PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 163--172
Tytuł artykułu

Raportowanie kosztów działalności rozwojowej w praktyce polskiego rynku kapitałowego

Autorzy
Warianty tytułu
Reporting Development Costs In The Practice Of The Polish Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest zbadanie sposobów prezentowania kosztów prac rozwojowych w sprawozdaniach finansowych oraz stopnia ujawnień polityki rachunkowości w tym zakresie. Autorka wykorzystała metodę studiów literaturowych oraz analizę materiałów źródłowych. Próbę badawczą stanowiły sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora informatycznego za 2016 r. Wyniki analizy udowodniły, że bez względu na sposób prezentowania kosztów prac rozwojowych stopień ujawnień zasad rachunkowości jest niewystarczający do jasnego zrozumienia tego obszaru działalności spółki. Rozwiązanie zakomunikowanego w publikacji problemu możliwe będzie wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za określenie zakresu ujawnianej polityki rachunkowości zaczną traktować ją z należytą starannością(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to examine the method of presenting the development costs in financial statements and the degree of disclosure of accounting policy. The study was based on the analysis of source materials. The research sample consisted of financial statements and reports on the activities of companies listed on the Warsaw Stock Exchange from the IT sector for 2016. The results of the analysis proved that regardless of the method of presenting the development costs, the degree of disclosure of accounting policy is insufficient to clearly understand this area of financial reporting(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzezin W., 1997, Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI w., Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 40.
 • Czupiał J. (red.), 1994, Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gabrusewicz W., 2016, Koszty prac rozwojowych w dokonaniach przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442.
 • Jarugowa A., Walińska E., 1997, Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
 • Karmańska A., Wachowiak P. (red.), 2006, Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, SKwP, Warszawa.
 • Kisielnicki J., 2013, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • MSSF, 2007, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, SKwP, Warszawa.
 • Piotrowska K., 2015, Prace badawczo-rozwojowe w aspekcie organizacji rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.
 • Sawicki K. (red.), 2002, Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Walińska E., 2016, Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 87 (143).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.