PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 36--43
Tytuł artykułu

Effect of Salt Content and Peeling Method on the Prevalence of Staphylococcus Aureus and Enterococcus sp. in Shrimps from Brine

Warianty tytułu
Wpływ zawartości soli oraz metody obierania na występowanie Staphylococcus aureus i Enterococcus sp. w krewetkach pochodzących z zalewy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Podczas przetwarzania i stosowania procesów technologicznych wpływających na kształtowanie cech jakościowych może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego produktów drobnoustrojami chorobotwórczymi tj. Salmonella, Staphylococcus aureus czy Clostridium perfringens. Dodatkowo w trakcie obróbki produkty mogą zostać zainfekowane Enterococcus sp., pojawiających się jako wynik braku przestrzegania zasad GHP. Celem badań była ocena wpływu zawartości soli oraz sposobu obierania krewetek (ręcznie lub maszynowo) na występowanie Staphylococcus aureus oraz Enterococcus sp. w krewetkach pochodzących z zalewy. Stwierdzono brak istotnego związku między procentową zawartością soli w krewetkach a liczbą Staphylococcus aureus oraz Enterococcus sp. oraz brak związku między sposobem obierania krewetek a występowaniem Staphylococcus aureus. Związek między sposobem obróbki, a występowaniem Enterococcus sp. okazał się umiarkowany i istotny statystycznie. (abstrakt oryginalny)
EN
During technological treatment, which contributes to the modification of quality traits of food products, shrimps may be cross-contaminated with such pathogenic bacteria as Salmonella, Staphylococcus aureus or Clostridium perfringens. Food products may also be contaminated with Enterococcus sp. especially when principles of GHP are neglected. To objective of this study was to determine the effect of salt content and peeling method of shrimps (manual or mechanical) on the prevalence of coagulase-positive Staphylococcus aureus and Enterococcus sp. in shrimps from brine. The study showed no significant correlation between percentage content of salt in shrimps and counts of Staphylococcus aureus and Enterococcus sp. There was also no correlation between the shrimp peeling method and prevalence of Staphylococcus aureus, whereas the correlation between the peeling method and count of Enterococcus sp. turned out to be moderate and statistically significant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdynia Maritime University, Poland
 • Gdynia Maritime University, Poland
Bibliografia
 • [1] Mejlholm O., Devitt T.D., Dalgaard P. (2012) Effect of brine marination on survival and growth of spoilage and pathogenic bacteria during processing and subsequent storage of ready-to-eat shrimp (Pandalus borealis). International Journal of Food Microbiology, 157, 16-27.
 • [2] Microorganisms in Foods 2: Sampling for microbiological analysis: Principles and specific applications is the only comprehensive publication on statistically based sampling plans for foods. 2nd ed. 1986. www.icmsf.org/pdf/icmsf2.pdf
 • [3] Morandi S., Brasca M., Alfieri P., Lodi R., Tamburini A. (2005) Influence of pH and temperature on the growth of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis. Lait, 85 (3), 181-192.
 • [4] Chajęcka-Wierzchowska W., Zadernowska A., Łaniewska-Trokenheim Ł. (2015) Fenotypowa i genotypowa oporność na antybiotyki szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności gotowej do spożycia. W Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, pp. 25-35.
 • [5] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
 • [6] Kukułowicz A. (2016) The presence of Escherichia coli and coliform bacteria in selected seafood obtained from food market. Zeszyty Naukowe AM w Gdyni - Joint Proceedings, 94, 102-105.
 • [7] Kukułowicz A. (2015) Występowanie pałeczek Salmonella sp. w krewetkach. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu "V Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią". Pogorzelica, 16-18.09.2015, p. 39.
 • [8] Medvedova A., Valik L. (2012) Staphylococcus aureus: characterisation and quantitative growth description in milk and artisanal raw milk cheese production. In: Structure and function of food engineering. InTech, pp. 71-102. www.intechopen.com/books/ structureand- function-of-food-engineering
 • [9] Arfatahery N., Mirshafiey A., Abedimohtasab T.P., Zeinolabedinizamani M. (2015) Study of the prevalence of Staphylococcus aureus in marine and farmed shrimps in Iran aiming the future development of a prophylactic vaccine. Procedia in Vaccinology, 9, 44-49.
 • [10] Kadariya J., Smith T.C., Thapaliya D. (2014) Staphylococcus aureus and staphylococcal food-borne disease: an ongoing challenge in public health. BioMed Research International, www. dx.doi.org/10.1155/2014/827965
 • [11] Stan sanitarny w kraju w roku 2016. www.gis.gov.pl/images/Stan_sanitarny_kraju_ 2016.pdf
 • [12] Biuletyn "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce". Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/ index_p.html
 • [13] Sarra M., Taoufik G., Patrick L., Benjamin B., Yannick F. (2013) Isolation and characterization of enterococci bacteriocinicstrains from tunisian fish viscera. Food and Nutrition Sciences, 4, 701-708.
 • [14] Chajęcka-Wierzchowska W., Zadernowska, Łaniewska-Trokenheim Ł. (2016) Virulence factors, antimicrobial resistance and A. biofilm formation in Enterococcus spp. isolated from retail shrimps. Food Science and Technology, 69, 117-122, http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.01.034
 • [15] Umowa ATP "o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów", sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r., (Dz.U. z 1984 r., nr 49, poz. 254).
 • [16] PN-EN ISO 6887-3:2005 Mikrobiologia żywności i pasz - Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych - Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych.
 • [17] PN-A-82055-7:1997 Mięso i przetwory mięsne - Badania mikrobiologiczne - Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby enterokoków.
 • [18] PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) - Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
 • [19] Krełowska-Kułas M. (1993) Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa, p. 388.
 • [20] Olgunoğlu I.A. (2012) Salmonella in fish and fishery products. In: Salmonella - A Dangerous Foodborne Pathogen. InTech, Croatia, p. 92.
 • [21] Supriya R.A., Vijaya Kumar A., Rao Venkateswara L., Krishnaiah N. (2012) Microbes of public health significance in shrimps at Kakinada port area. Annals of Biological Research, 3 (4), 1969-1974.
 • [22] Leroi F. (2010) Occurrence and role of lactic acid bacteria in seafood products. Food Microbiology, 27 (6), 698-709.
 • [23] Mejlholm O., Andersen J.E.T., Dalgaard P. (2007) Microbial changes and safety of lightly preserved seafood. DIFRES, DTU. www.orbit.dtu.dk/files/4904282/ Final_Ph.Dthesis. pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.