PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 173--184
Tytuł artykułu

Finansowanie inwestycji samorządowych ze środków zwrotnych w środowisku rosnących nadwyżek operacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Financing Local Government Investments with Debt Instruments in The Environment of Growing Operating Surpluses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego po 2008 r. w znacznej mierze były finansowane z zewnętrznych środków zwrotnych. Od 2014 r. występuje jednak tendencja spadku zadłużenia samorządów oraz wzrostu ich nadwyżek operacyjnych, co wskazywałoby na istotną zmianę w źródłach finasowania inwestycji samorządowych. Dane dla całego sektora wskazują, iż przeciętny samorząd uniezależnił się od finansowania zewnętrznego przy realizacji swych inwestycji. W artykule weryfikowana jest ta hipoteza w oparciu o modele regresji liniowej uwzględniające dane dla poszczególnych jednostek z lat 2009-2016 z uwzględnieniem kategorii i lokalizacji danego podmiotu. Przeprowadzone analizy wykazały, iż wnioskowanie w oparciu o średnie dla sektora jest bardzo zwodnicze. Zewnętrzne finansowanie zwrotne pozostaje nadal istotnym źródłem środków dla samorządów przy realizacji inwestycji, a zapotrzebowanie na nie jest statystycznie różne w zależności od kategorii danego podmiotu i jego lokalizacji(abstrakt oryginalny)
EN
Investments of local governments after 2008 were largely financed by external debt. Since 2014 there has been a tendency of decreasing indebtedness of local governments and increase in their operating surpluses, which would indicate a significant change in the sources of their investment financing. Data for the entire sector indicate that the average local government has become independent of external financing in the implementation of its investments. This article verifies this hypothesis with a use of models estimated for individual entities for the years 2009-2016. The analyzes showed that inference based on the averages for the sector is misleading. External debt remains an important source of funds for local governments in the implementation of investment policies, and the demand for external financing is statistically discriminated depending on the category of the given entity and its location(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Brzezin W., 1997, Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI w., Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 40.
 • Czupiał J. (red.), 1994, Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gabrusewicz W., 2016, Koszty prac rozwojowych w dokonaniach przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442.
 • Jarugowa A., Walińska E., 1997, Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
 • Karmańska A., Wachowiak P. (red.), 2006, Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, SKwP, Warszawa.
 • Kisielnicki J., 2013, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • MSSF, 2007, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, SKwP, Warszawa.
 • Piotrowska K., 2015, Prace badawczo-rozwojowe w aspekcie organizacji rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.
 • Sawicki K. (red.), 2002, Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Walińska E., 2016, Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 87 (143).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.