wedlug-maslowa/ [dostęp: 10.12.2017].
 • ONO, 2007, European FTTH Council: So what's happening on the Spanish market?, www.localret. cat/revistesinews/broadband/num18/docs/8num18.pdf [dostęp: 1.05.2014].
 • Przegląd publikacji i opracowań poświęconych telepracy, 2005, Sopot - Warszawa, www.telepraca- efs.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=62 [dostęp: 24.10. 2009].
 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok 2007, Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, www.uke.gov.pl/_gAllery/14/25/14258/Raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyj nego_2007_v3.pdf [dostęp: 29.10.2009].
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN.
 • Stanuch J., 2012, O potrzebie przynależności, www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/1193/o- -potrzebie-przynaleznosci [dostęp: 1.05.2014].
 • Szlęk A. (red.), 2014, Analiza potrzeb. Część 5. Pakiet edukacyjny PAJP. Publikacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu", Warszawa: Art.
 • Urban B., 2005, Potrzeby informacyjne - klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej, w: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, red. Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielarska, Dąbrowa Górnicza: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu.
 • Wiśniewski A., Śleszyński D., 1976, Koncepcja hierarchicznej struktury potrzeb w teorii Abrahama H. Masłowa, Studia Philosophiae Christianae, 12(2), http://bazhum.muzhp.pl/media//files/ Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1976-t12-n2/ [dostęp: 10.12.2017].
 • www.ftthcouncil.eu/documents/studies/FTTH_Council_Incumbent_Exec_Summ.pdf [dostęp: 24.10. 2009].
 • Zając A., Kuraś M., 2009, Badanie potrzeb informacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 770, 37-55.
 • Ziemba E., 2012, Transformacja zarządzania relacjami z klientami w kierunku zarządzania wiedzą klienta - kanony i technologie informatyczne, w: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.