PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 61 | 90--101
Tytuł artykułu

Management Problems of the Modern State in the Perspective Polish Immigration Policy Evolution

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problemy zarządzania nowoczesnym państwem w perspektywie ewolucji polskiej polityki emigracyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Na skutek napływu imigrantów powstają nowe obszary działania państwa. W artykule przedstawiono modele polityki nowoczesnego państwa wobec imigrantów. Problematykę ukazano na tle praktyki krajów Unii Europejskiej. Zaproponowano w nim katalog instrumentów usprawniających zarządzanie sferą imigracji. (abstrakt oryginalny)
EN
New areas of state action have arisen as a result of the influx of immigrants. The author presents models of the modern state policy on immigrants. Issues studied in the article are considered with respect to European Union countries ' experiences. A proposal of instruments for improving immigration area management is also presented. (original abstract)
Rocznik
Tom
61
Strony
90--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Fish S., Boutique Multiculturalism, or Why Liberals Are Incapable of Thinking about Hale Speech, Critical Inquiry, The University of Chicago Press, Vol. 23, no. 2, 1997. [Online]. Available at: http://www.jstor.org/stable/1343988.
 • Geyer F., Trends in the EU- 27 regarding participation of third country nationals in the host country's political life. European Parliament PE.378.303, Brussels, 2007.
 • GUS. [Online]. Available at: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx.
 • Hubert U., Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Podejście globalne do migracji w rok później: ku kompleksowej europejskiej polityce migracyjnej, Bruksela 30.11.2006, COM (2006) 735. [Online]. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0735:FIN:PL:PDF.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Program haski: dziesięć priorytetów na najbliższe pięć lat. Partnerstwo na rzecz odnowy europejskiej w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Bruksela 10.05.2005, COM (2005) 184. [Online]. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0184:FIN: PL:PDF.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Wspólna agenda na rzecz integracji. Ramy integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej, Bruksela 1.09.2005, COM (2005) 389. [Online]. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:PL:PDF.
 • Lesińska M., Polityka Niemiec wobec imigrantów - od systemu Gastarbeiter do systemu kraju imigracji, [w:] Europa - ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów, ed. P. Matusz- Protasiewicz, E. Stadtmüller, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2007.
 • Malinowska I., Ochrona praw i wolności w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2009.
 • Mehrländer U., Schultze G., Einwanderungskonzept für die Bundesrepublik Deutschland. Fakten, Argumente, Forschläge, Friedrich-Ebert-Stiftung, "Gesprächskreis Arbeit und Soziales", no. 7, Bonn, 1992.
 • Pacek M., Polska polityka migracyjna na tle rozwiązań i doświadczeń Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2005/4.
 • Rajkiewicz A., Raport w sprawie polityki migracyjnej państwa, according to M. Pacek, Polska polityka migracyjna na tle rozwiązań i doświadczeń Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2005/4.
 • Schultze G., Od polityki w kwestii cudzoziemców do polityki imigracyjnej w Niemczech, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, "Zeszyty Niemcoznawcze" 2003/1.
 • Szahaj A., Epluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Universitas, Kraków, 2004.
 • Szaniawska-Schwabe M., Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec, "Przegląd Zachodni" 2009, no. 4.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców. [Online]. Available at: http://www.udsc.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 1997, Nr 114, poz. 739.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2002, Nr. 141, poz. 1180.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. O cudzoziemcach, Dz. U. 2003, Nr 128, poz. 1175.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2003, Nr 128, poz. 1176.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. O obywatelstwie polskim, Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 161.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. O zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2011, Nr 191, poz. 1133.
 • Weinar A., Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2006.
 • Zespół do Spraw Migracji, Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania. [Online]. Available at: http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Polityka_migracyjna _Polski_-_wersja_06-04-2011 .pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.