PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 92--104
Tytuł artykułu

Commodity Science-Oriented Evaluation of Thep of Sustainable, Mild Foam Baths with Anionic Alkyl Polyglucoside Derivatives

Autorzy
Warianty tytułu
Towaroznawcza ocena wytwarzania zrównoważonych, łagodnych płynów do kąpieli z anionowymi pochodnymi alkilopoliglukozydów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przeprowadzono analizę zasadności wytwarzania łagodnych i ekologicznych płynów do kąpieli zawierających anionowe fosforowe pochodne alkilopoliglukozydów. Uzyskane rezultaty badań dotycze bezpieczeństwa stosowania produktu w kontekście ich oddziaływania na skórę oraz związane z funcjonalnoscią zostały skorelowane z kosztami ponoszonymi na wytworzenie produktu. Tak przedstawione rezultaty badań dla prototypów produktów pozwoliły na analizę opłacalności ich wytwarzania w skali przemysłowej biorąc pod uwagę zarówno oczekiwania producentów kosmetyków, jak również konsumentów. Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że mimo znaczącego wzrostu kosztów wkładu surowcowego wynikających z wprowadzenia pochodnych anionowych alkilopoliglukozydów istnieją liczne przesłanki przemawiające za opłacalnością wytwarzania zaproponowanych w pracy prototypów produktów w skali przemysłowej. Przedstawione przez Autora rozwiązania recepturowe, jak wskazują wyniki badań związane z bezpieczeństwem stosowania i funcjonalnoscią mogą być ciekawą alternatywą dla obecnie występujących na rynku produktów myjących. Znacząca poprawę parametrów jakościowych wynikajaca z zastosowania z innowacyjnych surowców pochodzenia naturalnego przy obecnych trendach rynkowych może stanowić przesłankę przemawiającą za opłacalnością wytwarzania tego typu produktów w skali przemysłowej, mimo wzrostu kosztów wytworzenia, podnosząc konkurencyjność producenta na rynku. Wynikać to może z zapotrzebowania na rynku na produkty przeznaczone do mycia ciała, spełniające coraz wyższe wymagania jakościowe konsumentów zarówno w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa użytkowania, jak również funkcjonalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper explores the benefit of producing mild and sustainable foam baths formulated with the addition of anionic phosphorus derivatives of alkyl polyglucosides. The results of the study with regard to safety - in terms of product impact on the skin - and functionality were correlated with the costs involved in product manufacturing. The findings obtained for the product prototypes enabled an analysis of the profitability of their production on an industrial scale, taking into account the expectations of cosmetic manufacturers and consumers. The analysis demonstrated that despite a significant increase in the cost of the raw material input due to the use of anionic alkyl polyglucoside derivatives, there are numerous factors pointing to the profitability of manufacturing the product prototypes proposed in this paper on an industrial scale. The formulations presented in the study, as shown by the findings related to the safety in use and functionality of the products, can be an interesting alternative to the body wash products currently available on the market. Given the latest market trends, a significant improvement in the quality parameters achieved by using innovative raw materials of natural origin may be a factor determining the profitability of manufacturing such products on an industrial scale despite a rise in production costs, thus enhancing the manufacturer's competitiveness on the market. The above conclusion can be attributed to the market demand for body wash products meeting ever increasing quality requirements of consumers both with respect to environmental protection, safety in use and functionality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology and Humanities in Radom
Bibliografia
 • [1] Lipiński Ł. (2017) Report on the state of the cosmetics industry in Poland 2017. 15 years of development. Polish Union of Cosmetics Industry & Deloitte.
 • [2] Euromonitor International: Beauty and Personal Care in Poland. May 2018. https://www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care-in-poland/report (accessed 09 October 2018).
 • [3] Barel A., Paye M., Maibach H.I. (2009) Handbook of Cosmetic Science and Technology. 3rd ed. CRC Press, New York.
 • [4] Knowlton J.L., Pearce S.E. (1993) Handbook of Cosmetic Science & Technology. Elsevier Advanced Technology, Oxford.
 • [5] Seweryn A., Wasilewski T., Bocho-Janiszewska A. (2018) Correlation between sequestrant type and properties of mild soap-based hand washing products. Industrial & Engineering Chemistry Research, 57 (38), 12683-12688.
 • [6] Seweryn A., Bujak T. (2018) Application of anionic phosphorus derivatives of alkyl polyglucosides for the production of sustainable and mild body wash cosmetics. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. http://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b04711
 • [7] Peattie K., Belz F.M. (2010) Sustainability marketing - An innovative conception of marketing. Marketing Review St. Gallen, 27 (5), 8-15.
 • [8] Martin D., Schouten J. (2012) Sustainable marketing. Prentice Hall, New York.
 • [9] Emery B. (2012) Sustainable marketing. Pearson Education Limited:,Edinburgh.
 • [10] Dimitrova V., Kaneva M., Gallucci T. (2009) Customer knowledge management in the natural cosmetics industry. Industrial Management & Data Systems, 109 (9), 1155-1165.
 • [11] Nizioł-Łukaszewska Z., Osika P., Wasilewski T., Bujak T. (2017) Hydrophilic dogwood extracts as materials for reducing the skin irritation potential of body wash cosmetics. Molecules, 22 (2), 320-335.
 • [12] Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T., Bujak T., Gaweł-Bęben K., Osika P., Czerwonka D. (2018) Cornus mas L. extract as a multifunctional material for manufacturing cosmetic emulsions. Chinese Journal of Natural Medicines, 16 (4), 284-292.
 • [13] Philippe M., Didillon B., Gilbert L. (2012) Industrial commitment to green and sustainable chemistry: using renewable materials & developing eco-friendly processes and ingredients in cosmetics. Green Chemistry, 14 (4), 952-956.
 • [14] Jenck J.F., Agterberg F., Droescher M.J. (2004) Products and processes for a sustainable chemical industry: a review of achievements and prospects. Green Chemistry, 6 (11), 544-556.
 • [15] Garrison M., Nava D. (2004) Formulating cosmetics with natural oils, fats, butters, and waxes. In: Formulating, packaging, and marketing of natural cosmetic products. John Wiley & Sons: New York, 213-238.
 • [16] Bełcikowska M., Arct J., Pytkowska K. (2005) ,Composition price relationships on the hair shampoo market. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4 (5), 52-60.
 • [17] Holmberg K., Jönsson B., Kronberg B., Lindman B. (2002) Surfactants and polymers in aqueous solution. 2nd edn. Wiley, Chichester, West Sussex.
 • [18] Khleifat K.M. (2006) Biodegradation of sodium lauryl ether sulfate (SLES) by two different bacterial consortia. Current Microbiology, 53 (5), 444-448.
 • [19] Löffler H., Happle R. (2003) Profile of irritant patch testing with detergents: sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate and alkyl polyglucoside. Contact Dermatitis, 48 (1), 26-32.
 • [20] Seweryn A. (2018) Interactions between surfactants and the skin-theory and practice. Advances in Colloid and Interface Science, 256, 242-255.
 • [21] El-Sukkary M.M.A., Syed N.A., Aiad I., El-Azab W.I.M. (2008) Synthesis and characterization of some alkyl polyglycosides surfactants. Journal of Surfactants and Detergents, 11 (2), 129-137.
 • [22] Stubenrauch C. (2001) Sugar surfactants-aggregation, interfacial, and adsorption phenomena. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 6 (2), 160-170.
 • [23] Geetha D., Tyagi R. (2012) Alkyl poly glucosides (APGs) surfactants and their properties: a review. Tenside Surfactants Detergents, 49 (5), 417-427.
 • [24] Hill K. (2001) Fats and oils as oleochemical raw materials. Journal of Oleo Science, 50(5), 433-444.
 • [25] Hill K., von Rybinski W., Stoll G. (2008) Alkyl polyglycosides: technology, properties, and applications. John Wiley & Sons, Weinheim.
 • [26] Holmberg K. (2001) Natural surfactants. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 6 (2), 148-159.
 • [27] Gao Y., Yang X., Bai L., Zhang J. (2014) Preparation and physiochemical properties of disodium lauryl glucoside sulfosuccinate. Journal of Surfactants and Detergents, 17 (4), 603-608.
 • [28] Chen K.M., Lin L.H., Dong M.Y., Wang C.F., Hwang M.C. (2010) Preparation and surface activity of phosphated alkyl oligoglucosides. Journal of Surfactants and Detergents, 13 (4), 417-422.
 • [29] Gotmukle S.B., Bhagwat S.S. (2013) Synthesis and surface activity of bisphosphate gemini surfactants. Journal of Surfactants and Detergents, 16 (1), 63-70.
 • [30] Li H., Jin Y., Fan B., Qi R., Cheng X., Peng S. (2017) Synthesis and surface activity of mono-and diphosphate ester mixture with different alkyl chain length. Journal of Dispersion Science and Technology, 38 (5), 704-711.
 • [31] Mbadugha B.N.A., Keiper J.S. (2008) Production of gemini surfactants. In: Handbook of detergents, Part F: Production. CRC Press, Boca Raton, 561-578.
 • [32] Seweryn A., Wasilewski T., Bujak T. (2016) Effect of salt on the manufacturing and properties of hand dishwashing liquids in the coacervate form. Industrial Engineering Chemistry Research, 55(4), 1134-1141.
 • [33] Wasilewski T., Seweryn A., Bujak T. (2016) Supercritical carbon dioxide blackcurrant seed extract as an anti-irritant additive for hand dishwashing liquids. Green Chemistry Letters and Reviews, 9 (2), 114-121.
 • [34] Wasilewski T., Seweryn A., Krajewski. M. (2016) Improvement in the safety of use of hand dishwashing liquids through the addition of hydrophobic plant extracts. Journal of Surfactants and Detergents, 19 (6), 1315-1326.
 • [35] Wasilewski T., Seweryn A., Bocho-Janiszewska A., Jasińska J., Pęksa M. (2018) Optymalizacja zawartości substancji aktywnych w celu poprawy jakości ekologicznych środków do mycia podłóg drewnianych. Przemysł Chemiczny, 97 (7), 1088-1094.
 • [36] Manzini E., Vezzoli C. (2003) A strategic design approach to develop sustainable product service systems: examples taken from the 'environmentally friendly innovation' Italian prize. Journal of Cleaner Production, 11 (8), 851-857.
 • [37] Shrivastava P. (1995) Environmental technologies and competitive advantage. Strategic Management Journal, 16 (S1), 183-200.
 • [38] Pereira de Carvalho A., Barbieri J.C. (2012) Innovation and sustainability in the supply chain of a cosmetics company: a case study. Journal of Technology Management & Innovation, 7 (2), 144-156.
 • [39] Ananthapadmanabhan K.P., Mukherjee S., Chandar P. (2013) Stratum corneum fatty acids: their critical role in preserving barrier integrity during cleansing. International Journal of Cosmetics Science, 35 (4), 337-345.
 • [40] Norris M.R., Bielory L. (2018) Cosmetics and ocular allergy. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, 18 (5), 404-410.
 • [41] Effendy I., Maibach H. (1996) Detergent and skin irritation. Clinics in Dermatology, 14, 15-21.
 • [42] Pezron I., Galet L., Clausse D. (1996) Surface interaction between a protein monolayer and surfactants and its correlation with skin irritation by surfactants. Journal of Colloid and Interface Science, 180 (1), 285-289.
 • [43] Miller C.A., Raney K.H. (1993) Solubilization-emulsification mechanism of detergency. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 74 (2-3), 169-215.
 • [44] Lambers H., Piessens S., Bloem A., Pronk H., Finkel P. (2006) Natural skin surface pH is on average below 5, which is beneficial for its resident flora. International Journal of Cosmetic Science, 28 (5), 359-370.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.